Depozīts ar procentu izmaksu termiņa sākumā

Noguldot depozītā brīvos naudas līdzekļus uz brīvi izvēlētu termiņu, jums ir iespēja saņemt fiksētu un garantētu ienākumu. Jaunums Danske Bank – iespēja izvēlēties noguldījuma termiņu dienās, piemēram, 79, 242 vai 532 dienas.

Depozīts, gada % likme

Termiņš Depozīts ar procentu izmaksu termiņa sākumā,%
dienas mēn.* USD EUR
30-59 1 0.00 -
60-89 2 0.00 0.00
90-119 3 0.05 0.00
120-149 4 0.05 0.00
150-179 5 0.10 0.00
180-209 6 0.15 0.00
210-239 7 0.15 0.00
240-269 8 0.15 0.00
270-299 9 0.20 0.05
300-329 10 0.25 0.05
330-366 11 0.30 0.05
367-425 12-13 0.35 0.10
426-455 14 0.35 0.10
456-485 15 0.35 0.10
486-515 16 0.40 0.10
516-545 17 0.40 0.10
546-605 18-19 0.40 0.10
606-665 20-21 0.45 0.10
666-731 22-23 0.45 0.10
732-1094 24-35 0.50 0.15
1095-1824 36-59 0.90 0.20
1825-1835 60 1.15 0.25

*depozītu likmes spēkā no 06.03.2015
* termiņš mēnešos norādīts tikai informatīvos nolūkos

Tabulās norādītas gada procentu likmes.

  • Procentu likme depozīta summām sākot no 75 000 EUR vai ekvivalents USD valūtā pēc ECB atsauces kursa attiecīgajā dienā - pēc vienošanās
  • Depozīta atvēršana ir bezmaksas
  • Iespēja atvērt depozītu eBankā
  • Minimālā noguldījuma summa - 1500 EUR vai ekvivalents USD valūtā pēc ECB atsauces kursa attiecīgajā dienā
  • Procentu likme ir nemainīga visa noguldījuma termiņa laikā
  • EUR vai USD depozītu izmaksa skaidrā naudā no noguldījuma apkalpojošā konta 1 mēneša laikā pēc noguldījuma termiņa beigām ir bez maksas, ja noguldījuma termiņš ir bijis ne mazāks par 90 dienām un depozīts līdz izmaksas brīdim ir bijis noguldījuma apkalpojošā kontā.* Lielākas naudas summas (virs 7 000 EUR, USD) lūdzam pasūtīt iepriekšējā dienā līdz pulksten 13:00
  • EUR vai USD depozītu uzkrāto procentu izmaksa skaidrā naudā no apkalpojošā konta 1 mēneša laikā pēc procentu izmaksas ir bez komisijas maksas, ja uzkrātie procenti līdz izmaksas brīdim ir bijuši noguldījuma apkalpojošajā kontā.* Lielākas naudas summas (virs 7 000 EUR, USD) lūdzam pasūtīt iepriekšējā dienā līdz pulksten 13:00
  • Lūdzam rūpīgi izvērtēt vēlamo depozīta periodu, jo līgumu ir iespējams pārtraukt tikai abpusēji vienojoties
  • Komisijas maksa par depozīta ar procentu izmaksu termiņa sākumā līguma laušanu vai pirmstermiņa pārtraukšanu - bankas izdevumi, kas rodas no procentu starpības, par kādu banka attiecīgajā brīdī var aizņemties naudas resursus noguldījuma valūtā uz depozīta atlikušo termiņu, un par kādiem procentiem klients noguldīja naudu bankā, bet ne mazāk kā 2% no depozīta summas

* Klientam ir pienākums brīdināt banku, ka tiek izņemts depozīts un/vai uzkrātie procenti.

Aplūkot citu depozītu veidu % likmes

Depozīts ar procentu izmaksu termiņa beigās

Depozīts ar ikmēneša procentu izmaksu

Fondi
Fondi

Izvēlieties Jums piemērotu fondu stratēģiju starptautiskajos investīciju tirgos.

Uzzināt vairāk
Akcijas un obligācijas
Akcijas un obligācijas
Danske Bank piedāvā brokeru pakalpojumus aktīvajiem investoriem.
Uzzināt vairāk

Garantijas

Lasiet par Danske Bank noguldījumu garantijām.

Uzzināt vairāk

MiFID

Direktīva ar vienotām prasībām attiecībā uz investīciju pakalpojumiem 30 Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs.

Uzzināt vairāk