Svarīgs paziņojums par jūsu sadarbību ar Danske Bank

2019. gada februārī Danske Bank Grupa pieņēma lēmumu izbeigt bankas aktivitātes Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

 Šīs izmaiņas ietekmēs visus Danske Bank klientus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Vairāk par minēto lēmumu variet uzzināt  Danske Bank paziņojumā biržai
(tulkojums uz latviešu valodu).

Zvaniet mums uz 67 959 599 vai sazinieties ar savu darījumu vadītāju, ja jums ir jautājumi vai nepieciešama papildu informācija

Sazinieties ar mums

Mēs turpināsim Jūs apkalpot kā ierasts, līdz būs noslēgtas attiecīgas vienošanās

Laiks, kas nepieciešams bankas aktivitāšu slēgšanai, būs atšķirīgs katrā tirgū, taču mēs sagaidām, ka visas bankas aktivitātes Baltijā izbeigsim tuvāko 12 mēnešu laikā.

Kā tas ietekmēs jūsu sadarbību ar banku

 • Ziemeļvalstu klienti un globālās korporācijas ar nozīmīgu tirgus daļu Ziemeļvalstīs
  Bankas aktivitāšu slēgšana nozīmē to, ka mēs nevarēsim slēgt ar jums jaunus sadarbības līgumus Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā. Mēs turpināsim pildīt visas savas saistības, un turpināsim atbalstīt bankas ikdienas pakalpojumus līdz turpmākam paziņojumam.
 • Vietējie uzņēmumi
  Pēdējo mēnešu laikā esam sazinājušies ar jums par līgumu izbeigšanu. Vakardienas paziņojums šajā procesā, tā kārtībā vai termiņos neko nemaina. Vēlamies vēlreiz uzsvērt, ka mēs pildīsim visas mūsu saistības, kas mums ir pret jums kā klientu, un pildīsim visas iepriekšējās vienošanās.
  Mēs turpināsim apkalpot jūsu kredītlīgumus kārtībā, par kādu informējām jūs iepriekš.
 • Mēs jūs informēsim laikus
  Tuvāko dažu nedēļu laikā mēs sazināsimies ar klientiem, kurus skars šīs izmaiņas un precizēsim ietekmi, kāda šim lēmumam būs uz katru jūsu šobrīd izmantoto pakalpojumu.
(attiecas uz vietējiem uzņēmumiem)

Kredītu apkalpošana

 • Kredīta atmaksas konts

  Ja jūsu Danske Bank konts ir slēgts vai tiks slēgts tuvāko mēnešu laikā, un jums ir spēkā esošs kredīta līgums, norēķini par kredītsaistībām jāveic uz īpašu kredīta atmaksas kontu.

   Kas jums jāzina?

  • Ja kredīta maksājumus līdz šim veicāt caur savu norēķinu kontu, tad tagad tie veicami uz kredīta atmaksas kontu.
  • Kredīta atmaksas konta numurs jums tika nosūtīts vēstulē. To varat redzēt arī Danske eBankā.
  • Šis konts pieder Danske Bank, tas ir atvērts uz bankas vārda. Vienīgais šī konta izmantošanas mērķis ir ar jums noslēgto kredīta līgumu apkalpošana. Kredīta atmaksas konts ir atvērts tikai kredīta atmaksas veikšanai. Konts nevar tikt izmantots naudas līdzekļu glabāšanai vai citu ikdienas pakalpojumu lietošanai.
  • Visi maksājumi saistībā ar kredītlīgumu, piemēram, pamatsummas un procentu maksājumi.
  • Visi maksājumi atbilstoši kredītlīgumiem, tajā skaitā pamatsumma, procenti, saistības maksas, līzinga maksājumi un ar tiem saistītas maksas, kavējuma maksas, soda naudas u.c. tamlīdzīgi maksājumi jāveic uz kredīta atmaksas kontu.
   Saņēmējs: Danske Bank A/S filiāle Latvijā.
   Konta numurs: jums nosūtītajā vēstulē norādītais konta numurs.
  • Maksājuma mērķis: (piemēram) Kredītlīguma saistību izpilde.
  • Maksājumam nav atsauces numura un nav iespējams pasūtīt e-rēķinu.
  • Lūdzu, veiciet maksājumus kredīta atmaksas kontā saskaņā ar jūsu kredītlīgumā norādīto atmaksas grafiku un esošajām maksāšanas saistībām.
  • Banka ieturēs līdzekļus no kredīta atmaksas konta atbilstoši kredīta atmaksas grafikam. Vairāku kredītlīgumu gadījumā līdzekļi tiks ieturēti atbilstoši līgumos noteiktajai secībai.
  • Bankai ir tiesības daļēji vai pilnībā atgriezt kredīta atmaksas kontā ieskaitītu maksājumu, ja bankas ieskatā tas neatbilst vajadzībai segt kredītsaistības (piemēram, ieskaitītie līdzekļi ievērojami pārsniedz dažu nākamo kredītmaksājumu summu).
  • Ja Jums ir spēkā esošs elektronisko pakalpojumu līgums, tad informāciju par kredītlīgumiem, paziņojumus par bāzes procentu likmes izmaiņām un atmaksas grafikus attiecīgajam periodam saņemsiet Danske eBankā. Tur varēsiet apskatīt arī caur kredīta atmaksas kontu veiktos maksājumus. Danske eBankā varēsiet arī nosūtīt bankai paziņojumus un sniegt informāciju atbilstoši līgumiem.
  • Ja jums nav spēkā esošs elektronisko pakalpojumu līgums, jūs saņemsiet informāciju e-pastā vai pa pastu.
  • Jūsu kredītlīgums var noteikt pienākumu turēt bankā atvērtu norēķinu kontu. Banka apliecina, ka šis pienākums ir atcelts.

  Kā jums jārīkojas?

  • Lūdzu, precīzi ievērojiet kredītlīgumā ietvertos pienākumus un maksājumu termiņus.
  • Mēs iesakām veikt maksājumu vismaz vienu dienu pirms maksājuma termiņa. Tas ļaus izvairīties no iespējamiem pārpratumiem saistībā ar novēloti ienākušiem maksājumiem, parāda rašanos vai kavējumu procentu aprēķināšanu.

  Lūdzu, sazinieties ar banku šādos gadījumos:

  • Ja visa kredīta summa nav izmaksāta, un jūs vēlaties saņemt kredīta daļu.
  • Ja vēlaties atmaksāt kredītu pirms termiņa. Pretējā gadījumā banka var izvērtēt, ka kredīta atmaksas kontā ieskaitītā summa ir ievērojami lielāka, nekā nepieciešams tuvāko maksājumu segšanai, un var atgriezt to maksātājam.
  • Ja jūsu kredītlīgums drīz beigsies un vēlaties vienoties par turpmākajiem soļiem  ķīlas dzēšanai (piemēram, hipotēkas vai komercķīlas dzēšanai).

Pakalpojumu līgumu pārtraukšana

 • Ikdienas bankas pakalpojumu līgumu izbeigšana

  Pārtraukt izmantot Danske Bank sniegtos ikdienas bankas pakalpojumus var vai nu pārtraucot atsevišķos līgumus, vai arī slēdzot norēķinu kontu. Ja vēlaties izbeigt pakalpojumu līgumus pakāpeniski, ērtākais veids ir iesniegt attiecīgu  iesniegumu Danske eBankā.

   Šādi jūs atsevišķi varat mums nosūtīt pieteikumus par maksājumu karšu un maksājumu komplekta līguma pārtraukšanu.

   Pirms konta slēgšanas izdrukājiet vai lejuplādējiet savus kontu izrakstus Danske eBankā.

   Ja vēlaties pārtraukt spēkā esošos pakalpojumu līgumus ar Danske Bank, jūs varat iesniegt pieteikumu par kontu slēgšanu:

  • iesniedzot brīvā formā sagatavotu pieteikumu Danske eBankā;
  • nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu info@danskebank.lv;
  • iesniedzot pieteikumu bankā.
 • Korporatīvie kredīti, tirdzniecības finansēšana, līzings un ķīlas

  Danske Bank neizsniedz jaunus kredītus un nesniedz līzinga vai tirdzniecības finansēšanas pakalpojumus vietējiem uzņēmumiem.

  Noslēgtie kredīta līgumi paliek spēkā saskaņā ar tajos atrunātajiem nosacījumiem.

  Jebkuru jautājumu gadījumā par kredītu līgumiem, lūdzu, sazinieties ar savu darījumu vadītāju vai rakstiet mums uz e-pastu info@danskebank.lv.

  Ja Danske Bank lapā nostiprināta ķīla (hipotēka, komercķīla u.tml.), kas vairs nekalpo par garantu kādam līgumam, un jūs vēlaties šo ķīlu dzēst vai pārnest, lūdzu, sazinieties ar savu darījumu vadītāju vai rakstiet mums uz e-pastu info@danskebank.lv.

  Atcelta prasība veikt darījumus kontā
  Kredītu gadījumā standarta noteikumi paredz aizņēmējam pienākumu veikt savus darījumus, izmantojot Danske Bank atvērtos kontus. Aizņēmēja nespēja pildīt šo pienākumu netiks uzskatīta par līguma pārkāpumu. Tas  nozīmē, ka kredīta līgumam piesaistītajā norēķinu kontā kredīta maksājuma dienā jābūt pietiekamiem līdzekļiem līgumsaistību segšanai, taču visus citus darījumus aizņēmējs drīkst veikt citā finanšu iestādē.