Mājas lapas lietošanas noteikumi

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos izmantošanas noteikumus. Šīs mājas lapas un apakš lapu ("mājas lapa") un tajā ietverto materiālu izmantošana ir pieļaujama tikai saskaņā ar sekojošiem izmantošanas noteikumiem.
Zemāk minētos noteikumus ir sagatavojusi Danske Bank Grupa izmantošanai Danske Bank A/S Latvijas filiālē. Termins "Danske Bank Grupa" ietver Danske Bank A/S Latvijas filiāli, kas ir Danske Bank A/S struktūrvienība.
Saturs ir sagatavots saskaņā ar Latvijas likumiem un ietvertā informācija var nebūt atbilstoša citu valstu likumiem.

Klientiem, kas ir ASV, Apvienotās Karalistes vai citu valstu rezidenti
Jebkāda informācija vai viedokļi mājas lapā nav paredzēti izplatīšanai vai jebkuras personas jebkurā jurisdikcijā vai valstī izmantošanai, kur šāda izplatīšana vai izmantošana ir nelikumīga.
Tādējādi informācija lapā nav mērķēta uz vai paredzēta "ASV personām" Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likuma (Securities Act) ar visiem tā grozījumiem un Amerikas Savienoto Valstu 1934. gada Vērtspapīru darījumu likuma (Securities Exchange Act) ar visiem tā grozījumiem izpratnē.
Informācija šajā mājas lapā ir paredzēta tikai profesionāliem ieguldītājiem un nav domāta privātiem investoriem Apvienotajā Karalistē.

Informācija mājas lapā un atbildība
Mājas lapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Informācija nesatur, neveido un nevar tikt uzskatīta par piedāvājumu pārdot vai izsniegt, pirkt vai iegūt Danske Bank Grupas produktus vai pakalpojumus.
Danske Bank Grupa ir veikusi atbilstošas darbības, lai mājas lapā esošā informācija un funkcijas būtu pilnīgas un pareizas, bet tā to negarantē un neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām kļūdām, pārrakstīšanās kļūdām tekstā vai par teksta iztrūkumu. Tāpat Danske Bank Grupa nav atbildīga par mājas lapas satura vai tajā esošās informācijas piemērotību.
Jebkādu informāciju vai viedokļus mājas lapā Danske Bank Grupa izsaka pamatojoties uz informāciju no avotiem, kas uzskatāmi par uzticamiem, bet kas nav atsevišķi pārbaudīti.
Informācija, aprēķini, novērtējumi un vērtējumi mājas lapā nav uzskatāmi par investēšanas ieteikumiem vai par lūgumiem iesaistīties investīciju darbībās. Tāpat to nevar uzskatīt par jebkāda individuāla darījuma rekomendācijām vai ieteikumiem juridiskos vai reglamentējošos jautājumos, grāmatvedības procedūrās vai nodokļu sekās. Danske Bank Grupa nav atbildīga par zaudējumiem, kas rodas klientu darbības vai bezdarbības dēļ, izmantojot iepriekšminēto informāciju.
Klienti vienmēr ir atbildīgi par viņu ieguldījumu darījumu finanšu rezultātiem. Jebkādas peļņas kalkulācijas, akciju tirgus vai fondu darbības rezultāti pagātnē, nav nākotnes peļņas garantija.

Informācija par cenām
Mājas lapās publicētās cenas, likmes un kursi ir indikatīvi un sniegti tikai informatīviem nolūkiem, ja vien nav norādīts citādāk. Šādas cenas, likmes un kursi ne vienmēr atspoguļo nosacījumus, kas tiks piemēroti jauniem darījumiem vai esošai situācijai. Jums vienmēr jāpārbauda cenas, likmes un kursi pirms darījumu veikšanas.

Ieinteresētības atklāšana
Danske Bank Grupa, ieskaitot tās filiāles, meitas sabiedrības, nodaļas un personālu, drīkst sniegt pakalpojumus, izteikt piedāvājumus, turēt garās un īsās pozīcijas, vai citā veidā būt ieinteresēti ieguldījumos, ieskaitot jebkura emitenta atvasinātos finanšu instrumentos, kas minēti mājas lapā, tādā apmērā, cik tālu tas pieļaujams saskaņā ar tiesību aktiem. Danske Bank Grupas izpētes analītiķiem aizliegts investēt vērtspapīros, kas saistīti ar viņu izpētes sektoriem.

Saites uz citām mājas lapām
Lapa piedāvā pieeju citām Danske Bank Grupas mājas lapām, uz kurām attiecas atšķirīgi Izmantošanas noteikumi nekā šeit publicētie. Mājas lapa var piedāvāt arī piekļuvi trešo pušu mājas lapām caur attiecīgām saitēm vai piedāvāt vai paziņot par trešās puses piedāvātiem produktiem, pakalpojumiem un informāciju. Danske Bank Grupa nav pārbaudījusi un nav atbildīga par citu pušu, kas nav Danske Bank Grupa, piedāvāto mājas lapu saturu, ieskaitot šādu pušu piedāvātos produktus un pakalpojumus.

Mājas lapas drošība
Lai gan mēs uzskatām, ka mājas lapā nav vīrusu, ļaunprātīgu programmatūru un citu kļūdu, kas varētu ietekmēt Jūsu IT sistēmas, Jūs piekļūstat un izmantojat mājas lapu uz savu paša risku. Danske Bank Grupa neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies no mājas lapas izmantošanas. Danske Bank Grupa neuzņemas nekādu atbildību par mājas lapas pieejamību.
Ne Danske Bank Grupa, ne arī tās amatpersonas un darbinieki neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem vai tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas rodas no mājas lapas pieejamības vai izmantošanas, ieskaitot jebkādu ļaunumu vai bojājumu, kas radīts Jūsu datoram IT sistēmu, kas nodrošina mājas lapas pieejamību, piekļuves un izmantošanas dēļ.
Dati, kas ievadīti pieprasījuma veidlapās, ieskaitot līgumu veidlapas, kas iesniegtas, izmantojot mājas lapu, tiek aizsargāti ar SSL šifru un netiek atklāti trešajām personām. Pieprasījumi, kas iesniegti, izmantojot Danske Bank Grupas E-bankas risinājumu tiek aizsargāti ar SSL šifra formu, kas aizsargā eBankas darījumus.
Mums caur (atvērto) Internetu nosūtītie e-pasti var nebūt šifrēti. Tādēļ mēs iesakām Jums e-pastos neiekļaut personisku informāciju.

Īpašuma un intelektuālā īpašuma tiesības
Mājas lapā publicēto materiālu autors ir Danske Bank Grupa. Danske Bank Grupai un tās struktūrvienībām ir visas īpašuma tiesības, autortiesības, preču zīmes un visas citas intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mājas lapu un produktiem un pakalpojumiem, kas minēti mājas lapā, ja vien nav norādīts, ka šādas tiesības pieder trešajām personām.
Kā šīs mājas lapas lietotājs Jūs varat apskatīt un izdrukāt augstākminēto saturu tikai personiskām, nekomerciālām vajadzībām. Jums ir aizliegts citādi kopēt, saglabāt vai savādāk reproducēt, pielāgot, izmainīt, nodot, piešķirt, lietot vai izmantot saturu vai tā daļas bez iepriekšējas rakstiskas mūsu piekrišanas saņemšanas.