Krājkonts

Krājkonts ir beztermiņa noguldījums, ko var izmantot gan uzkrājot konkrētam mērķim, gan arī ieguldot līdzekļus uz nenoteiktu termiņu. Jums ir iespēja krājkontu papildināt, kā arī izņemt noguldītos līdzekļus un nopelnītos procentus jebkurā laikā. Krājkontu iespējams atvērt gan Klientu apkalpošanas centrā, gan eBankā.

Uzkrātie procenti par krājkonta atlikumu tiek aprēķināti katras dienas beigās un pieskaitīti pamatsummai katra mēneša pēdējā dienā.

Krājkonta procentu likme ir atkarīga no krājkontā esošo naudas līdzekļu apjoma un tā ir mainīga. Ja tiek izmainīta krājkonta procentu likme bankas cenrādī, tā mainās arī visiem esošajiem krājkontiem.

Krājkonta priekšrocības

  • Izvēles iespējas ieguldīt līdzekļus eiro vai ASV dolāros
  • Nav noteikts minimālais ieguldījums
  • Krājkonta atvēršana un slēgšana ir bez komisijas maksas
  • Iespēja atvērt krājkontu eBankā
  • Iespējams neierobežoti papildināt krājkontu
  • Iespējams brīvi piekļūt krājkontā esošajiem naudas līdzekļiem bez iepriekšēja pieteikuma, pārskaitot nepieciešamos līdzekļus uz norēķinu kontu (komisijas skatīt cenrādī)
  • Ja banka tiek pasludināta par likvidējamu vai uzsākta bankrota procedūra, klientu noguldījumi tiek segti līdz 100 000 EUR apmēram (detalizēta informācija sadaļā Garantijas)

Uzziniet:

Nepieciešams:
Apmeklēt eBanku un atvērt krājkonta līgumu elektroniski vai doties uz Danske Bank Klientu apkalpošanas centru, līdzi ņemot pasi.

Aplūkot krājkonta likmes

Depozīts
Depozīts
Fiksēts un garantēts ienākums, noguldot brīvos naudas līdzekļus uz brīvi izvēlētu termiņu.
Uzzināt vairāk