Algas maksājumi

Algu maksājumu pakalpojums ļauj veikt algu maksājumus eiro valūtā saņēmējiem, kuriem ir konts bankā Danske Bank vai citās bankās, kas atrodas Eiropas Savienībā.

Algu izmaksa ir ērta iespēja izpildīt paaugstināta riska algas maksājumus tādā veidā, lai nodrošinātu, ka detalizēta informācija par katru konkrēto algu ir pieejama tikai no maksātāja puses izvēlētajiem lietotājiem. Vienu maksājumu failu var izmantot, lai vienlaikus veiktu algu maksājumus visiem uzņēmuma darbiniekiem. Algas maksājums tiek izpildīts kā konsolidēts maksājums, kas nozīmē, ka konfidenciāla informācija par katru atsevišķu algas summu ir pieejama tikai Danske eBank lietotājiem ar īpašām tiesībām, kuras piešķīris konta turētājs. Pārējiem uzņēmuma Danske eBank lietotājiem konta izrakstā un pasūtījumu sarakstā tiek parādīta tikai kopējā konsolidētā maksājuma summa.

Algu maksājumu pakalpojums ļauj veikt algu maksājumus eiro valūtā saņēmējiem, kuriem ir konts bankā Danske Bank vai citās bankās, kas atrodas Eiropas Savienībā. 

Algas maksājumi ir jānosūta bankai ar Danske eBank starpniecību, importējot maksājuma failu, vai caur LiveGate kanālu. Lai algu maksājumus veiktu kā konsolidētus maksājumus, šī opcija ir jāatzīmē failā un jānoslēdz attiecīgais pakalpojumu līgums ar Banku.