Kontakti

Informācija biznesa klientiem, kuri tiek apkalpoti Danske Bank A/S Lietuvas filiālē

+370 5215 6666

(nospiediet 3 apkalpošanai latviešu valodā)

Darba dienās plkst. 8.30–16.30

vai rakstiet: customers.lv@danskebank.lt  

Kontakti mediju pārstāvjiem

Akvile Svolkiene

Danske Bank komunikācijas vadītāja Baltijā

aksv@danskebank.lt

Lūgums uzmanīties no krāpniekiem, kuri var mēģināt iegūt Jūsu datus, izliekoties par Banku. Danske Bank apkopo informāciju “Zini savu klientu”, 
iz
mantojot Danske Bank e-pasta adresi amlopsbaltics@danskebank.com vai customers.lv@danskebank.lt.