Danske Bank 2017. gada 1. ceturkšņa pamatdarbības rezultāti

“Mūsu fokusētā pieeja stratēģijas īstenošanā nes rezultātus un mēs pieredzam pieaugošu uzticēšanos un sadarbības apmērus gan ar esošajiem, gan jauniem biznesa klientiem. Tas ļauj Danske Bank gūt atzīstamus pamatdarbības rezultātus, neskatoties uz to, ka ilgstoši strādājam zemu procentu likmju vidē," norāda Raivis Kakānis, Danske Bank Latvijā vadītājs. “Gada laikā mūsu korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu apjoms pieaudzis par 30%, savukārt pamatdarbības ienākumi par 26%. Mēs turpinām stiprināt sadarbību ar saviem biznesa klientiem, pierādot sevi kā uzticamu finanšu partneri.”

• Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem: 1,0 miljons EUR, salīdzinot ar 2016.gada 1.ceturksni 11% pieaugums
• Neto peļņa: 0,7 miljoni EUR, 22% samazinājums
• Pamatdarbības ienākumi: 2,4 miljoni EUR, 26% pieaugums
• Kredīti: 319 miljoni EUR, 30% pieaugums
• Noguldījumi: 399 miljoni EUR, 112% pieaugums

DANSKE BANK LATVIJĀ, PAMATA BIZNESS
(miljoni EUR)1

2017.g.

1.cet. 

2016.g.

1.cet 

Izmaiņas

17/16 

Tīrie procentu ienākumi  1.9 1.4 136
Tīrie komisijas naudas ienākumi 0.5 0.5 100
Peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu 0 0 -
Pārējie ienākumi 0 0 -
Pamatdarbības ienākumi 2.4 1.9 126
Pamatdarbības izdevumi (1.3) (1.0) 130
Peļņa pirms uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam 1.0 0.9 111
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam (0.4) (0) -
Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas 0.7 0.9 78
Ienākuma nodoklis 0 0 -
Pārskata perioda peļņa 0.7 0.9 78
Kredīti perioda beigās 318.6 245.5 130

Noguldījumi perioda beigās

399.2 188.0 212
Pārskata perioda peļņas/asignētā kapitāla attiecība (ROAC), (%) 4.5 8.9 -
Izdevumu/ienākumu attiecība (%) 56.5 52.0 -

1 Danske Bank Latvijā koncentrējas uz biznesa klientu un ar šiem klientiem saistītu privātpersonu apkalpošanu, savukārt pārējo privātpersonu apkalpošana noteikta kā ārpus pamata biznesa esoša un netiek ietverta šajā paziņojumā. Kopējie darbības rezultāti atspoguļoti Danske Bank Grupas pārskatā, konsolidētajos Baltijas rezultātos.

2017.GADA 1.CETURKŠŅA REZULTĀTI SALĪDZINĀTI AR 2016.GADA 1.CETURKŠŅA REZULTĀTIEM 

2017.gada 1.ceturksnī Danske Bank Latvijā no sava pamata biznesa guva peļņu pirms uzkrājumiem 1,0 miljona eiro apmērā (0,9 miljoni eiro pērn attiecīgajā periodā), gada laikā pieaugot par 11%. Tīrā peļņa samazinājās par 22% un sastādīja 0,7 miljonus eiro.

Pateicoties pieaugošajiem biznesa apjomiem, bankas kopējie ienākumi pieauga par 26%, sasniedzot 2,4 miljonu eiro atzīmi. Tīrie procentu ienākumi pieauga par 36% līdz 1,9 miljoniem eiro. Tīrie komisijas naudas ienākumi saglabājās iepriekšējā gada līmenī un sastādīja 0,5 miljonus eiro.

Bankas izmaksas salīdzinājumā ar 2016. gada 1. ceturksni pieauga par 30%, līdz 1,3 miljoniem eiro. Viens no izmaksu pieauguma iemesliem ir lielāka izmaksu daļa, kas attiecināta uz bankas pamata aktivitātēm līdz ar privātpersonu apkalpošanas biznesa pārdošanu. Bez tam, izmaksu pieaugumu ietekmēja darbs pie Baltijas vienotās platformas izstrādes. Tās ieviešana ļaus mums turpināt uzlabot iekšējos procesus, tāpēc nākamgad sagaidām lēnāku izmaksu pieaugumu.

Bankas klientu noguldījumu portfelis palielinājās divkārt un sasniedza 399,2 miljonus eiro, pieaugot gan korporatīvo, gan institucionālo klientu noguldījumiem.
 
Bankas izsniegto kredītu apjoms pamata segmenta klientiem pieauga par 30% un 2017.gada 1.ceturkšņa beigās bija 318,6 miljoni eiro.

Danske Bank ir apņēmusies turpināt stiprināt tās pozīcijas Latvijā korporatīvo klientu segmentā, piedāvājot saviem klientiem profesionālas konsultācijas un individuāli pielāgotus kreditēšanas risinājumus. Tāpat mēs koncentrēsimies uz kapitāla izmantošanas efektivitāti, lai nodrošinātu savu konkurētspēju tirgū un pievilcīgus piedāvājumus saviem klientiem.

Danske Bank Grupas finanšu rezultāti
Danske Bank šodien paziņoja tās 2017. gada 1. ceturkšņa finanšu rezultātus. Lai uzzinātu vairāk par grupas finanšu rezultātiem, lūdzu, apmeklējiet danskebank.com/reports.

Par Danske Bank Latvijā
Danske Bank ir Dānijā reģistrētās Danske Bank filiāle Latvijā. Danske Bank Latvijā koncentrējas uz biznesa klientu un ar šiem klientiem saistītu privātpersonu apkalpošanu.
Īstenojot atbildīgu un ilgtspējīgu saimniecisko darbību, Danske Bank Latvijā saņēmusi apliecinājumu par tās īstenotās prakses atbilstību Ilgtspējas indeksa bronzas kategorijai.

Papildu informācijai:
Ieva Zauere
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Danske Bank Latvijā
Tel: +371 29 485 726
E-pasts: ieva.zauere@danskebank.lv
www.danskebank.lv