Pakalpojumu izbeigšana

Izmaiņas attiecas uz mūsu sadarbību ar vietējiem Baltijas uzņēmumiem un privātajiem klientiem, kas 2018. gada 13. augustā saņēmuši paziņojumus par ar Danske Bank noslēgto līgumu izbeigšanu.

Kā jau iepriekš Jūs informējām, Danske Bank A/S ir nolēmusi Baltijā koncentrēties tikai un vienīgi uz atbalsta sniegšanu Ziemeļvalstu klientu meitas uzņēmumiem, kā arī globālajām korporācijām ar nozīmīgu biznesa daļu Ziemeļvalstīs.  

Lēmums ir stratēģisks, un tas ir balstīts mūsu ambīcijā koncentrēties uz Ziemeļvalstu reģiona klientiem. Ziemeļvalstu klientu un globālo uzņēmumu meitasuzņēmumi ir klientu segments, kurā mēs Baltijas valstīs varam piedāvāt labākos risinājumus un sniegt vislielāko pievienoto vērtību. Saskaņā ar šo stratēģiju Danske Bank A/S vairs nevarēs piedāvāt finanšu pakalpojumus vietējiem Baltijas uzņēmumiem un privātpersonām. 

Izmaiņas attiecas uz mūsu sadarbību ar vietējiem Baltijas uzņēmumiem un privātajiem klientiem, kas 2018. gada 13. augustā saņēmuši paziņojumus par ar Danske Bank noslēgto līgumu izbeigšanu.

Plašaka informacija par bankas pakalpojumiem

Konti

 • Konti

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Banka izbeigs ar Jums noslēgto norēķinu konta līgumu un slēgs bankā atvērtos kontus 2018. gada 27. oktobrī.
  • Lai pārskaitītu atlikušos līdzekļus pēc kontu slēgšanas, Jums būs Bankā jāiesniedz atbilstošs pieteikums. Atlikušos līdzekļus varēs pārskaitīt tikai uz kontu, kas atvērts bijušā klienta vārdā citā kredītiestādē Latvijā. Danske Bank būs tiesīga pieprasīt papildu informāciju par līdzekļu izcelsmi.
  • Visi maksājumi uz jūsu Danske Bank kontu pēc 2018. gada 26. oktobra plkst. 17:00 tiks atgriezti maksātājam.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Mēs iesakām pārskaitīt visus Jūsu kontos esošos līdzekļus uz citu kredītiestādi līdz 2018. gada 26. oktobrim, plkst. 17:00.
  • Nepieciešamības gadījumā aicinām izdrukāt vai saglabāt konta izrakstus no Danske eBankas līdz 26. oktobra plkst. 17:00.
  • Lūdzu, informējiet citas iestādes un personas, kas veic maksājumus Jūsu kontos par Jūsu jaunajiem konta numuriem citā kredītiestādē.
  • Jums ir tiesības izbeigt norēķinu konta līgumu un saistītos līgumus agrāk, nosūtot mums iesniegumu brīvā formā, izmantojot Danske eBanku, vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz info@danskebank.lv.
 • Krājkonts

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Banka izbeigs ar Jums noslēgtos Krājkonta līgumus 2018. gada 27. oktobrī.
  • Noguldījuma summa un procenti (noguldījuma procenti un papildu procenti, ja tādi ir attiecināmi) tiks izmaksāti Jūsu norēķinu kontā 2018. gada 27. oktobrī.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Mēs iesakām izbeigt Krājkonta līgumus un pārskaitīt Krājkontā esošos līdzekļus caur Jūsu norēķinu kontu uz citu kredītiestādi līdz plkst. 17:00 2018. gada 26. oktobrī.

Maksājumu kartes

 • Debetkartes

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Banka izbeigs ar Jums noslēgtos karšu līgumus 2018. gada 16. oktobrī. No šī datuma ar karti vairs nebūs iespējams veikt pirkumus vai citus darījumus.
  • Kartes apkalpojošie konti tiks slēgti 2018. gada 27. oktobrī.
  • Kartes slēgšanas brīdī tiks apturēts kartes mēneša maksas aprēķins, un no konta tiks iekasēta maksa par kartes izmantošanas periodu. Lūdzam pārliecināties, ka kartes kontā ir pietiekami daudz līdzekļu komisijas maksu segšanai.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Mēs aicinām Jūs pārskaitīt kartes kontā esošos līdzekļus uz citu kredītiestādi līdz 2018. gada 26. oktobra plkst. 17:00. Lai pārskaitītu atlikušos līdzekļus pēc kontu slēgšanas, Jums būs Bankā jāiesniedz atbilstošs pieteikums.
  • Ja nepieciešams, lejuplādējiet un izdrukājiet kartes konta pārskatu, izmantojot Danske eBanku.
 • Kredītkartes bez kredītlimita

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Banka izbeigs ar Jums noslēgtos karšu līgumus 2018. gada 16. oktobrī. No šī datuma ar karti vairs nebūs iespējams veikt pirkumus vai citus darījumus.
  • Kartes apkalpojošie konti tiks slēgti 2018. gada 27. oktobrī.
  • Kartes slēgšanas brīdī tiks apturēts kartes mēneša maksas aprēķins , un no konta tiks iekasēta maksa par kartes izmantošanas periodu . Lūdzam pārliecināties, ka kartes kontā ir pietiekami daudz līdzekļu komisijas maksu segšanai.
  • Priority Pass karte, ja tāda Jums ir izsniegta, būs derīga līdz 2018. gada 27. oktobrim.
  • Ceļojumu apdrošināšana būs spēkā līdz 2018. gada 27. oktobrim.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Mēs aicinām Jūs pārskaitīt kartes kontā esošos līdzekļus uz citu kredītiestādi līdz 2018. gada 26. oktobra plkst. 17:00. Lai pārskaitītu atlikušos līdzekļus pēc kontu slēgšanas, Jums būs Bankā jāiesniedz atbilstošs pieteikums.
  • Ja nepieciešams, lejuplādējiet un izdrukājiet kartes konta pārskatu, izmantojot Danske eBanku.

Elektroniskie pakalpojumi

 • E-pakalpojumi (Danske eBanka, Danske mBanka, telefonbanka, SMS paziņojumi, konsolidētie maksājumi)

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Banka izbeigs ar Jums noslēgto Elektronisko pakalpojumu līgumu vai Līgumu par eBankas lietošanu un apkalpošanu 2018. gada 27. oktobrī
  • Danske eBankā un Danske mBankā iesniegtie un līdz 26. oktobra dienas beigām neizpildītie rīkojumi tiks noraidīti.
  • SMS paziņojumu pakalpojums tiks pārtraukts 2018. gada 27. oktobrī

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Ja nepieciešams, lejuplādējiet un izdrukājiet kontu pārskatus, izmantojot Danske eBanku.
 • Drošības līdzekļu līgums

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Banka izbeigs ar Jums noslēgto Drošības līdzekļu līgumu 2018. gada 27. oktobrī.

Maksājumi un Naudas plūsmas vadība

 • Maksājumu rīkojumi

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Maksājumus kontā un no konta bez jebkādiem ierobežojumiem Jums būs iespēja veikt līdz 2018. gada 26. oktobra plkst. 17:00.
  • Vietējie un starptautiskie maksājumi, kas saņemti Jūsu Danske Bank kontā pēc 2018. gada 26. oktobra plkst. 17:00, tiks atgriezti maksātājam.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Lūdzu, informējiet citas iestādes un personas, kas veic maksājumus Jūsu kontos par Jūsu jaunajiem konta numuriem citā kredītiestādē.
 • Maksājumu komplekti

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Maksājumu komplektu pakalpojumu pārtrauksim sniegt 2018. gada 27. oktobrī.
 • Regulārais maksājums

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Regulāro maksājumu līgums tiks izbeigts 2018. gada 27. oktobrī.
  • Pēdējais maksājums saskaņā regulāro maksājumu līgumu tiks pārskaitīts uz saņēmēja kontu 2018. gada 26. oktobrī.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Mēs iesakām Jums noslēgt jaunu līgumu ar Jūsu jauno bankas pakalpojumu sniedzēju par regulāro maksājumu izpildi, ja vēlaties izmantot šo pakalpojumu arī turpmāk.
 • Danske Bank konta pārvaldība, izmantojot citu banku attālinātās sistēmas

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Pakalpojums, kas ļauj pārvaldīt Danske Bank kontu, izmantojot citu banku attālinātās sistēmas, tiks pārtraukts ar 2018. gada 27. oktobri.
  • Maksājumu rīkojumi (MT101), kuri saņemti līdz 2018. gada 26. oktobrim, tiks izpildīti, ja norādītais to izpildes datums nebūs vēlāk kā 2018. gada 26. oktobrī. Pēc  2018. gada 26. oktobra saņemtie rīkojumi tiks noraidīti.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Lūdzu, informējiet citu banku par līguma izbeigšanu ar Danske Bank.
 • Citu banku kontu pārvaldība Danske eBankā

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Banka izbeigs ar Jums noslēgto Citu banku kontu pārvaldības līgumu  2018. gada 27. oktobrī.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Informējiet banku, kurā Jums atvērts eBankai pievienotais konts, par datu apmaiņas pakalpojuma izbeigšanu ar Danske Bank.

Noguldījumi un ieguldījumi

 • Termiņdepozīti
  Ko Jums vajadzētu zināt?
  • 2018. gada 17. septembrī Jūsu norēķinu kontā tiks izmaksāta visa depozīta summa un procenti par visu periodu līdz depozīta termiņa beigu datumam, kas norādīts līgumā.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Mēs iesakām pārskaitīt izmaksāto depozīta summu un procentus uz citu kredītiestādi līdz 2018. gada 26. oktobra plkst. 17:00.
 • Līgums par Finanšu instrumentu kontu pakalpojumiem

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Banka izbeigs ar Jums noslēgto Līgumu par Finanšu instrumentu kontu pakalpojumiem 2018. gada 27. oktobrī.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Ja jūsu vērtspapīru kontā ir finanšu instrumenti, mēs iesakām tos pārskaitīt uz citu kredītiestādi līdz 2018. gada 26. oktobrim.

Finanšu tirgi

Tirdzniecības finansēšana un garantijas

 • Kredīta vēstules (Eksporta)

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Eksporta kredīta vēstuļu pakalpojums tiks izbeigts, un jauni darījumi netiks veikti sākot no 2018. gada 27. oktobra (izņemot klientus, ar kuriem ir atsevišķas vienošanās).
  • Visi neizpildītie darījumi tiks veikti līdz 2018. gada 26. oktobrim.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Neizpildītās eksporta kredīta vēstules jāapstrādā tā, lai maksājumi ienāktu ne vēlāk kā 2018. gada 26.oktobrī (atbilstoši jāplāno piegādes).
 • Dokumentu inkaso

  Ko Jums vajadzētu zināt

  • Importa dokumentu inkaso pakalpojums tiks izbeigts un jauni darījumi netiks veikti sākot no 2018. gada 27. oktobra (izņemot klientus, ar kuriem ir atsevišķas vienošanās).
  • Eksporta dokumentu inkaso pakalpojums tiks izbeigts nekavējoties, no 2018. gada 13. augusta.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Neapstrādātie dokumentu inkaso jāapstrādā tā, lai maksājumi tiktu saņemti vai pārskaitīti ne vēlāk kā 2018. gada 26. oktobrī.
 • Garantijas (sanemtas un paziņotas)

  Ko Jums vajadzētu zināt

  • Citu banku izdotu garantiju saņemšanas un paziņošanas pakalpojums tiks pārtraukts un no 2018. gada 27. oktobra jaunas saņemtas garantijas netiks paziņotas (izņemot klientus, kuriem jau atsevišķi ir paziņotas garantijas).

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Jums vajadzētu informēt savus pircējus/partnerus, kuri vēlas izdot garantiju Jums par labu, ka pēc viņu lūguma izdotā garantija jāpaziņo caur citu banku.

Vai jums ir kādi jautājumi?

Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt mums pa tālruni +371 67 959 599 (darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00), sazināties ar savu darījumu vadītāju vai apmeklēt mūsu filiāli.