Krājkonta gada procentu likmes

Gada likme,%
EUR
0-20 000 0.01
virs 20 000 0.01
USD
0- 20 000 0.05
virs 20 000 0.05

Likmes spēkā no 09.11.2015

eBankā Klientu apkalpošanas centrā
Maksa par summas vai tās daļas pārskaitīšanu no Krājkonta uz norēķinu kontu bez maksas (veiktais pārskaitījums tiek izpildīts automātiski pēc 7 kalendārajām dienām)* 0.2% no pārskaitāmās summas
Maksa par summas pārskaitīšanu no norēķinu konta uz Krājkontu bez maksas bez maksas

* - gadījumos, kad pārskaitījuma izpildes diena ir brīvdiena vai svētku diena, pārskaitījuma izpildes datums tiek pārnests uz tuvāko sekojošo Danske Bank A/S filiāles Latvijā darba dienu.

  • Krājkonta atvēršana un slēgšana ir bezmaksas
  • Krājkontu iespējams atvērt eBankā
  • Krājkonta procentu likme ir mainīga un tā ir atkarīga no krājkontā esošo naudas līdzekļu apjoma
  • Uzkrātie procenti par krājkonta atlikumu tiek aprēķināti katras dienas beigās (lietojot Act/360 metodi) un pieskaitīti pamatsummai katra mēneša pēdējā dienā
  • Pārskaitījums no norēķinu konta uz krājkontu ir bezmaksas
  • Pārskaitot naudas līdzekļus no krājkonta un izvietojot tos depozītā uz 12 mēnešiem vai ilgāk, komisijas maksa netiek ieturēta

Uzziniet:

Kā papildināt krājkontu?
Kā papildināt krājkontu?

 

Uzzināt vairāk
Kā piekļūt krājkontā esošajiem naudas līdzekļiem?
Kā piekļūt krājkontā esošajiem naudas līdzekļiem?

 

Uzzināt vairāk

Fondi

Izvēlieties Jums piemērotu fondu stratēģiju starptautiskajos investīciju tirgos.

Uzzināt vairāk

Akcijas un obligācijas

Fiksēts un garantēts ienākums, noguldot brīvos naudas līdzekļus uz brīvi izvēlētu termiņu. Uzzināt vairāk