Danske Bank 2017. gada 1. pusgada pamatdarbības rezultāti

“2017. gada 1. pusgadā mēs turpinājām stiprināt sadarbību ar saviem biznesa klientiem, un mūsu korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu apjoms pieaudzis par 28%. Pamatdarbības ienākumi pieauga par 18%,” norāda Danske Bank Latvijā vadītājs Raivis Kakānis.

“Mēs esam spēruši nozīmīgu soli pretī nospraustajam mērķim – kļūt par banku, kas sniedz labāko servisu saviem biznesa klientiem. Jūnija pēdējā nedēļas nogalē Danske Bank Latvijā pārgāja uz jaunu klientu apkalpošanas platformu. Līdz ar to jau tagad mēs varam piedāvāt tādus uzlabojumus kā ātrāki pārskaitījumi starp Danske Bank kontiem Latvijā un Lietuvā, kā arī uzlabota funkcionalitāte un drošības pasākumi maksājumu karšu lietotājiem. Visas priekšrocības būs pieejamas nākamgad, kad Danske Bank visās trīs Baltijas valstīs būs sākusi darbu jaunajā klientu apkalpošanas platformā,” viņš piebilst.

  • Pamatdarbības ienākumi: 4,7 miljoni EUR, 18% pieaugums salīdzinot ar 2016. gada 1. pusgadu
  • Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem: 1,7 miljoni EUR, 11% samazinājums
  • Neto peļņa: 1,9 miljoni EUR, 17% samazinājums
  • Kredīti: 353 miljoni EUR, 28% pieaugums
  • Noguldījumi: 369 miljoni EUR, 14% pieaugums

DANSKE BANK LATVIJĀ, PAMATA BIZNESS (miljoni EUR)1

2017 1. pusgads

2016 1. pusgads

Izmaiņas 17/16

Tīrie procentu ienākumi  3.6 2.9 124
Tīrie komisijas naudas ienākumi 1.0 1.0 100
Peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu 0.1 0.1 100
Pārējie ienākumi 0 0 -
Pamatdarbības ienākumi 4.7 4.0 118
Pamatdarbības izdevumi -3.0 -2.1 143
Peļņa pirms uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam 1.7 1.9 89
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam 0.2 0.4 50
Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas 1.9 2.3 83
Ienākuma nodoklis 0 0 -
Pārskata perioda peļņa 1.9 2.3 83
Kredīti perioda beigās 352.8 276.3 128
Noguldījumi perioda beigās 369.3 322.8 114
Pārskata perioda peļņas/asignētā kapitāla attiecība (ROAC), (%) 6.1 10.5 -
Izdevumu/ienākumu attiecība (%) 63.5 52.5 -

1Danske Bank Latvijā koncentrējas uz biznesa klientu un ar šiem klientiem saistītu privātpersonu apkalpošanu, savukārt pārējo privātpersonu apkalpošana noteikta kā ārpus pamata biznesa esoša un netiek ietverta šajā paziņojumā. Kopējie darbības rezultāti atspoguļoti Danske Bank Grupas pārskatā, konsolidētajos Baltijas rezultātos.

2017. GADA 1. PUSGADA REZULTĀTI SALĪDZINĀTI AR 2016. GADA 1. PUSGADU

2017. gada 1. pusgadā Danske Bank Latvijā no sava pamata biznesa guva peļņu pirms uzkrājumiem 1,7 miljonu eiro apmērā (1,9 miljoni eiro pērn attiecīgajā periodā), gada laikā samazinoties par 11%. Tīrā peļņa samazinājās par 17% un sastādīja 1,9 miljonus eiro.

Pateicoties pieaugošajiem biznesa apjomiem, bankas kopējie ienākumi pieauga par 18%, sasniedzot 4,7 miljonu eiro atzīmi. Tīrie procentu ienākumi pieauga par 24% līdz 3,6 miljoniem eiro. Tīrie komisijas naudas ienākumi saglabājās iepriekšējā gada līmenī un sastādīja 1,0 miljonu eiro.

Bankas izmaksas salīdzinājumā ar 2016. gada 1. pusgadu pieauga par 43%, līdz 3,0 miljoniem eiro. Viens no izmaksu pieauguma iemesliem ir lielāka izmaksu daļa, kas attiecināta uz bankas pamata aktivitātēm līdz ar privātpersonu apkalpošanas biznesa pārdošanu. Bez tam, izmaksu pieaugumu ietekmēja darbs pie Baltijas vienotās platformas izstrādes. Tās ieviešana ļaus mums turpināt uzlabot iekšējos procesus un samazināt savas izmaksas.

Bankas klientu noguldījumu portfelis palielinājās par 14% un sasniedza 369,3 miljonus eiro, pieaugot gan korporatīvo, gan institucionālo klientu noguldījumiem.
 
Bankas izsniegto kredītu apjoms pamata segmenta klientiem pieauga par 28% un 2017. gada 1. pusgada beigās sasniedza 352,8 miljonus eiro. Šī gada sešos mēnešos biznesa klientiem esam izsnieguši jaunus kredītus un garantijas 104 miljonu eiro apmērā.

Danske Bank ir apņēmusies turpināt stiprināt tās pozīcijas Latvijā korporatīvo klientu segmentā, piedāvājot saviem klientiem profesionālas konsultācijas un individuāli pielāgotus kreditēšanas risinājumus. Tāpat mēs koncentrēsimies uz kapitāla izmantošanas efektivitāti, lai nodrošinātu savu konkurētspēju tirgū un pievilcīgus piedāvājumus saviem klientiem.

Danske Bank Grupas finanšu rezultāti
Danske Bank šodien paziņoja tās 2017. gada 1. pusgada finanšu rezultātus. Vairāk informācijas danskebank.com/reports.

Par Danske Bank Latvijā
Danske Bank ir Dānijā reģistrētās Danske Bank filiāle Latvijā. Danske Bank Latvijā koncentrējas uz biznesa klientu un ar šiem klientiem saistītu privātpersonu apkalpošanu.
Īstenojot atbildīgu un ilgtspējīgu saimniecisko darbību, Danske Bank Latvijā saņēmusi apliecinājumu par tās īstenotās prakses atbilstību Ilgtspējas indeksa sudraba kategorijai.

Papildu informācijai:
Ieva Zauere
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Danske Bank Latvijā
Tel: +371 29 485 726
E-pasts: ieva.zauere@danskebank.lv
www.danskebank.lv