Klientu sūdzību un ieteikumu izskatīšana

Cienījamie Danske Bank klienti!

Mūsu mērķis ir sniegt Jums visaugstākās kvalitātes pakalpojumus un izcilu servisu, kā arī pastāvīgi veikt uzlabojumus šajās jomās. Tāpēc lūdzam informēt mūs, ja Jums ir radušies iebildumi vai ieteikumi bankas pakalpojumu sniegšanas kvalitātes jomā.

Radušos ieteikumus un/vai iebildumus Jūs varat izteikt sekojoši:

Atbildes sniegšanas termiņš
Mutiski Nekavējoties*
Klientu apkalpošanas centrā
Telefoniski
Rakstiski**

30 dienu laikā no rakstiska iesnieguma

saņemšanas Bankā

Vēstules formā pa pastu
Iesnieguma formā Klientu apkalpošanas centrā
Pa faksu
Pa e-pastu, kas norādīts Bankas mājas lapā
Uz Bankas darbinieka e-pastu
Izmantojot eBankas saraksti

* Ja atbildes sagatavošanai ir nepieciešams papildus laiks, termiņš var tikt pagarināts, informējot par to Klientu.
** Atbilde uz iesniegumu tiek sagatavota latviešu valodā. Pēc Jūsu lūguma Banka atbildi var sagatavot angļu vai krievu valodā.

Atbilde tiek sniegta, izmantojot to komunikācijas veidu, kādā iebildums un/vai ieteikums iesniegts. Iesniegumu aicinām iesniegt mājas lapā, sadaļā "Rakstiet mums", vai aizpildot iesnieguma formu.


Ja klients ir saņēmis negatīvu atbildi uz Bankā iesniegtu sūdzību par bezskaidras naudas līdzekļu kredīta pārvedumiem un darījumiem ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem, klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību izskatīšanai Latvijas Komercbanku asociācijas ombudam, ievērojot „Kārtību, kādā Latvijas Komercbanku asociācijas Ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības (Reglaments)”.
Papildu informācija, „Nolikums par Latvijas Komercbanku asociācijas ombudu un „Kārtība, kādā Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības (Reglaments)” ir pieejami LKA mājas lapā http://www.bankasoc.lv/lv/ombuds/

Papildu informāciju par ieteikumu/sūdzību iesniegšanas kārtību Jūs variet iegūt, zvanot Danske Bank Kontaktu Centram, tālrunis +371 67 959 599 (darba dienās no 9:00-17:00).