Danske Bank izbeidz bankas aktivitātes Baltijā

2019. gada februārī Danske Bank Grupa pieņēma lēmumu izbeigt bankas aktivitātes Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

 Šīs izmaiņas ietekmēs visus Danske Bank klientus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Vairāk par minēto lēmumu variet uzzināt  Danske Bank paziņojumā biržai
(tulkojums uz latviešu valodu).

Zvaniet mums uz 67 959 599 vai sazinieties ar savu darījumu vadītāju, ja jums ir jautājumi vai nepieciešama papildu informācija

Sazinieties ar mums

Detalizēta informācija par pakalpojumiem

 • Norēķinu konti

  Kas Jums jāzina?

  • Norēķinu konta līgums tiks pārtraukts atbilstoši informācijai, kuru banka jums sniedza vēstulē.
  • Norēķinu konts netiks slēgts, kamēr būs spēkā ar to saistīts līgums par overdrafta, kredītkartes vai kredītlimita izmantošanu, līdz turpmākam mūsu paziņojumam.
  • Ja pēc līguma izbeigšanas jūsu kontos būs palikuši līdzekļi (nauda vai finanšu instrumenti), tie tiks pārskaitīti uz bankas iekšējiem kontiem un jums būs klātienē jāiesniedz pieteikums, lai tos pārskaitītu.

  Kā jums jārīkojas?

  • Lūdzu, pārskaitiet visus savos kontos atlikušos naudas līdzekļus uz kontu citā bankā līdz konta slēgšanai. Ja kontos būs palikuši līdzekļi, tad pēc konta slēgšanas jums būs klātienē jāiesniedz pieteikums, lai tos pārskaitītu. Atlikušos līdzekļus būs iespējams pārskaitīt uz kontu, kas atvērts uz jūsu vārda citā finanšu institūcijā Eiropas ekonomiskās zonas valstī.
  • Lūdzu, informējiet sadarbības partnerus, iestādes vai personas, kas veic maksājumus uz jūsu kontu, par jaunu kontu, kas atvērts citā finanšu iestādē.
  • Jūs varat arī pārtraukt norēķinu konta līgumu un saistītos līgumus agrāk, nosūtot mums brīvā formā sagatavotu pieteikumu pa pastu vai Danske eBankā, vai nosūtot digitāli parakstītu pieteikumu uz e-pasta adresi info@danskebank.lv.
 • Kredīotu apkalpošana (Kredīta atmaksas konts)

  Ja jūsu Danske Bank konts ir slēgts vai tiks slēgts tuvāko mēnešu laikā, un jums ir spēkā esošs kredīta līgums, norēķini par kredītsaistībām jāveic uz īpašu kredīta atmaksas kontu.

   Kas jums jāzina?

  • Ja kredīta maksājumus līdz šim veicāt caur savu norēķinu kontu, tad tagad tie veicami uz kredīta atmaksas kontu.
  • Kredīta atmaksas konta numurs jums tika nosūtīts vēstulē. To varat redzēt arī Danske eBankā.
  • Šis konts pieder Danske Bank, tas ir atvērts uz bankas vārda. Vienīgais šī konta izmantošanas mērķis ir ar jums noslēgto kredīta līgumu apkalpošana. Kredīta atmaksas konts ir atvērts tikai kredīta atmaksas veikšanai. Konts nevar tikt izmantots naudas līdzekļu glabāšanai vai citu ikdienas pakalpojumu lietošanai.
  • Visi maksājumi saistībā ar kredītlīgumu, piemēram, pamatsummas un procentu maksājumi.
  • Visi maksājumi atbilstoši kredītlīgumiem, tajā skaitā pamatsumma, procenti, saistības maksas, līzinga maksājumi un ar tiem saistītas maksas, kavējuma maksas, soda naudas u.c. tamlīdzīgi maksājumi jāveic uz kredīta atmaksas kontu.
   Saņēmējs: Danske Bank A/S filiāle Latvijā.
   Konta numurs: jums nosūtītajā vēstulē norādītais konta numurs.
  • Maksājuma mērķis: (piemēram) Kredītlīguma saistību izpilde.
  • Maksājumam nav atsauces numura un nav iespējams pasūtīt e-rēķinu.
  • Lūdzu, veiciet maksājumus kredīta atmaksas kontā saskaņā ar jūsu kredītlīgumā norādīto atmaksas grafiku un esošajām maksāšanas saistībām.
  • Banka ieturēs līdzekļus no kredīta atmaksas konta atbilstoši kredīta atmaksas grafikam. Vairāku kredītlīgumu gadījumā līdzekļi tiks ieturēti atbilstoši līgumos noteiktajai secībai.
  • Bankai ir tiesības daļēji vai pilnībā atgriezt kredīta atmaksas kontā ieskaitītu maksājumu, ja bankas ieskatā tas neatbilst vajadzībai segt kredītsaistības (piemēram, ieskaitītie līdzekļi ievērojami pārsniedz dažu nākamo kredītmaksājumu summu).
  • Ja Jums ir spēkā esošs elektronisko pakalpojumu līgums, tad informāciju par kredītlīgumiem, paziņojumus par bāzes procentu likmes izmaiņām un atmaksas grafikus attiecīgajam periodam saņemsiet Danske eBankā. Tur varēsiet apskatīt arī caur kredīta atmaksas kontu veiktos maksājumus. Danske eBankā varēsiet arī nosūtīt bankai paziņojumus un sniegt informāciju atbilstoši līgumiem.
  • Ja jums nav spēkā esošs elektronisko pakalpojumu līgums, jūs saņemsiet informāciju e-pastā vai pa pastu.
  • Jūsu kredītlīgums var noteikt pienākumu turēt bankā atvērtu norēķinu kontu. Banka apliecina, ka šis pienākums ir atcelts.

  Kā jums jārīkojas?

  • Lūdzu, precīzi ievērojiet kredītlīgumā ietvertos pienākumus un maksājumu termiņus.
  • Mēs iesakām veikt maksājumu vismaz vienu dienu pirms maksājuma termiņa. Tas ļaus izvairīties no iespējamiem pārpratumiem saistībā ar novēloti ienākušiem maksājumiem, parāda rašanos vai kavējumu procentu aprēķināšanu.

  Lūdzu, sazinieties ar banku šādos gadījumos:

  • Ja visa kredīta summa nav izmaksāta, un jūs vēlaties saņemt kredīta daļu.
  • Ja vēlaties atmaksāt kredītu pirms termiņa. Pretējā gadījumā banka var izvērtēt, ka kredīta atmaksas kontā ieskaitītā summa ir ievērojami lielāka, nekā nepieciešams tuvāko maksājumu segšanai, un var atgriezt to maksātājam.
  • Ja jūsu kredītlīgums drīz beigsies un vēlaties vienoties par turpmākajiem soļiem  ķīlas dzēšanai (piemēram, hipotēkas vai komercķīlas dzēšanai).
 • Maksājumu kartes

  Kas Jums jāzina? 

  • Maksājumu kartes līgums un ar to saistītie pakalpojumi, ja tādi ir (Ceļojuma apdrošināšana un Priority Pass kartes lietošana) tiks izbeigti atbilstoši informācijai, kuru sniedzām jums vēstulē.
  • Jūsu maksājumu kartes darbība tiks pārtraukta atbilstoši vēstulē sniegtajai informācijai, un pēc tam jūs nevarēsiet vairs veikt darījumus, izmantojot kartes.

  Kā jums jārīkojas?

  • Lūdzu, pārskaitiet visus savā kartes kontā atlikušos naudas līdzekļus uz kontu citā bankā. Ja kontos būs palikuši līdzekļi, tad pēc konta slēgšanas jums būs klātienē jāiesniedz pieteikums, lai tos pārskaitītu.
  • Mēs iesakām pirms kontu slēgšanas Danske eBankā izdrukāt vai saglabāt kontu pārskatus.
 • Elektroniskie pakalpojumi

  Kas Jums jāzina?

  • Elektronisko pakalpojumu līgums, kas noslēgts ar jums, tiks uzskatīts par izbeigtu un elektroniskie pakalpojumi tiks ierobežoti atbilstoši vēstulē sniegtajai informācijai.
  • Maksājumu rīkojumi, kas būs iesniegti Danske eBankā un nebūs izpildīti līdz konta slēgšanai, tiks noraidīti.
  • Danske Telefonbanka un SMS ziņojumi tiks izbeigti atbilstoši informācijai, ko sniedzām vēstulē.
   

  Kā jums jārīkojas? 

  • Iesakām līdz konta slēgšanai izdrukāt vai saglabāt sava konta izrakstus par pēdējiem 3 gadiem, izmantojot Danske eBanku.
  • Lūdzu, saglabājiet arī nepieciešamo maksājumu paraugus, jo tie pēc tam vairs nebūs pieejami.
 • Maksājumi

  Kas Jums jāzina?

  •  Banka pārtrauks pieņemt ienākošos maksājumus atbilstoši informācijai, kuru sniedzām vēstulē. Pēc tam saņemtie maksājumi tiks atgriezti maksātājam.
  • Jūs varēsiet veikt pārskaitījumus uz un no Danske Bank kontiem līdz plkst. 17:00 dienu pirms konta slēgšanas.
   

  Kā jums jārīkojas? 

  • Lūdzu, informējiet sadarbības partnerus, iestādes vai personas, kas veic maksājumus uz jūsu kontu, par jaunu kontu, kas atvērts citā finanšu iestādē.
 • Citi bankas ikdienas pakalpojumi un līgumi

  Kas Jums jāzina?

  • Konta slēgšanas dienā banka pārtrauks sniegt arī citus ar kontu saistītus pakalpojumus (piem., regulārais maksājums, Danske Telefonbanka, maksājumi ar nākotnes datumu, maksājumu komplekts, speciālās cenas u.c.), un izbeigs attiecīgos līgumus. Vairāk informācijas jautājiet savam darījumu vadītājam bankā.
  • 2019. gada augustā banka neieturēs maksu par maksājumu komplekta izmantošanu.
 • Termiņdepozīts

  Kas Jums jāzina?

  • Banka izbeigs termiņdepozīta līgumu un izmaksās depozīta pamatsummu, kā arī procentus par pilnu līguma termiņu, līdz nolīgtajam datumam, ieskaitot šos līdzekļus jūsu norēķinu kontā, atbilstoši vēstulē sniegtajai informācijai.
   

  Kā jums jārīkojas?

  • Lūdzu, pārskaitiet visus savā kontā atlikušos naudas līdzekļus uz kontu citā bankā.
 • Krājkonts

  Kas Jums jāzina?

  • Krājkonta līgums tiks izbeigts atbilstoši vēstulē sniegtajai informācijai.
  • Krājkonta summa un procenti tiks ieskaitīti jūsu kontā.

  Kā jums jārīkojas?

  • Mēs iesakām izbeigt Krājkonta līgumu un pārskaitīt krājkontā esošos līdzekļus caur norēķinu kontu uz jūsu kontu citā finanšu iestādē.
 • Tirdzniecības finansēšana

  Garantijas

  Kas Jums jāzina?

  • Visas Danske Bank izsniegtās garantijas paliek spēkā līdz to beigu termiņam.

  Kā jums jārīkojas?

  • Ja jūsu konts Danske Bank ir slēgts vai tiks slēgts tuvākajos mēnešos, un jums ir spēkā esošas garantijas, tad garantijas izsniegšanas komisijas maksājumus veiciet īpašā Kredīta apkalpošanas kontā. Vairāk informācijas skatiet sadaļā Kredītu apkalpošana.

  Kredītvēstules

  Kas Jums jāzina?

  • Visas Danske Bank izsniegtās kredītvēstules saglabā spēku līdz to beigu termiņam. 
  • Eksporta kredītvēstuļu pakalpojums tiks pārtraukts, un jauni darījumi netiks slēgti.

  Kā jums jārīkojas?

  • Ja jūsu konts Danske Bank ir slēgts vai tiks slēgts tuvākajos mēnešos, un jums ir spēkā esošas importa kredītvēstules, tad kredītvēstules izsniegšanas komisijas maksājumus veiciet īpašā Kredīta apkalpošanas kontā. Vairāk informācijas skatiet sadaļā Kredītu apkalpošana.
  • Saistībā ar eksporta kredītvēstulēm, lūdzu, sazinieties ar saviem sadarbības partneriem un pieprasiet jau laikus virzīt kredītvēstules caur jūsu izvēlēto banku.

  Dokumentu inkaso

  Kas Jums jāzina?

  • Dokumentu inkaso pakalpojums tiks izbeigts un jauni darījumi netiks slēgti.
  • Eksporta dokumentu inkaso pakalpojums tiks izbeigts un jauni darījumi netiks akceptēti.

  Kā jums jārīkojas?

  • Lūdzu, sazinieties ar saviem sadarbības partneriem un pieprasiet jau laikus virzīt importa dokumentu inkaso caur jūsu izvēlēto banku.
  • Lūdzu, uzrādiet eksporta dokumentu inkaso savai izvēlētajai bankai.
   

  Garantijas (saņemtās un sniegtās)

  Kas Jums jāzina? 

  • Bankas garantiju (Eksporta – saņemtās un sniegtās) pakalpojums tiks izbeigts, un jauni darījumi netiks slēgti.

  Kā jums jārīkojas?

  • Informējiet savu pircēju vai partneri, kas vēlas izsniegt garantiju, ka šī garantija jāsniedz caur citu jūsu izvēlētu banku.
 • Finanšu tirgi

  Atvasināto finanšu instrumentu līgums 

  Kas Jums jāzina?

  • Atvasināto finanšu instrumentu līgums tiks izbeigts atbilstoši vēstulē sniegtajai informācijai.
   

  Līgums par valūtas maiņu pa tālruni

  Kas Jums jāzina?

  • Līgums par valūtas maiņas pakalpojumiem pa tālruni tiks izbeigts atbilstoši vēstulē sniegtajai informācijai.

Pakalpojumu līgumu pārtraukšana

 • Ikdienas bankas pakalpojumu līgumu izbeigšana

  Pārtraukt izmantot Danske Bank sniegtos ikdienas bankas pakalpojumus var vai nu pārtraucot atsevišķos līgumus, vai arī slēdzot norēķinu kontu. Ja vēlaties izbeigt pakalpojumu līgumus pakāpeniski, ērtākais veids ir iesniegt attiecīgu  iesniegumu Danske eBankā.

   Šādi jūs atsevišķi varat mums nosūtīt pieteikumus par maksājumu karšu un maksājumu komplekta līguma pārtraukšanu.

   Pirms konta slēgšanas izdrukājiet vai lejuplādējiet savus kontu izrakstus Danske eBankā.

   Ja vēlaties pārtraukt spēkā esošos pakalpojumu līgumus ar Danske Bank, jūs varat iesniegt pieteikumu par kontu slēgšanu:

  • iesniedzot brīvā formā sagatavotu pieteikumu Danske eBankā;
  • nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu info@danskebank.lv;
  • iesniedzot pieteikumu bankā.
 • Korporatīvie kredīti, tirdzniecības finansēšana, līzings un ķīlas

  Danske Bank neizsniedz jaunus kredītus un nesniedz līzinga vai tirdzniecības finansēšanas pakalpojumus vietējiem uzņēmumiem.

  Noslēgtie kredīta līgumi paliek spēkā saskaņā ar tajos atrunātajiem nosacījumiem.

  Jebkuru jautājumu gadījumā par kredītu līgumiem, lūdzu, sazinieties ar savu darījumu vadītāju vai rakstiet mums uz e-pastu info@danskebank.lv.

  Ja Danske Bank lapā nostiprināta ķīla (hipotēka, komercķīla u.tml.), kas vairs nekalpo par garantu kādam līgumam, un jūs vēlaties šo ķīlu dzēst vai pārnest, lūdzu, sazinieties ar savu darījumu vadītāju vai rakstiet mums uz e-pastu info@danskebank.lv.

  Atcelta prasība veikt darījumus kontā
  Kredītu gadījumā standarta noteikumi paredz aizņēmējam pienākumu veikt savus darījumus, izmantojot Danske Bank atvērtos kontus. Aizņēmēja nespēja pildīt šo pienākumu netiks uzskatīta par līguma pārkāpumu. Tas  nozīmē, ka kredīta līgumam piesaistītajā norēķinu kontā kredīta maksājuma dienā jābūt pietiekamiem līdzekļiem līgumsaistību segšanai, taču visus citus darījumus aizņēmējs drīkst veikt citā finanšu iestādē.