Grupas maksājums

Uzņēmumam, kas jau darbojos vai plāno biznesu starptautiskā tirgū, ir nepieciešamība regulāri veikt pārskaitījumus uz ārvalstīm. Bieži vien šie pārskaitījumi ir viena uzņēmuma vai saistīto uzņēmumu ietvaros. Lai nojauktu starpvalstu robežas, Danske Bank piedāvā uzņēmumiem īpašu pārskaitījuma veidu - Grupas maksājumu. Šis pārskaitījuma veids nodrošina ātrus pārskaitījumus viena uzņēmuma vai/un saistīto uzņēmumu starpā Danske Grupas banku ietvaros bez komisijas maksas.

Grupas maksājums ir pārskaitījums starp kontiem, kur konta īpašnieks ir viens uzņēmums vai uzņēmumu grupa.
Pārskaitījums uzņēmuma grupas ietvaros ir pārskaitījums starp mātes uzņēmumu un meitas uzņēmumu, kurā mātes uzņēmumam pieder vismaz 51% no meitas uzņēmuma vai starp diviem meitas uzņēmumiem, kuros tam pašam mātes uzņēmumam pieder vismaz 51% katrā meitas uzņēmumā.

Lai izmantotu Grupas maksājuma priekšrocības, klientam ir jāiesniedz Bankā saistīto uzņēmumu saraksts, norādot saņēmēja informāciju (konta numuru IBAN formātā un bankas SWIFT/BIC kodu).

Grupas maksājuma nosacījumi:

  • saņēmējs ir uzņēmums vai/un saistītais uzņēmums, kurš ir norādīts bankai iesniegtajā saistīto uzņēmumu sarakstā, kuru klients ir iesniedzis bankai
  • saņēmēja kontam obligāti jābūt IBAN formātā
  • maksājuma veids - Ekspress
  • maksājuma komisijas tiek segtas dalīti - SHA
  • maksājums tiek sūtīts Danske Grupas banku ietvaros, norādot saņēmēja bankas SWIFT/BIC kodu

Danske Grupas bankas:

Banka SWIFT/BIC
Danske Bank, Denmark DABADKKK
Danske Bank, Finland DABAFIHH
Danske Bank, Helsinki DABAFIHX
Danske Bank, Lithuania SMPOLT22
Danske Bank, Estonia FOREEE2X
Danske Bank, Sweden DABASESX
Danske Bank, Norway DABANO22
Danske Bank, Poland DABAPLPW
Danske Bank, Germany DABADEHH
Danske Bank, Luxembourg DABALULL
Danske Bank, London (UK) DABAGB2L
Danske Bank, Belfast (UK) DABAGB2B
Danske Bank, Dublin DABAIE2D
ZAO Danske Bank, Russia DABARU2P

Grupas maksājums tiek izpildīts tekošajā dienā, ja saņēmēja konta valūta sakrīt ar pārskaitījuma valūtu. Jūs varat iesniegt Grupas maksājumu uzdevumus Danske Bank Klientu apkalpošanas centrā līdz 15:00 un eBankā līdz 16:00.

Izmantojiet iespēju tekošajā dienā un bez maksas pārskaitīt naudu uzņēmuma vai/un saistīto uzņēmumu ietvaros uz Danske Grupas bankām!

Noderīga informācija:

Grupas maksājums (saistīto uzņēmumu saraksts)
Informācija par IBAN
IBAN pārbaudes kalkulators
IBAN piemēri
Ārējo maksājumu kodu saraksts

ES reglamentētais maksājums
ES reglamentētais maksājums
ES reglamentētie maksājumi ir maksājumi Eiropas Savienības robežās.
Uzzināt vairāk
SEPA maksājums
SEPA maksājums
SEPA - vienota eiro maksājumu zona, pārrobežu maksājumiem eiro valūtā.
Uzzināt vairāk