Maksājumi un ar tiem saistītie pakalpojumi

1. Danske Bank turpina maksājumu izpildi un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu līdz Klientu apkalpošanas pārejas dienai.

2. Maksājumu rīkojumu pieņemšanu izpildei Danske Bank nodrošina līdz 2016. gada 3. jūnija darba dienas beigām, plkst. 17:00.

3. Klientu apkalpošanas pārejas dienā visi Jūsu norēķinu konti un tajos esošie naudas līdzekļi tiks automātiski pārcelti uz Swedbank un turpmāko maksājumu rīkojumu izpildi veiks Swedbank.

4. Sākot no 2016. gada 4. jūnija tiesiskajās attiecībās saistībā ar maksājumu izpildi tiks piemēroti Swedbank Vispārējie darījumu noteikumi un Swedbank Cenrādis. Ar Vispārējiem darījuma noteikumiem un Swedbank Cenrādi Jūs varat iepazīties Swedbank mājas lapā www.swedbank.lv vai arī pēc pieprasījuma saņemt jebkurā Swedbank filiālē.

5. Pēc Klientu apkalpošanas pārejas dienas līdz 2016. gada 3. augustam Danske Bank nodrošinās Jūsu Danske Bank pārceltajos kontos ienākošo vietējo un starptautisko maksājumu pārsūtīšanu Swedbank. Šādi maksājumi Jūsu Swedbank kontā tiks ieskaitīti tajā pašā vai nākamajā Swedbank darba dienā. Pēc minētā termiņa šādi maksājumi tiks atgriezti maksātājam.

6. Klientu apkalpošanas pārejas dienā Jūsu regulārā maksājuma rīkojumi tiks automātiski pārcelti uz Swedbank, un turpmāko regulāro maksājumu rīkojumu izpildi veiks Swedbank saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem. Pēc Klientu apkalpošanas pārejas dienas regulārie maksājumu rīkojumi tiks izpildīti arī brīvdienās.

7. Klientu apkalpošanas pārejas dienā Danske Bank pārtrauc sniegt ar pārcelto norēķinu kontu maksājumiem saistītos pakalpojumus (faksa norēķinu sistēma, produktu komplekti, čeku grāmatiņas), vienlaicīgi izbeidzot par tiem noslēgtos līgumus. Jūsu ērtībai Swedbank piedāvā Jums pieslēgt jebkuru no tās attālinātās klientu apkalpošanas iespējām (internetbanka, telefonbanka, mobilā banka, mobilā lietotne), kā arī izmantot e-rēķinu vai regulāro maksājumu.

8. Pieteikties Swedbank internetbankas pieslēgumam Jūs varat jebkurā Swedbank filiālē.

Vietējie maksājumi
Vietējie maksājumi

Ātri un ērti naudas pārskaitījumi uz jebkuru citu banku Latvijā.

Uzzināt vairāk
ES reglamentētais maksājums
ES reglamentētais maksājums

ES reglamentētie maksājumi ir maksājumi Eiropas Savienības robežās.

Uzzināt vairāk
Starptautiskie maksājumi
Starptautiskie maksājumi

Piedāvājam plašu korespondējošo banku tīklu, kas garantē maksājumu uzdevumu ātru un precīzu izpildi.

Uzzināt vairāk
SEPA maksājums
SEPA maksājums

SEPA - vienota eiro maksājumu zona, pārrobežu maksājumiem eiro valūtā.

Uzzināt vairāk

Norēķini

Taupiet laiku un naudu, izvēlieties kādu no Danske Bank piedāvātiem norēķinu veidiem. Uzzināt vairāk