Nodokļi

Līdzekļu uzkrāšana
Uzņēmums iemaksas brīdī nemaksā nodokļus par uzkrājošās apdrošināšanas līgumā novirzītajiem līdzekļiem, ja līgums atbilst diviem priekšnoteikumiem:

  • Līguma termiņš vismaz 5 gadi
  • Iemaksas uzkrājumā kalendārajā gadā nepārsniedz 10% no darbinieka bruto atalgojuma

Līguma termiņa beigās tiek ieturēts:

  • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 25% no iemaksām uzkrājumā (ja uzkrājums izmaksas brīdī ir mazāks par iemaksāto summu, nodokli ietur no uzkrājuma vērtības)
  • Kapitāla pieauguma nodoklis - 10% no ienākuma (gūto ienākumu aprēķina kā starpību starp izmaksājamā uzkrājuma vērtību un veikto iemaksu kopsummu)

Līguma termiņa beigās visus nodokļus no uzkrātā kapitāla ietur un valsts budžetā pārskaita Mandatum Life. Attiecīgi, uzņēmuma darbiniekiem vai uzņēmumam nav jāveic nekādas papildu darbības. Pēc nodokļu nomaksas uzņēmuma darbinieki no Mandatum Life saņems paziņojumus par nodokļu nomaksu.

Uzkrājumu veidošana
Uzkrājumu veidošana

Uzkrājuma veidošana darbiniekiem ietver sevī darbinieku ilgtermiņa motivāciju un piesaisti uzņēmam.

Uzzināt vairāk
Darbinieku apdrošināšana
Darbinieku apdrošināšana
Darbinieku dzīvības apdrošināšanas risinājumi palīdzēs nodrošināt uzņēmuma stabilitāti vērtīga darbinieka zaudēšanas gadījumā.
Uzzināt vairāk
Kontakti
+371 67 959 599

Kontaktinformācija

Zvaniet mumsAtsauksmes, ierosinājumi

Klientu apkalpošanas centrs

KAC Cēsu ielā 31/8

Palīdzība

Korespondentbankas