Kredīti

2019. gada februārī Danske Bank Grupa pieņēma lēmumu izbeigt bankas aktivitātes Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Šī iemesla dēļ mēs neslēdzam jaunus līgumus par finanšu pakalpojumu sniegšanu.

Kredīta veidi

Investīciju kredīts

Kredīts paredzēts uzņēmējdarbības paplašināšanai: lai iegādātos jaunu aprīkojumu, mehānismus un tehnoloģijas, kā arī nekustamo īpašumu, bet celtniecības uzņēmumiem dzīvojamo māju būvei.

Nosacījumi

 • Apjoms: atkarībā no uzņēmuma esošās un nākotnes finansiālās situācijas izvērtējuma;
 • Valūta: EUR;
 • Procentu likmes veids: fiksēta vai mainīga;
 • Termiņš: līdz 10 gadiem;
 • Kredīta nodrošinājums: nekustamais īpašums, uzņēmuma aktīvi, un/vai cita ķīla.

Overdrafts

Īstermiņa aizdevums naudas plūsmas sabalansēšanai, lai varētu īslaicīgi palielināt savu apgrozāmo līdzekļu apjomu vai nodrošinātu īstermiņa finansējumu kāda noteikta projekta īstenošanai.

Nosacījumi

 • Apjoms: atkarībā no uzņēmuma esošās un nākotnes finansiālās situācijas izvērtējuma;
 • Valūta: EUR;
 • Procentu likmes veids: fiksēta vai mainīga;
 • Termiņš: līdz 10 gadiem;
 • Kredīta nodrošinājums: nekustamais īpašums, uzņēmuma aktīvi, un/vai cita ķīla.

Noderīga informācija

 • Kredīta izskatīšanai nepieciešamie dokumenti
  • Kredīta pieteikums juridiskai personai;
  • Iepriekšējo divu gadu finanšu pārskati (bilance, peļņas/zaudējumu pārskats un naudas plūsma pārskats);
  • Debitoru un kreditoru saraksts (summa, rašanās/izsniegšanas datums).
   Šis ir daļējs saraksts. Pilns kredīta izskatīšanai nepieciešamo dokumentu saraksts ir atrodams Kredīta pieteikuma juridiskai personai beigās.
 • Ieķīlājamā nekustamā īpašuma vērtējums

  Ieķīlājamajam nekustamajam īpašumam nepieciešams bankas akceptēta nekustamā īpašuma vērtētāja vērtējums.

  Bankas akceptēti nekustamā īpašuma vērtētāji:
  SIA„ Latio”
  SIA „Ober Haus Vērtēšanas serviss”
  SIA „Interbaltija”
  SIA „Re eksperts”
  SIA „Arco Real Estate”
  SIA „Colliers International Advisors”
  SIA „Newsec Valuations lv”

 • Ieķīlājamā nekustamā īpašuma apdrošināšana

  Ieķīlājamajam nekustamajam īpašumam nepieciešama bankas akceptētas apdrošināšana sabiedrības nekustamā īpašuma apdrošināšanas polise.