Kredīta vēstules

Kredīta vēstule ir viena no drošākajām starptautiskās tirdzniecības maksājumu metodēm, kas piedāvā eksportētājam importētāja bankas maksājuma garantiju ar nosacījumiem.
Kredīta vēstules gadījumā parasti ir jāiesniedz noteikti dokumenti, kuriem jāatbilst kredīta vēstules nosacījumiem pirms tiek veikts maksājums. Jums jāņem vērā, ka bankas pārbauda tikai kredīta vēstulē noteiktos dokumentus, bet neizskata līgumus, vienošanās vai preču stāvokli.

Vairāk par kredīta vēstulēm

 • Eksports

  Izmantot kredīta vēstules, eksportējot preces vai pakalpojumus, nozīmē to, ka importētāja banka apņemas samaksāt jums tad, kad ir izpildīti kredīta vēstules nosacījumi. Kredīta vēstule sniedz vairākas priekšrocības:

  • Importētāja bankas garantēts maksājums pirms preču nosūtīšanas.
  • Lielāka drošība, ka maksājums tiks veikts noteiktā laikā.
  • Lielāka drošība, ka saņemtais pasūtījums netiks anulēts vai mainīts bez jūsu piekrišanas.
  • Uzlabota likviditāte, jo maksājums bieži tiek veikts tūlīt pēc preču saņemšanas.
  • Iespēja attiecināt drošības garantiju uz apakšuzņēmējiem, izmantojot kredīta vēstuli.
  • Finansēšanas iespējas.

  Jāatzīmē, ka importētāja banka veiks maksājumu tikai pēc tam, kad jūs būsiet izpildījis visas kredīta vēstules noteikumus un nosacījumus. Šī iemesla dēļ, saņemot kredīta vēstuli, tā ir rūpīgi jāizskata.

 • Imports

  Importējot preces vai pakalpojumu un izmantojot kredīta vēstules kā samaksas metodi, tās sniedz vairākas priekšrocības.

  Kredīta vēstules izmantošana sniedz importētājiem tālāk norādītās priekšrocības:

  • Nav pienākuma veikt maksājumu, ja nav izpildīti visi kredīta vēstules nosacījumi.
  • Kredīta vēstules ar atliktu maksājumu izmantošana var būt tradicionālo bankas piedāvāto finansēšanas formu, piemēram, overdrafta, alternatīva.
  • Iespējama eksportētāja atlaide par droši un ātri veiktu maksājumu.
  • Saskaņā ar kredīta vēstuli var veikt vairākus maksājumus.
  • Nodrošinot piegādātājiem kredīta vēstuli, uzlabojas jūsu kredītvēsture.
  • Lielāka drošība, ka preces tiks piegādātas nekavējoties.
 • Rezerves kredīta vēstule

  Standarta kredīta vēstules tiek izdotas, lai garantētu pārdevējam maksājumu pēc tam, kad pārdevējs ir iesniedzis dokumentus saskaņā ar kredīta vēstules noteikumiem un nosacījumiem pēc preču nosūtīšanas.

  Taču rezerves kredīta vēstule ir saistības, kuras ir jāpilda tikai tad, ja pircējam un pārdevējam ir radušās problēmas un maksājums netiek veikts. Rezerves kredīta vēstule pieļauj pārdevējam iesniegt samaksas pieprasījumu.

  Rezerves kredīta vēstule darbojas kā bankas garantija, un tā ir pakļauta starptautiskiem kredīta vēstuļu noteikumiem un rezerves kredīta vēstuļu noteikumiem.


 • Kredīta vēstuļu starptautiskie noteikumi

  Uz kredīta vēstulēm attiecas starptautisku noteikumu kopums ar nosaukumu Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP), Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) noteikumi Nr. 600.

  Noteikumus ir izstrādājusi Starptautiskā Tirdzniecības palāta (ICC) Parīzē, un tos ievēro vairums banku visā pasaulē.

   

  ISBP
  2000. gada maijā ICC izveidoja darba grupu, lai vienkāršotu starptautisko banku praksi kredīta vēstuļu speciālistiem, veicot dokumentu pārbaudi.

   

  Izstrādātās vadlīnijas — International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits (ISBP) — bija paredzētas, lai veicinātu vienotas prakses izmantošanu visā pasaulē, kas ļautu būtiski samazināt noraidīto dokumentu skaitu. ISBP vadlīnijas tika apstiprinātas 2002. gadā un pārskatītas 2007. gadā, un tās padarīja kredīta vēstuļu procesu vienkāršāku un arī drošāku.

   

  ISP98
  Rezerves kredītvēstules parasti ir pakļautas tiem pašiem noteikumiem, kuriem ir pakļautas parastās kredīta vēstules , tas ir, UCP 600. Bet pieaugošais rezerves kredītu vēstuļu skaits ir pakļauts jaunākajam noteikumu kopumam, ko dēvē par ISP98 un kas attiecas tikai uz šī veida kredīta vēstulēm.