Danske Bank 2016.gada rezultāti

"Neskatoties uz nebūt ne vienkāršo tirgus situāciju, 2016.gadā mēs esam sasnieguši atzīstamus rezultātus. Atskatoties uz Latvijas ekonomikas attīstību 2016. gadā, mēs redzam, ka kritumu pieredzēja tās nozares, kas visvairāk atkarīgas no ES fondiem, piemēram, celtniecība un ceļu būve," norāda Raivis Kakānis Danske Bank Latvijā vadītājs. "Daudziem šo nozaru uzņēmumiem nācās pārstrukturēties, sākot domāt arī par savu darbības modeli pēc tam, kad ES fondi vairs nebūs pieejami. Kopumā gads Latvijas ekonomikai bijis veiksmīgs, lai arī bez būtiska pieauguma. Latvijas uzņēmumi turpināja investēt tehnoloģijās, efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanā. Arī banka veicināja šo tendenci, 2016.gadā palielinot korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu apjomu par 22%. Mēs sagaidām, ka šī tendence turpināsies, jo pieaugošās darbaspēka izmaksas arvien izdarīs spiedienu uz uzņēmumu konkurētspēju.”

· Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem: 3,5 miljoni EUR, 10% pieaugums

· Neto peļņa: 4,2 miljoni EUR, 18% pieaugums

· Pamatdarbības ienākumi: 8,3 miljoni EUR, 11% pieaugums

· Kredīti: 299 miljoni EUR, 22% pieaugums

· Noguldījumi: 269 miljoni EUR, 62% pieaugums

DANSKE BANK LATVIJĀ, PAMATA BIZNESS
(miljoni EUR)1

 2016.g.

 2015.g.

Izmaiņas
16/15

Tīrie procentu ienākumi  6.1 5.3 114
Tīrie komisijas naudas ienākumi 2.0 2.0 101
Peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu 0.2 0.1 164
Pārējie ienākumi 0 0 100
Pamatdarbības ienākumi 8.3 7.5 111
Pamatdarbības izdevumi (4.8) (4.3) 112
Peļņa pirms uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam 3.5 3.2 110
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam 0.7 (0) -
Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas 4.2 3.2 134
Ienākuma nodoklis - 0.4 -
Pārskata perioda peļņa 4.2 3.6 118
Kredīti perioda beigās 299.4 244.6 122

Noguldījumi perioda beigās

268.9 165.8 162
Pārskata perioda peļņas/asignētā kapitāla attiecība (ROAC), (%) 9.5 12.1 -
Izdevumu/ienākumu attiecība (%) 57.9 57.4 -

1 Danske Bank Latvijā koncentrējas uz biznesa klientu un ar šiem klientiem saistītu privātpersonu apkalpošanu, savukārt pārējo privātpersonu apkalpošana noteikta kā ārpus pamata biznesa esoša un netiek ietverta šajā paziņojumā. Kopējie darbības rezultāti atspoguļoti Danske Bank Grupas pārskatā, konsolidētajos Baltijas rezultātos.

2016.GADA REZULTĀTI SALĪDZINĀTI AR 2015.GADU 

2016.gadā Danske Bank Latvijā no sava pamata biznesa guva peļņu pirms uzkrājumiem 3,5 miljonu eiro apmērā (3,2 miljoni eiro 2015.gadā), gada laikā pieaugot par 10%. Tīrā peļņa pieauga par 18% un sasniedza 4,2 miljonus eiro.

Pateicoties pieaugošajiem biznesa apjomiem, bankas kopējie ienākumi pieauga par 11%, sasniedzot 8,3 miljonu eiro atzīmi. Tīrie procentu ienākumi pieauga par 14% līdz 6,1 miljonam eiro. Tīrie komisijas naudas ienākumi saglabājās iepriekšējā gada līmenī un sastādīja 2,0 miljonus eiro.

Bankas izmaksas salīdzinājumā ar 2015. gadu pieauga par 12%, līdz 4,8 miljoniem eiro. Līdz ar privātpersonu apkalpošanas biznesa pārdošanu, tagad uz bankas pamata aktivitātēm attiecināta lielāka izmaksu daļa. Tajā pašā laikā, līdz ar uzlabojumiem iekšējos procesos, turpmāk mēs sagaidām lēnāku izmaksu pieaugumu.

Bankas klientu noguldījumu portfelis pieauga par 62% līdz 268,9 miljoniem eiro, pieaugot gan korporatīvo, gan institucionālo klientu noguldījumiem.
 
Bankas izsniegto kredītu apjoms pamata segmenta klientiem pieauga par 22% un 2016.gada beigās bija 299,4 miljoni eiro.

Danske Bank ir apņēmusies turpināt stiprināt tās pozīcijas Latvijā korporatīvo klientu segmentā, piedāvājot saviem klientiem profesionālas konsultācijas un individuāli pielāgotus kreditēšanas risinājumus. Tāpat mēs koncentrēsimies uz kapitāla izmantošanas efektivitāti, lai nodrošinātu savu konkurētspēju tirgū un pievilcīgus piedāvājumus saviem klientiem.

Danske Bank Grupas finanšu rezultāti
Danske Bank šodien paziņoja tās 2016.gada finanšu rezultātus. Lai uzzinātu vairāk par grupas finanšu rezultātiem, lūdzu, apmeklējiet danskebank.com/reports.

Par Danske Bank Latvijā
Danske Bank ir Dānijā reģistrētās Danske Bank filiāle Latvijā. Danske Bank Latvijā koncentrējas uz biznesa klientu un ar šiem klientiem saistītu privātpersonu apkalpošanu.
Īstenojot atbildīgu un ilgtspējīgu saimniecisko darbību, Danske Bank Latvijā saņēmusi apliecinājumu par tās īstenotās prakses atbilstību Ilgtspējas indeksa bronzas kategorijai.

Papildu informācijai:
Ieva Zauere
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Danske Bank Latvijā
Tel: +371 29 485 726
E-pasts: ieva.zauere@danskebank.lv
www.danskebank.lv