Pakalpojumu izbeigšana

Izmaiņas attiecas uz mūsu sadarbību ar vietējiem Baltijas uzņēmumiem un privātajiem klientiem, kas 2018. gada 21. novembrī saņēmuši paziņojumus par ar Danske Bank noslēgto līgumu izbeigšanu.

Kā jau iepriekš Jūs informējām, Danske Bank A/S ir nolēmusi Baltijā koncentrēties tikai un vienīgi uz atbalsta sniegšanu Ziemeļvalstu klientu meitas uzņēmumiem, kā arī globālajām korporācijām ar nozīmīgu biznesa daļu Ziemeļvalstīs.  

Lēmums ir stratēģisks, un tas ir balstīts mūsu ambīcijā koncentrēties uz Ziemeļvalstu reģiona klientiem. Ziemeļvalstu klientu un globālo uzņēmumu meitasuzņēmumi ir klientu segments, kurā mēs Baltijas valstīs varam piedāvāt labākos risinājumus un sniegt vislielāko pievienoto vērtību. Saskaņā ar šo stratēģiju Danske Bank A/S vairs nevarēs piedāvāt finanšu pakalpojumus vietējiem Baltijas uzņēmumiem un privātpersonām. 

Izmaiņas attiecas uz mūsu sadarbību ar vietējiem Baltijas uzņēmumiem un privātajiem klientiem, kas 2018. gada 21. novembrī saņēmuši paziņojumus par ar Danske Bank noslēgto līgumu izbeigšanu.

Plašaka informacija par bankas pakalpojumiem

Konti

 • Konti

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Banka izbeigs ar Jums noslēgto norēķinu konta līgumu un slēgs bankā atvērtos kontus 2019. gada 2. martā.
  • Lai pārskaitītu atlikušos līdzekļus pēc kontu slēgšanas, Jums būs Bankā jāiesniedz atbilstošs pieteikums. Atlikušos līdzekļus varēs pārskaitīt tikai uz kontu, kas atvērts bijušā klienta vārdā citā kredītiestādē Eiropas Ekonomiskās zonas valstī. Danske Bank būs tiesīga pieprasīt papildu informāciju par līdzekļu izcelsmi.
  • Visi maksājumi uz jūsu Danske Bank kontu pēc 2019. gada 1. marta plkst. 17:00 tiks atgriezti maksātājam.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Mēs iesakām pārskaitīt visus Jūsu kontos esošos līdzekļus uz citu kredītiestādi līdz 2019. gada 1. martam, plkst. 17:00.
  • Nepieciešamības gadījumā aicinām izdrukāt vai saglabāt konta izrakstus no Danske eBankas līdz 1. marta plkst. 17:00.
  • Lūdzu, informējiet citas iestādes un personas, kas veic maksājumus Jūsu kontos par Jūsu jaunajiem konta numuriem citā kredītiestādē.
  • Jums ir tiesības izbeigt norēķinu konta līgumu un saistītos līgumus agrāk, nosūtot mums iesniegumu brīvā formā, izmantojot Danske eBanku, vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz info@danskebank.lv.
 • Krājkonts

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Banka izbeigs ar Jums noslēgtos Krājkonta līgumus 2019. gada 2. februārī.
  • Noguldījuma summa un procenti (noguldījuma procenti un papildu procenti, ja tādi ir attiecināmi) tiks izmaksāti Jūsu norēķinu kontā 2019. gada 2.februārī.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Mēs iesakām izbeigt Krājkonta līgumus un pārskaitīt Krājkontā esošos līdzekļus caur Jūsu norēķinu kontu uz citu kredītiestādi līdz plkst. 17:00 2019. gada 1. februārī.

Kredītsaistības

 • Kredītsaistības

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Banka turpinās apkalpot jūsu kredītsaistības un kredītu atmaksas grafiki paliks bez izmaiņām.
  • No 2019. gada 2. marta lūdzam jūs maksājumus kredītsaistību izpildei veikt uz īpašu kredīta apkalpošanas kontu, par kuru Banka jūs informēja 21. novembrī nosūtītajā vēstulē “Izmaiņas savstarpējās darījumu attiecībās ar Danske Bank”. Līdz 2019. gada 2. martam veikt norēķinus par savām kredītsaistībām varat abējādi – gan ieskaitot līdzekļus savā norēķinu kontā, gan pārskaitot tos uz vēstulē norādīto kredīta apkalpošanas kontu.
  • Kredīta atmaksas konts pieder Danske Bank un tā mērķis ir nodrošināt iespēju veikt maksājumus jūsu kredītsaistību izpildei. Kredīta atmaksas konts nav paredzēts naudas līdzekļu glabāšanai vai citiem ikdienas maksājumu veikšanai.
  • Visas saistības saskaņā ar aizdevuma līgumiem, tajā skaitā pamatsummas un procentu atmaksa, citi maksājumi saskaņā ar aizdevuma līgumiem, līzinga maksājumi un citas ar to saistītās maksas, iespējamie līgumsodi, kavējumu maksas u.c., jāmaksā Kredīta atmaksas kontā.
  • Lūdzu, veiciet maksājumus jūsu kredītsaistību izpildei Kredīta atmaksas kontā saskaņā ar līgumā noteikto kredīta atmaksas grafiku.
  • Ja maksājums tiks ieskaitīts Kredīta atmaksas kontā pirms atmaksas grafikā noteiktā termiņa, Banka ieturēs maksājumu no Kredīta atmaksas konta datumā, kas noteikts kredīta līgumā. Vairāku aizdevuma līgumu gadījumā – atbilstoši tajos noteiktajai atmaksas datumu secībai.
  • Banka var daļēji vai pilnībā atgriezt kredīta apkalpošanas kontā ieskaitītu maksājumu, ja bankas ieskatā tas neatbilst kredītsaistību segšanas mērķim (piemēram, ieskaitītie līdzekļi ievērojami pārsniedz vairāku nākamo kredītmaksājumu summu).
  • Ja jums ir spēkā esošs elektronisko pakalpojumu līgums, tad eBankā atradīsiet informāciju par jūsu kredītsaistībām, paziņojumus par procentu likmes izmaiņām, kā arī tuvākā perioda maksājumu grafiku. Danske eBankā iespējams arī skatīt Kredīta atmaksas kontu un caur to veiktos maksājumus.
  • Ja kredīta līgums vai ķīlas līgums paredz pienākumu bankā turēt atvērtu norēķinu kontu kredītsaistību veikšanai. Banka apliecina, ka pienākums klientam turēt atvērtu norēķinu kontu saistībā ar kredīta līgumos vai ķīlas līgumos noteikto no šī brīža tiek atcelt.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Kredīta atmaksas kontu kredītsaistību izpildei  jāizmanto no 2019. gada 2. marta. Taču rekomendējam jau no 21. novembra sākt veikt savus maksājumus kredītsaistību izpildei uz Kredīta atmaksas kontu.
  • Kredīta maksājumus veiciet, ievērojot līgumā noteiktos maksājumu samaksas datumus.
  • Iesakām pārskaitīt maksājumu uz Kredīta atmaksas kontu dienu agrāk, nekā tas noteikts maksājumu grafikā. Tādejādi būs iespējams izvairīties no iespējamiem pārpratumiem saistībā ar kavētu maksājuma ieskaitīšanu kontā, parāda rašanos un līgumsoda aprēķinu.
  • Ja vēlaties atmaksāt kredītu agrāk, nekā līgumā paredzēts, pirms tam noteikti sazinieties ar banku, piemēram, nosūtot paziņojumu Danske eBankā. Pretējā gadījumā banka var konstatēt, ka kredīta apkalpošanas kontā ieskaitītā summa ir lielāka, nekā nepieciešams nākamo maksājumu veikšanai, un var atgriezt to maksātājam.

Maksājumu kartes

 • Debetkartes

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Banka izbeigs ar Jums noslēgtos karšu līgumus 2019. gada 1. februārī. No šī datuma ar karti vairs nebūs iespējams veikt pirkumus vai citus darījumus.
  • Kartes apkalpojošie konti tiks slēgti 2019. gada 2. martā.
  • Kartes slēgšanas brīdī tiks apturēts kartes mēneša maksas aprēķins, un no konta tiks iekasēta maksa par kartes izmantošanas periodu. Lūdzam pārliecināties, ka kartes kontā ir pietiekami daudz līdzekļu komisijas maksu segšanai.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Mēs aicinām Jūs pārskaitīt kartes kontā esošos līdzekļus uz citu kredītiestādi līdz 2019. gada 1. marta plkst. 17:00. Lai pārskaitītu atlikušos līdzekļus pēc kontu slēgšanas, Jums būs Bankā jāiesniedz atbilstošs pieteikums.
  • Ja nepieciešams, lejuplādējiet un izdrukājiet kartes konta pārskatu, izmantojot Danske eBanku.
 • Kredītkartes bez kredītlimita

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Banka izbeigs ar Jums noslēgtos karšu līgumus 2019. gada 1. februārī. No šī datuma ar karti vairs nebūs iespējams veikt pirkumus vai citus darījumus.
  • Kartes apkalpojošie konti tiks slēgti 2019. gada 2. martā.
  • Kartes slēgšanas brīdī tiks apturēts kartes mēneša maksas aprēķins , un no konta tiks iekasēta maksa par kartes izmantošanas periodu . Lūdzam pārliecināties, ka kartes kontā ir pietiekami daudz līdzekļu komisijas maksu segšanai.
  • Priority Pass karte, ja tāda Jums ir izsniegta, būs derīga līdz 2019. gada 1. februārim.
  • Ceļojumu apdrošināšana būs spēkā līdz 2019. gada 1. februārim.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Mēs aicinām Jūs pārskaitīt kartes kontā esošos līdzekļus uz citu kredītiestādi līdz 2019. gada 1. marta plkst. 17:00. Lai pārskaitītu atlikušos līdzekļus pēc kontu slēgšanas, Jums būs Bankā jāiesniedz atbilstošs pieteikums.
  • Ja nepieciešams, lejuplādējiet un izdrukājiet kartes konta pārskatu, izmantojot Danske eBanku.

Elektroniskie pakalpojumi

 • E-pakalpojumi (Danske eBanka, Danske mBanka, telefonbanka, SMS paziņojumi, konsolidētie maksājumi)

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Ar Jums noslēgtais Elektronisko pakalpojumu līgums paliks spēkā, taču eBankas funkcionalitāte būs ierobežota. Proti, jūs varēsiet apskatīt kontu pārskatus un kredīta atmaksas grafikus, kā arī izmantot to informācijas apmaiņai ar banku utt
  • Danske eBankā iesniegtie un līdz 2019. gada 1. marta dienas beigām neizpildītie rīkojumi tiks noraidīti.
  • SMS paziņojumu pakalpojums tiks pārtraukts, un no 2019. gada 2. februāra jūs vairs nesaņemsiet jaunus SMS paziņojumus
  • Danske Telefonbankas pakalpojums tiks pārtraukts 2019. gada 2. februārī
  • Visi slēgto kontu pārskati būs pieejami Danske eBankā.

Maksājumi un Naudas plūsmas vadība

 • Maksājumu rīkojumi

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Maksājumus kontā un no konta bez jebkādiem ierobežojumiem Jums būs iespēja veikt līdz 2019. gada 1.marta plkst. 17:00.
  • Vietējie un starptautiskie maksājumi, kas saņemti Jūsu Danske Bank kontā pēc 2019. gada 1. marta plkst. 17:00, tiks atgriezti maksātājam.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Lūdzu, informējiet sadarbības partnerus un citas personas, kas veic maksājumus Jūsu kontos par Jūsu jaunajiem konta numuriem citā kredītiestādē.
 • Regulārais maksājums

  Ko Jums vajadzētu zināt?

  • Regulāro maksājumu līgums tiks izbeigts 2019. gada 2. februārī.
  • Pēdējais maksājums saskaņā regulāro maksājumu līgumu tiks pārskaitīts uz saņēmēja kontu 2019. gada 1. februārī.

  Ko Jums vajadzētu darīt?

  • Mēs iesakām Jums noslēgt jaunu līgumu ar citu kredītiestādi par regulāro maksājumu izpildi, ja vēlaties izmantot šo pakalpojumu arī turpmāk.

Finanšu tirgi

Vai jums ir kādi jautājumi?

Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt mums pa tālruni +371 67 959 599 (darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00), sazināties ar savu darījumu vadītāju vai apmeklēt mūsu filiāli.