Jūsu karjera Danske Bank sākas te

Mūs vieno kopīgs mērķis

Danske Bank Latvijā pārstāv vienu no Skandināvijas un Ziemeļeiropas lielākajām finanšu grupām – Danske Bank Grupu. Grupa ir pārstāvēta 16 valstīs, tai ir 5 miljoni klientu un vairāk nekā 18 000 darbinieku. Mēs novērtējam ilgstošas un patiesas attiecības ar saviem klientiem, jo viņi ir mūsu būtība.

Darbinieki ir mūsu vērtība

Mūsu mērķis ir piesaistīt un noturēt viskompetentākos un spējīgākos darbiniekus. Mēs nodrošinām pievilcīgu darba vietu, kurā mēs sagaidām un atbalstām augstu darba izpildi no mūsu darbiniekiem. Nozīmīga šo attiecību daļa ir godprātīga un cieņas pilna attieksme vienam pret otru. Atvērts dialogs starp vadītāju un darbinieku ir pamats, kas nodrošina kopējo mērķu sasniegšanu. Tādēļ mēs sagaidām, ka visos bankas līmeņos pastāv konstruktīva sadarbība, kas balstās uz atvērtību, uzticēšanos un veiksmīgu komunikāciju.
Danske Bank atzīst, ka darbinieku attīstība ir nozīmīgs faktors uzņēmējdarbības panākumu gūšanai. Mēs vēlamies veicināt nepārtrauktu uzmanību darbinieku attīstībai, nodrošinot visiem darbiniekiem atbilstošu kvalifikāciju, lai veiktu viņiem uzticētos uzdevumus.

Mēs sagaidām, ka visi darbinieki uzņemsies aktīvu lomu, nodrošinot nepārtrauktu klienta vajadzību piepildījumu.

Kādi mēs esam?

Danske Bank strādā jauna un enerģiska komanda. Mēs novērtējam atvērtību un spēju sadarboties, jo katram mums ir īpašības, kas veicina mūsu kopējo izaugsmi, uzlabo un stiprina visu komandu. Visi kopā mēs esam viena komanda,

 • kura kopīgi atpūšas – gan visi kopā Ziemassvētku ballē, gan organizējot atsevišķu struktūrvienību pasākumus, lai kolēģi iepazītu viens otru tuvāk;
 • kurā valda sportisks gars – darbinieki aktīvi iesaistās gan vasarā notiekošajās Sporta spēlēs, gan aizstāv bankas vārdu dažādās sacensībās;
 • kuras dalībnieki mācās paši un māca citus dalībniekus – bankas darbinieki mācās dažādos kursos un arī paši darbojas kā iekšējie mācību vadītāji.

Ko mēs sagaidām

 • Ko mēs sagaidām

  Ko mēs sagaidām

  Karjera Danske Bank – tā ir iespēja attīstīties, augt un sniegt savu artavu augstu ambīciju kultūras veicināšanā. Mēs sagaidām daudz no mūsu 18000 darbiniekiem un visiem, kas pievienojas Danske Bank kolektīvam. Kopā mēs sniedzam kompetenci, rīkojamies godprātīgi, radām vērtību, esam izveicīgi un ticam sadarbībai.
 • Mēs rīkojamies godprātīgi

  Mēs rīkojamies godprātīgi

  Rīkoties godprātīgi mums nozīmē:

  • Vienmēr rīkoties atbilstoši vērtībām.
  • Ievērot augstus ētiskos standartus un rīkoties akurāti rīcība, veidojot sadarbību.
  • Būt uzticamiemm un vienmēr turēt vārdu, kā arī izpildīt apsolīto.

  • Būt godīgiem, rīkoties caurskatāmi un paredzami.

  • Radīt uzticēšanos, nodrošinot augstu kvalitāti, precizitāti un savlaicīgumu.

  • Attiekties pret citiem ar cieņu.

  • Izprast mūsu ietekmi uz sabiedrību un rīkoties, ievērojot mūsu atbildību.

  • Atbildīgi attiekties pret kopienām, kuras daļa mēs esam.
  • Veidot un uzturēt labas attiecības ar mūsu galvenajām interešu pusēm.

 • Mēs ticam sadarbībai

  Mēs ticam sadarbībai

  Sadarbība mums nozīmē:

  • Ievērot ārējo un iekšējo interešu pušu viedokļus.

  • Piedalīties labākā iespējamā risinājuma meklēšanā klientu un Grupas labā.

  • Būt izpalīdzīgiem un atbalstošiem pret klientiem un kolēģiem.

  • Veicināt dialogu un izpildīt plānoto.

  • Uzņemties iniciatīvu un atbildību.
  • Sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti un palīdzēt pārējiem izaugsmē un plānotā sasniegšanā.

  • Ņemot vērā savu pieredzi, iedrošināt citus uzņemties izaicinājumus.
  • Būt pret citiem uzmanīgam un atvērtam.

  • Dalīties ar kolēģiem gan darbā, gan sasniegumos.

  • Atbalstīt iniciatīvu.
  • Dalīties ar idejām, lai kopīgi radītu risinājumus.
 • Mēs radām vērtību

  Mēs radām vērtību

  Vērtība mums nozīmē:

  • Sekmēt ilgtermiņa vērtības radīšanu klientiem, darbiniekiem, akcionāriem un citām interešu pusēm.

  • Izprast klientu vajadzības un atbalstīt viņus ambīciju sasniegšanā.
  • Uzņemties iniciatīvu vēl pirms klienti izteikuši savu vajadzību.
  • Individuālā veikuma veicināšana, uz klientiem vērstas uzvedības atalgošana.
  • Nodrošināt nepieciešamās pilnvaras, lai darbinieki varētu rīkoties.

  • Apzināties, kā mēs veidojam vērtību akcionāriem.

  • Ddarboties efektīvi un rentabli.

  • Vienkāršot un optimizēt darba procesus.
  • Nepārtraukti nodrošināt jauninājumus un uzlabojumus.
  • Uzstādīt ambiciozus mērķus un tiekties pēc izcilības.
 • Mēs sniedzam kompetenci

  Mēs sniedzam kompetenci

  Kompetence, mūsuprāt, ir: 

  • Sniegt konkurētspējīgus finanšu risinājumus, izmantojot spēcīgākās zināšanas, prasmes un tehnoloģijas.
  • Ieklausīties klientā un sniegt atbilstošus ieteikumus un piedāvājumus.
  • Aktīvi sadarboties ar mūsu klientiem.
  • Izprast, kad lēmums jāpieņem nekavējoties, kad jānogaida.
  • Konstruktīvī rīkoties kļūdu gadījumā un mācīties no tām.
  • Pieņemt dažādus uzskatus un atšķirīgus skatu punktus.
  • Strādāt efektīvi un nemitīgi pilnveidoties. 
  • Vienmēr tiekties pēc labākās prakses.
  • Zināt, ka mūsu spēks slēpjas komandā.
  • Pasniegt viedokli vienkāršā un saprotamā veidā.
 • Mūsu attīstības pamatā ir IZVEICĪBA

  Mūsu attīstības pamatā ir IZVEICĪBA

  Izveicība mums nozīmē:

  • Pastāvīgi pielāgoties izmaiņām mūsu biznesa un tirgus vidē.

  • Uzlabot mūsu piedāvājumu un pakalpojumus, izprotot mainīgās klientu vēlmes un reaģējot uz tām.

  • Izprast tendences, kas maina mūsu industriju un iet soli tām pa priekšu.

  • Pastāvīgi uzlabot klientu pieredzi.

  • Rast jaunus veidus kā samazināt izmaksas un uzlabot efektivitāti.

  • Ieviest jaunas zināšanas un alternatīvas prakses.

  • Padarīt visu vienkāršu, ērtu un viegli saprotamu.

  • Kririski izvērtēt esošās procedūras un procesus.

  • Būt pieejamam un ātri sniegt atbildes.

  • Būt veiklam un spēt izmantot jaunas iespējas.

  • Rast jaunus veidus, kā risināt komplicētus jautājumus.