Kā papildināt krājkontu?

Krājkonta papildināšanu Jūs varat veikt gan Klientu apkalpošanas centrā, gan eBankā, gan no konta citā bankā.

Lai papildinātu krājkontu Klientu apkalpošanas centrā, Jums ir iespēja:

  • Veikt iemaksu krājkontā skaidrā naudā
  • Reģistrēt regulāro maksājumu, kas nodrošinās regulāru naudas līdzekļu pārskaitījumu Jūsu izvēlētajos datumos
  • Veikt bezskaidras naudas pārskaitījumu no cita sava norēķinu konta vai veikt pārskaitījumu no sava norēķinu konta uz cita klienta krājkontu. Ņemiet vērā, ka veicot pārskaitījumu, norēķinu konta un krājkonta valūtām ir jāsakrīt
  • Veikt valūtas konvertāciju no norēķinu konta citā valūtā, kā saņēmēja kontu uzreiz norādot krājkontu

Krājkonta papildināšana no konta citā bankā
Krājkonta papildināšanu iespējams veikt arī no kontiem citās bankās. Veicot naudas līdzekļu pārskaitījumu, kā saņēmēja kontu uzreiz norādiet krājkontu. Ņemiet vērā, ka veicot pārskaitījumu, norēķinu konta un krājkonta valūtām ir jāsakrīt.

Krājkonta papildināšana eBankā

  • Veiciet bezskaidras naudas pārskaitījumu no jebkura sava norēķinu konta (ne tikai no krājkonta apkalpojošā norēķinu konta), izmantojot pārskaitījumu veidu "Uz savu kontu Danske Bank", šajā gadījumā norēķinu konta un krājkonta valūtām ir jāsakrīt
  • Veiciet bezskaidras naudas pārskaitījumu no jebkura sava norēķinu konta uz cita klienta krājkontu Danske Bank, izmantojot pārskaitījuma veidu "Vietējais pārskaitījums", norēķinu konta un krājkonta valūtām ir jāsakrīt
  • Veiciet valūtas konvertāciju no sava norēķinu konta, kā saņēmēja kontu uzreiz norādot krājkontu
  • Veiciet iemaksu no līgumā norādītā apkalpojošā konta sadaļā "Noguldījumi"

Aplūkot krājkonta likmes

Kā piekļūt krājkontā esošajiem naudas līdzekļiem?
Kā piekļūt krājkontā esošajiem naudas līdzekļiem?

 

Uzzināt vairāk
Depozīts
Depozīts
Fiksēts un garantēts ienākums, noguldot brīvos naudas līdzekļus uz brīvi izvēlētu termiņu.
Uzzināt vairāk
Fondi
Fondi

Izvēlieties Jums piemērotu fondu stratēģiju starptautiskajos investīciju tirgos.

Uzzināt vairāk
Akcijas un obligācijas
Akcijas un obligācijas
Danske Bank piedāvā brokeru pakalpojumus aktīvajiem investoriem.
Uzzināt vairāk

Garantijas

Lasiet par Danske Bank noguldījumu garantijām.

Uzzināt vairāk

MiFID

Direktīva ar vienotām prasībām attiecībā uz investīciju pakalpojumiem 30 Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs.

Uzzināt vairāk