Risku vadība

Risku vadība var sniegt drošību vienmēr mainīgajā pasaulē.

Piegādātāja vai klienta bankrots, procentu likmju un valūtas kursu svārstības. Ir daudz tādu Jūsu uzņēmuma finansiālo stāvokli ietekmējošu procesu, kurus Jūs nevarat kontrolēt. Tādēļ mēs piedāvājam dažādus risinājumus, kuri Jums var palīdzēt pārvaldīt riskus un ļaut labāk prognozēt uzņēmuma darbību.

Palīdzēsim jūsu biznesam augt!

Risku ierobežošanas risinājumi

 • Bankas garantijas

  Bankas garantijas

  Bankas garantija var samazināt jūsu uzņēmuma riskus, piemēram, darījumos ar klientiem, piegādātājiem vai īpašniekiem. Turpmāk jūs izlasīsies vairāk par situācijām, kad bankas garantijai ir būtiska nozīme, kā arī uzzināsiet vairāk par dažādiem garantiju veidiem.

  Bankas garantija var būt labs risinājums jūsu uzņēmumam, ja, veicot pasūtījumus,  jums ir nepieciešams samazināt riskus. Ja jūsu uzņēmums slēdz līgumu ar klientu, piegādātāju vai īpašnieku, noteikumu par bankas garantiju var iekļaut līgumā. Garantijas mērķis ir aizsargāt vienu vai abas puses pret zaudējumiem. Dažos gadījumos  darījuma partnera prasība  pēc bankas garantijas ir priekšnosacījums līguma noslēgšanai. Nomas līgumu noslēgšanas gadījumā  īpašnieks  bieži pieprasa bankas garantiju 3–6 mēnešu īres maksas apjomā. Bankas garantija nozīmē, ka banka jūsu uzņēmuma vārdā uzņemas risku, garantējot samaksu.  Tāpēc pirms bankas garantijas izsniegšanas mēs veicam uzņēmuma finanšu stāvokļa novērtējumu, tāpat kā tas tiek darīts kredīta vēstuļu vai  aizdevumu piešķiršanas gadījumā.

  Lasiet vairāk par dažādiem garantiju veidiem vai sazinieties ar mums, lai saņemtu konsultāciju.

 • Procentu likmju riska ierobežošana

  Procentu likmju riska ierobežošana

  Ja Jūsu uzņēmumam ir parādi vai citas kredītsaistības, procentu likmju svārstības var ietekmēt uzņēmuma finanses. Mēs varam palīdzēt izveidot risku pārskatu, kā arī sniegt padomus un piedāvāt risinājumus, kas ļaus Jums tos kontrolēt.
  Mēs sniedzam palīdzību uzņēmuma kopējā parādu portfeļa riska plānošanā, kā arī piedāvājam īpašus aizņēmuma, refinansēšanas un riska pārvaldības risinājumus. Lai to izdarītu, mēs ņemam vērā jebkuru procentu likmju svārstības un to radīto ietekmi uz Jūsu uzņēmuma naudas plūsmu un pašu kapitālu.
  Ja Jūsu parāda saistībām tiek piemērota mainīga procentu likme, mēs varam to refinansēt ar fiksētas procentu likmes aizdevumu, piedāvāt procentu likmes ierobežošanu vai procentu likmju mijmaiņu. Tādējādi Jūs varat iegūt savam uzņēmumam piemērotu riska profilu.


 • Valūtu riska ierobežošana

  Valūtu riska ierobežošana

  Darījumu attiecības ar ārzemju uzņēmumiem bieži vien ir saistītas ar valūtu risku. Mēs varam palīdzēt kontrolēt šādu risku. 

  Valūtu kursu svārstības rada risku tad, ja Jūsu uzņēmums saistīts ar preču importa vai eksporta uzņēmumam valstī ar citu valūtu. Šajā gadījumā Jums ir jāņem vērā vairāki jautājumi: kādā valūtā tiks veikta samaksa un kā valūtu kursa izmaiņas varētu ietekmēt Jūsu uzņēmuma ienākumus, bilanci un naudas plūsmu?
  Mēs varam palīdzēt Jums novērtēt un pārvaldīt riskus, kuri saistīti ar maksājumiem uz vai no ārzemēm.
  Kā Jūsu partneris mēs varam sniegt stratēģijas konsultācijas par Jūsu uzņēmuma vispārējo valūtu riska pārvaldību. Mūsu speciālisti var sniegt analītisku informāciju par to, kā Jūsu uzņēmuma galvenos rādītājus varētu ietekmēt valūtu kursa svārstības un konkrēta riska ierobežošanas stratēģija.
  Mēs piedāvājam mūsu ekonomistu un analītiķu viedokļus un prognozes, tādējādi  atbalstot Jūsu lēmumus un darbības taktiskā līmenī.

   Ja Jūsu uzņēmums ir pakļauts valūtu riskam, kuru vēlaties ierobežot, mēs varam piedāvāt valūtu nākotnes darījumus un ar tiem saistītas iespējas.

 • Starptautiskā tirdzniecība

  Starptautiskā tirdzniecība

  Pārrobežu tirdzniecība ir saistīta ar vairākiem riskiem. Mēs piedāvājam īpašus risinājumus, kas var atvieglot to pārvaldību. Lasiet vairāk par to, kā mēs varam palīdzēt  sadaļā Starptautiskā  tirdzniecība.

  Tirdzniecības darījumi ar Rietumu valstīm ir pietiekami droši. Tomēr eksports un imports var būt saistīts ar augstāka līmeņa ekonomiskajiem riskiem. Jūs atrodaties noteiktā attālumā no saviem klientiem un piegādātiem - fiziskā, juridiskā un kultūras ziņā. Ja jūs veicat darījumus ar politiski un ekonomiski nestabilām valstīm, gudrs lēmums ir iegūt papildu drošību.

  Veidlapu formas 

  Ja jums nepieciešami veidlapas eksporta un importa kredīta vēstulēm, garantijām u.c. saistībā ar starptautisko tirdzniecību, tās jūs atradīsiet šeit - kredīta vēstules, dokumentu inkaso, garantijas. 

  Danske Bank piedāvā vairākus valsts, piegādātāja un klienta risku samazināšanas veidus. Nekavējieties sazināties ar mūsu tirdzniecības finansēšanas speciālistiem, lai saņemtu konsultācijas un ieteikumus. TNS SIFO Prospera pētījumu institūts 2015. gadā mums piekto gadu pēc kārtas piešķīra balvu “Labākais tirdzniecības finansēšanā Ziemeļvalstīs”. 

  Danske Bank piedāvā dažādas maksājumu metodes un riska ierobežošanas risinājumus.

  Kredīta vēstule

  Kredīta vēstule ir viena no drošākajām starptautiskās tirdzniecības maksājumu metodēm, kas piedāvā eksportētājam importētāja bankas maksājuma garantiju ar nosacījumiem. Kredīta vēstules gadījumā parasti ir jāiesniedz noteikti dokumenti, kuriem jāatbilst kredīta vēstules nosacījumiem pirms tiek veikts maksājums. Jums jāņem vērā, ka bankas pārbauda tikai  kredīta vēstulē noteiktos dokumentus, bet neizskata līgumus, vienošanās vai preču stāvokli.

  Bankas garantijas

  Garantija ir garantētāja, parasti bankas, rakstiska apņemšanās nodrošināt, ka līguma noteikumu pārkāpuma gadījumā piegādātājs vai līgumslēdzējs saņem kompensāciju. Pastāv vairāki  garantiju veidi, un līgumā var iekļaut  vairāku veidu garantijas.

  Dokumentu inkaso
  Dokumentu inkaso var sniegt eksportētājam un importētājam kompromisa risinājumu starp starptautisku naudas pārskaitījumu uz norēķinu kontu un kredīta vēstuli.

Jūs varētu interesēt ari šādas tēmas: