Ieguldījumu fondi

Šī ir viena no vispopulārākajām ieguldījumu metodēm. Profesionāli fondu pārvaldnieki iegulda daudzu investoru līdzekļus obligācijās, akcijās vai citos finanšu aktīvos dažādos tirgos. Peļņa un risks ir atkarīgs no izvēlētā risinājuma.

Risinājumi

 • Fondu apliecību maiņa

   

  Maksas aprēķināšana par fonda apliecību maiņu

   

  • Lai varētu apmainīt fonda apliecības, vērtspapīru kontā ir jābūt noteiktai eiro summai, kas tiks rezervēta apliecību maiņas komisijas maksai.
  • Komisijas maksa tiek aprēķināta pēc šādas formulas:

  Pieejamais fonda apliecību skaits *  Fonda apliecības cena T-1 vai T-2, izteikta eiro * maiņas komisija maksa, %.

  T — rīkojuma iesniegšanas datums.

  Cenu T-1 (vienu dienu iepriekš) vai T-2 izmanto tāpēc, ka tā ir pēdējā zināmā cena.

  Rezervācija ir spēkā līdz norēķinu dienai (parasti T+3). Precīza fona apliecību maiņas komisijas maksa tiek noteikta norēķinu dienā.

  • Ja faktiskā fonda apliecību maiņas komisijas maksa ir mazāka nekā rezervētā summa, starpība tiek atstāta vērtspapīru kontā.
  • Ja faktiskā fonda apliecību maiņas komisijas maksa ir lielāka nekā rezervētā summa, starpība tiek debitēta no citiem klienta kontiem vai iegrāmatota kā parāds.


 • Ieguldījumu fondu tirdzniecība Danske eBankā

  Pārvaldiet savu ieguldījumu portfeli internetā. Pērciet, pārdodiet un mainiet ieguldījumu fondus, izmantojot Danske eBanku.


   Kā uzsākt darījumus ar ieguldījumu fondiem Danske eBankā?

  • Apmeklējiet Danske Bank filiāli, parakstiet līgumu par ieguldījumu pakalpojumiem un Danske eBankas izmantošanu un atveriet vērtspapīru kontu Danske Bank.

  Lūdzu, ņemiet vērā

  • Veicot pirkšanas, pārdošanas un ieguldījuma fondu maiņas darījumus, tiek piemērotas komisijas maksas saskaņā ar fonda dokumentiem.
  • Jums būs jāiesniedz deklarācija par ienākumiem no tirdzniecības ar vērtspapīriem Valsts ieņēmumu dienestā un jāsamaksā nodokļi atbilstoši tiesību aktiem. Sazinieties ar savu ieguldījumu konsultantu par nodokļu aprēķināšanu.

Atsauce

Finanšu instrumentu vērtība var gan pieaugt, gan samazināties. Jūs uzņematies visus riskus, kas saistīti ar ieguldījumiem finanšu instrumentos. Ieguldīšana finanšu instrumentos var būt gan izdevīga, gan neizdevīga, tāpēc, iespējams, ka jūs nesaņemsiet nekādu finansiālu ieguvumu vai pat zaudēsiet daļu vai visu ieguldīto summu. Iepriekšējo sniegumu nevar uzskatīt par ticamu apliecinājumu sniegumam nākotnē. Finanšu instrumentus ārvalstu tirgos ietekmē arī valūtas svārstības, kas var ietekmēt to vērtību gan pozitīvi, gan negatīvi. Šo informāciju nevar uzskatīt par konsultāciju par ieguldījumiem, piedāvājumu vai piedāvājumu pirkt, pārdot, mainīt vai turēt īpašus finanšu instrumentus. Pirms ieguldīšanas konkrētā finanšu instrumentā, mēs iesakām iepazīties ar prospektiem, pamatinformācijas ieguldītājiem dokumentu un noteikumiem, kuri ir pieejami www.danskeinvest.lv.  

Visa tīmekļa vietnē pieejamā informācija par ieguldījumiem finanšu instrumentos ir sniegta tirdzniecības veicināšanas nolūkā. Informācija nav paredzēta izplatīšanai vai izmantošanai jebkurai personai jebkurā jurisdikcijā vai valstī, kur šāda izplatīšana vai izmantošana ir nelikumīga, un nav īpaši paredzēta izplatīšanai vai izmantošanai jebkurai “ASV personai”, uz kuru attiecas Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada vērtspapīru likuma grozījumi un 1934. gada ASV vērtspapīru tirgus likuma grozījumi.

Citi paklpojumi