Dokumentu inkaso

Dokumentu inkaso var sniegt eksportētājam un importētājam kompromisa risinājumu starp starptautisku naudas pārskaitījumu uz norēķinu kontu un kredīta vēstulēm.

Tas eksportētam sniedz noteiktu darījuma drošības pakāpi. Ar īpašumtiesību dokumentiem banka īsteno preču kontroli, un tā var dot rīkojumu ārzemju bankai  izsniegt dokumentus tikai pret samaksu  vai pārvedu vekseļa, kurā norādīts noteikts samaksas datums nākotnē,  akceptu. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dokumentu inkaso darījumā banka neuzņemas saistības par maksājumu veikšanu.

Uzzināt vairāk

 • Eksports

  Dokumentu inkaso sniedz eksportētājiem šādas priekšrocības:

  • Eksportētāja banka kontrolē, vai ir veikta samaksa un vai ir akceptēts pārvedu vekselis.
  • Tirdzniecības dokumenti paliek banku sistēmā līdz brīdim, kad ir veikta samaksa vai akceptēts pārvedu vekselis.
  • Jums tiek nodrošināta labāka likviditāte.
  • Dokumentu inkaso var vieglāk apstrādāt nekā kredīta vēstules.
 • Imports

  Dokumentu inkaso sniedz importētājiem šādas priekšrocības:

  • Maksājums vai apņemšanās maksāt tiek īstenota tikai tad, kad jūsu banka ir saņēmusi attiecīgos dokumentus.
  • Jūs varat nolemt neakceptēt pārvedu vekseli vai nemaksāt.
  • Importētāja banka veiks maksājumu importētāja vārdā, nevis importētājs veiks samaksu, izmantojot starptautisko naudas pārskaitījumu vai bankas vekseli.
  • Vienkāršāka un lētāka alternatīva, salīdzinot ar kredīta vēstuli.