Norēķinu konti

1. Danske Bank turpina norēķinu kontu apkalpošanu un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu līdz Klientu apkalpošanas pārejas dienai.

2. Klientu apkalpošanas pārejas dienā visi Jūsu norēķinu konti un tajos esošie naudas līdzekļi tiks automātiski pārcelti uz Swedbank un turpmāko norēķinu kontu apkalpošanu veiks Swedbank. Arī tad, ja Jums jau ir norēķinu konts Swedbank, tie tiks pārcelti kā atsevišķi konti un netiks apvienoti ar jau esošo kontu Swedbank.

3. No Danske Bank pārceltajam norēķinu kontam Swedbank piešķirs jaunu konta numuru. Ja Danske Bank Jums ir atvērti vairāki norēķinu konti, jauns konta numurs tiks piešķirts katram no tiem. Jūsu ērtībai pirms Klientu apkalpošanas pārējas dienas aicinām slēgt tos norēķinu kontus, kas nav nepieciešami.

4. No Danske Bank Jūsu pārceltie norēķinu konti Swedbank tiks atvērti kā multivalūtu norēķinu konti, kas nodrošina, ka vienā kontā iespējams uzglabāt naudas līdzekļus dažādās, ikdienas norēķiniem nepieciešamajās valūtās.

5. Swedbank atvērtajos norēķinu kontos tiks ieskaitīts konta atlikums, kāds tas būs 2016. gada 3. jūnijā dienas beigās attiecīgajā kontā Danske Bank.

6. Swedbank līdz 2016. gada 10. jūnijam Jums nosūtīs vēstuli, kurā būs norādīts Jūsu jaunais norēķinu konta numurs. Ja līdz minētajam datumam neesat saņēmis Swedbank vēstuli, noskaidrojiet sava norēķinu konta jauno numuru kādā no turpmāk minētajiem veidiem:

  • Swedbank internetbankā vai telefonbankā, piezvanot pa tālruni 67444444, ja par šo pakalpojumu lietošanu būs noslēgts līgums;
  • jebkurā Swedbank filiālē, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

7. Jauno norēķinu konta numuru Jums pēc iespējas ātrāk vajadzētu paziņot pensijas, sociālo pabalstu un algu maksātājam, kā arī citiem partneriem, no kuriem sagaidāt kādus ieskaitījumus Jūsu norēķinu kontā.

8. Sākot no 2016. gada 4. jūnija tiesiskajās attiecībās saistībā ar Jūsu norēķinu konta apkalpošanu tiks piemēroti Swedbank Vispārējie darījumu noteikumi un Swedbank Cenrādis. Ar Vispārējiem darījuma noteikumiem un Swedbank Cenrādi Jūs varat iepazīties Swedbank mājas lapā www.swedbank.lv vai arī pēc pieprasījuma saņemt informāciju jebkurā Swedbank filiālē.

9. Danske Bank apkalpošanas vietās noformētie, spēkā esošie fizisku personu pilnvarojumi Klientu apkalpošanas pārejas dienā tiks automātiski pārcelti. Swedbank turpinās apkalpot klientus un to pilnvarotās personas atbilstoši noformēto pilnvaru apjomam. Ja Jūs esat izmantojuši notariāli noformētu pilnvaru, nākot uz Swedbank filiāli, līdzi jāņem tās oriģināls.

10. 2016. gada 5. jūnijā no plkst. 8:00 informācija par Jūsu kontiem un darījumiem, kas veikti pēc Klientu apkalpošanas pārejas dienas, būs pieejama Swedbank filiālēs, kā arī internetbankā vai, zvanot pa tālruni 67444444, ja būs noslēgts atbilstošs līgums par Swedbank internetbankas vai telefonbankas lietošanu.

11. Informāciju par kontā veiktajiem darījumiem pēc Klientu apkalpošanas pārejas dienas var saņemt jebkurā brīdī bez maksas Swedbank internetbankā bez iepriekšējas pieteikšanas. Swedbank konta izrakstus papīra formātā ir jāpiesaka no jauna jebkurā Swedbank filiālē.

12. Kontu pārskati par visiem Jūsu Danske Bank veiktajiem darījumiem laika periodā no 2014.gada 1.janvāra būs Jums pieejami Swedbank, sākot no 2016. gada 19. jūnija, tomēr, ja Jums būs nepieciešamas atsevišķu maksājumu izdrukas vai apliecinājumi, aicinām tos laikus pieprasīt no Danske Bank pirms Klientu apkalpošanas pārejas dienas.

Vietējie maksājumi
Vietējie maksājumi

Ātri un ērti naudas pārskaitījumi uz jebkuru citu banku Latvijā.

Uzzināt vairāk
ES reglamentētais maksājums
ES reglamentētais maksājums

ES reglamentētie maksājumi ir maksājumi Eiropas Savienības robežās.

Uzzināt vairāk
Starptautiskie maksājumi
Starptautiskie maksājumi

Piedāvājam plašu korespondējošo banku tīklu, kas garantē maksājumu uzdevumu ātru un precīzu izpildi.

Uzzināt vairāk
SEPA maksājums
SEPA maksājums

SEPA - vienota eiro maksājumu zona, pārrobežu maksājumiem eiro valūtā.

Uzzināt vairāk

Norēķini

Taupiet laiku un naudu, izvēlieties kādu no Danske Bank piedāvātiem norēķinu veidiem. Uzzināt vairāk