Danske Bank 2016.gada deviņu mēnešu rezultāti

„Danske Bank šobrīd pilnībā koncentrējas uz savu korporatīvo klientu biznesa vajadzībām. Šajā segmentā panākumu atslēga ir profesionālas konsultācijas, pielāgoti risinājumi un ātra lēmumu pieņemšana, ko tiecamies sniegt saviem klientiem,” norāda Danske Bank Latvijā vadītājs Raivis Kakānis. „Trešā ceturkšņa beigās mūsu kredītportfelis pieaudzis par 12%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Esmu gandarīts, ka mums ir izdevies sasniegt arī atzīstamus pamatdarbības rezultātus, šā gada deviņos mēnešos gūstot tīro peļņu 2,7 miljonu eiro apmērā.”

  • Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem: 2,5 miljoni EUR, 7% pieaugums
  • Neto peļņa: 2,7 miljoni EUR, 30% pieaugums
  • Pamatdarbības ienākumi: 6,1 miljoni EUR, 9% pieaugums
  • Kredīti: 286,9 miljoni EUR, 12% pieaugums
  • Noguldījumi: 390,3 miljoni EUR, 26% pieaugums

 

DANSKE BANK LATVIJĀ, PAMATA BIZNESS
(miljoni EUR)1

 2016.g. 9 mēneši

 2015.g. 9 mēneši

Izmaiņas
16/15

Tīrie procentu ienākumi  4,4 4,0 112
Tīrie komisijas naudas ienākumi 1,5 1,6 97
Peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu 0,1 0,1 100
Pārējie ienākumi 0 0 100
Pamatdarbības ienākumi 6,1 5,6 109
Pamatdarbības izdevumi (3,6) (3,2) 111
Peļņa pirms uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam 2,5 2,4 107
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam 0,2 (0,3) -
Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas 2,7 2,1 130
Ienākuma nodoklis 0 0 100
Pārskata perioda peļņa 2,7 2,1 130
Kredīti perioda beigās 286,9 255,4 112
Noguldījumi perioda beigās 390,3 308,8 126

1 Danske Bank Latvijā koncentrējas uz biznesa klientu un ar šiem klientiem saistītu privātpersonu apkalpošanu, savukārt pārējo privātpersonu apkalpošana kopš 2015.gada 1.janvāra noteikta kā ārpus pamata biznesa esoša un netiek ietverta šajā paziņojumā. Kopējie darbības rezultāti atspoguļoti Danske Bank Grupas pārskatā, konsolidētajos Baltijas rezultātos.

2016.GADA 9 MĒNEŠU REZULTĀTI SALĪDZINĀTI AR 2015.GADA 9 MĒNEŠIEM

2016.gada deviņos mēnešos Danske Bank Latvijā no sava pamata biznesa guva peļņu pirms uzkrājumiem 2,5 miljonu eiro apmērā (2,4 miljoni eiro pērn 9 mēnešos), gada laikā pieaugot par 7%. Tīrā peļņa pieauga par 30% un sasniedza 2,7 miljonus eiro.
 
Pateicoties pieaugošajiem biznesa apjomiem, bankas kopējie ienākumi pieauga par 9%, sasniedzot 6,1 miljonu eiro atzīmi. Tīrie procentu ienākumi pieauga par 12% līdz 4,4 miljoniem eiro. Tīrie komisijas naudas ienākumi samazinājās par 3% un sastādīja 1,5 miljonus eiro.

Bankas izmaksas salīdzinājumā ar aizvadītā gada pirmajiem deviņiem mēnešiem pieauga par 11%, līdz 3,6 miljoniem eiro. Līdz ar privātpersonu apkalpošanas biznesa pārdošanu, tagad uz bankas pamata aktivitātēm attiecināta lielāka izmaksu daļa. Tajā pašā laikā, līdz ar uzlabojumiem iekšējos procesos, turpmāk mēs sagaidām lēnāku izmaksu pieaugumu.

Bankas klientu noguldījumu portfelis pieauga par 26% līdz 390,3 miljoniem eiro, pieaugot gan korporatīvo, gan institucionālo klientu noguldījumiem.

Bankas izsniegto kredītu apjoms pamata segmenta klientiem pieauga par 12% un 3.ceturkšņa beigās bija 286,9 miljoni eiro. Danske Bank ir apņēmusies turpināt stiprināt tās pozīcijas Latvijā korporatīvo klientu segmentā, piedāvājot saviem klientiem profesionālas konsultācijas un individuāli pielāgotus kreditēšanas risinājumus. Tāpat mēs koncentrēsimies uz kapitāla izmantošanas efektivitāti, lai nodrošinātu savu konkurētspēju tirgū un pievilcīgus piedāvājumus saviem klientiem.

Danske Bank Grupas finanšu rezultāti
Danske Bank Grupa arī ir paziņojusi tās 2016.gada deviņu mēnešu finanšu rezultātus. Lai uzzinātu vairāk par grupas finanšu rezultātiem, lūdzu, apmeklējiet www.danskebank.com/reports.

Par Danske Bank Latvijā
Danske Bank ir Dānijā reģistrētās Danske Bank filiāle Latvijā. Danske Bank Latvijā koncentrējas uz biznesa klientu un ar šiem klientiem saistītu privātpersonu apkalpošanu.
Īstenojot atbildīgu un ilgtspējīgu saimniecisko darbību, Danske Bank Latvijā saņēmusi apliecinājumu par tās īstenotās prakses atbilstību Ilgtspējas indeksa bronzas kategorijai.


Papildu informācijai:
Ieva Zauere
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Danske Bank Latvijā
Tel: +371 29 485 726
E-pasts: ieva.zauere@danskebank.lv
www.danskebank.lv