Atbalsts izglītībai

Jau vienpadsmit gadu garumā Danske Bank Latvijā mērķtiecīgi atbalsta jauniešus, kuri izglītības iegūšanu izvirza kā prioritāti. 2002. gadā Danske Bank (tobrīd – Māras Banka) noslēdza ilgtermiņa līgumu ar Vītolu fondu par stipendiju piešķiršanu mācīties gribošiem un talantīgiem Latvijas jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm. Stipendijas tiek piešķirtas studentiem augstākās izglītības iegūšanai, neatkarīgi no viņu izvēlētās nākotnes profesijas.

Kopš 2002. gada Danske Bank jauniešu izglītības ieguves atbalstīšanai ar Vītolu fonda starpniecību ir novirzījusi vairāk nekā 500 000 eiro, kas ļāvis augstāko izglītību iegūt vairāk nekā 135 jauniešiem. 2014./2015. mācību gadā Danske Bank stipendijas saņem 13 jaunieši.

Jau šobrīd vairāki stipendiāti pēc studiju beigšanas ieņem nozīmīgus amatus Latvijas uzņēmumos. Tas rada pārliecību, ka bankas atbalsta prioritāte Latvijā ir pareizi izvēlēta. Turklāt daudzi no viņiem ir atgriezušies Vītolu fondā, nu jau ziedotāju lomā.

Par stipendiju saņemšanas kārtību aicinām interesēties nodibinājumā Vītolu fonds: www.vitolufonds.lv.