Krājkonta gada procentu likmes

Gada likme,%
EUR
0-20 000 0.01
virs 20 000 0.01
USD
0- 20 000 0.05
virs 20 000 0.05

Likmes spēkā no 09.11.2015

eBankā Klientu apkalpošanas centrā
Pārskaitījums no krājkonta uz norēķinu kontu bez maksas

0.2% no pārskaitāmās summas,

min EUR 2.85, USD 4.00

max EUR 71.14, USD 100.00

  • Krājkonta atvēršana un slēgšana ir bezmaksas
  • Krājkontu iespējams atvērt eBankā
  • Krājkonta procentu likme ir mainīga un tā ir atkarīga no krājkontā esošo naudas līdzekļu apjoma
  • Uzkrātie procenti par krājkonta atlikumu tiek aprēķināti katras dienas beigās (lietojot Act/360 metodi) un pieskaitīti pamatsummai katra mēneša pēdējā dienā
  • Pārskaitījums no norēķinu konta uz krājkontu ir bezmaksas
  • Pārskaitot naudas līdzekļus no krājkonta un izvietojot tos depozītā uz 12 mēnešiem vai ilgāk, komisijas maksa netiek ieturēta

Depozīts
Depozīts
Fiksēts un garantēts ienākums, noguldot brīvos naudas līdzekļus uz brīvi izvēlētu termiņu.
Uzzināt vairāk