Klientu sūdzību un ieteikumu izskatīšana

Cienījamie Danske Bank klienti!

Mūsu mērķis ir sniegt Jums visaugstākās kvalitātes pakalpojumus un izcilu servisu, kā arī pastāvīgi veikt uzlabojumus šajās jomās. Tāpēc lūdzam informēt mūs, ja Jums ir radušies iebildumi vai ieteikumi bankas pakalpojumu sniegšanas kvalitātes jomā.

Sūdzību iesniegšanas nosacījumi

Radušos sūdzību lūdzam izteikt rakstiski kādā no minētajiem veidiem:
nosūtot pa pastu Danske Bank A/S filiālei Latvijā, Cēsu ielā 31/8, Rīgā, LV-1012
iesniedzot bankā: Cēsu ielā 31/8, Rīgā
tīmekļa vietnē sadaļā Atsauksmes, ierosinājumi
nosūtot uz e-pastu info@danskebank.lv
nosūtot bankas darbiniekam pa e-pastu
izmantojot eBankas saraksti

Sūdzībā jāietver šāda informācija:

ziņas par klientu:

  • fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods (nerezidentam - dzimšanas vieta un datums), dzīves vietas adrese, kontakttālrunis;
  • juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā un korespondences adrese, kontaktpersona, kontakttālrunis.
sūdzības vai ieteikuma apraksts, būtība
apstākļi, kas pamato sūdzību
vēlamais atbildes saņemšanas veids
iesniegšanas datums
klienta paraksts un atšifrējums

Atbilde uz sūdzību

Atbildes sniegšanas termiņš - 30 dienas no rakstiska iesnieguma saņemšanas bankā. Ja atbildes sagatavošanai ir nepieciešams papildu laiks, termiņš var tikt pagarināts, informējot par to klientu.
Atbilde uz iesniegumu tiek sagatavota latviešu valodā. Pēc Jūsu lūguma banka atbildi var sagatavot angļu vai krievu valodā.

Ja klientu neapmierina Danske Bank A/S filiāles Latvijā sniegtā atbilde uz sūdzību

Ja klientu neapmierina Danske Bank A/S filiāles Latvijā sniegtā atbilde uz sūdzību, klients var vērsties ārpustiesas strīda risināšanai pie Latvijas Komercbanku asociācijas ombuda (adrese: Doma laukums 8A, Rīgā, LV-1050, Tālr. 67284562; e-pasts: ombuds@lka.org.lv), kā arī ar sūdzību par Patērētāju tiesību aizsardzības likuma pārkāpumu var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (adrese: Brīvības iela 55, Rīgā, LV-1010, Tālr. 65452554; e-pasts: ptac@ptac.gov.lv).

Bankas uzraudzību veic:

Latvijā – Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Adrese Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, Tālr.7774800, e-pasts: fktk@fktk.lv.
Dānijā – Dānijas finanšu uzraudzības iestāde (Danish Financial Supervisory Authority). Adrese: Aarhusgade 110, 2100 Kopenhāgena, Dānija.

Papildu informācijai par ieteikumu/sūdzību iesniegšanas kārtību zvaniet Danske Bank pa tālruni +371 67 959 599 (darba dienās no 9:00-17:00).

Kontakti
+371 67 959 599

Kontaktinformācija

Zvaniet mumsAtsauksmes, ierosinājumi

Klientu apkalpošanas centrs

KAC Cēsu ielā 31/8

Palīdzība

Korespondentbankas