Danske Bank Latvijā

Danske Bank Grupa, kuras sastāvdaļa ir Latvijas Danske Bank, ieņem vadošo lomu Skandināvijas un Ziemeļeiropas finanšu tirgos. Grupa ir plaši pārstāvēta 15 valstīs, tai ir 5 miljoni klientu, par kuru ērtībām ikdienā rūpējas vairāk nekā 18 000 darbinieku.

Danske Bank ir Dānijā reģistrētās Danske Bank filiāle Latvijā. Latvijā mēs koncentrējamies uz mūsu Ziemeļvalstu klientu un globālo korporāciju meitas uzņēmumu apkalpošanu.

Danske Bank A/S filiāle Latvijā

Kā neatņemama Danske Bank Grupas sastāvdaļa Danske Bank Latvijā darbojas kopš 2008. gada. Danske Bank Latvijā apkalpo Ziemeļvalstu klientu meitas sabiedrības un globās korporācijas ar nozīmīgu tirgus daļu Ziemeļvalstu tirgos.