Danske Bank 2017. gada deviņu mēnešu pamatdarbības rezultāti

2017. gada pirmajos deviņos mēnešos Danske Bank Latvijā no sava pamata biznesa guva peļņu pirms uzkrājumiem 2,8 miljonu eiro apmērā, gada laikā pieaugot par 12%.

“Mēs turpinām stiprināt sadarbību ar saviem biznesa klientiem, un mūsu korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu apjoms šā gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar atbilstošo periodu pērn, pieaudzis par 24%. Pamatdarbības ienākumi pieauguši par 16%,” norāda Danske Bank Latvijā vadītājs Raivis Kakānis. “Mēs turpināsim koncentrēties uz savu biznesa klientu vajadzībām, nodrošinot profesionālas konsultācijas, pielāgotus risinājumus un ātru lēmumu pieņemšanu,” viņš uzsver.

  • Pamatdarbības ienākumi: 7,1 miljons EUR, 16% pieaugums, salīdzinot ar 2017. gada 9 mēnešiem
  • Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem: 2,8 miljoni EUR, 12% pieaugums
  • Neto peļņa: 2,6 miljoni EUR, 4% samazinājums
  • Kredīti: 356 miljoni EUR, 24% pieaugums
  • Noguldījumi: 354 miljoni EUR, 9% samazinājums

 

DANSKE BANK LATVIJĀ, PAMATA BIZNESS (miljoni EUR) [1]

 2017.g. 9 mēn.

2016.g.    9 mēn.

 Izmaiņas  17/16

Tīrie procentu ienākumi

5.6

4.5

124

Tīrie komisijas naudas ienākumi

1.4

1.5

93

Peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu

0.1

0.1

100

Pārējie ienākumi

0

0

-

Pamatdarbības ienākumi

7.1

6.1

116

Pamatdarbības izdevumi

-4.3

-3.6

119

Peļņa pirms uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam

2.8

2.5

112

Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam

-0.2

0.2

-

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

2.6

2.7

96

Ienākuma nodoklis

0

0

-

Pārskata perioda peļņa

2.6

2.7

96

Kredīti perioda beigās

356.1

286.9

124

Noguldījumi perioda beigās

353.8

390.3

91

Pārskata perioda peļņas/asignētā kapitāla attiecība (ROAC), (%)

4.0

5.6

-

Izdevumu/ienākumu attiecība (%)

60.6

58.4

-

 

[1] Danske Bank Latvijā koncentrējas uz biznesa klientu un ar šiem klientiem saistītu privātpersonu apkalpošanu, savukārt pārējo privātpersonu apkalpošana noteikta kā ārpus pamata biznesa esoša un netiek ietverta šajā paziņojumā. Kopējie darbības rezultāti atspoguļoti Danske Bank Grupas pārskatā, konsolidētajos Baltijas rezultātos.

2017. GADA 9 MĒNEŠU REZULTĀTI SALĪDZINĀTI AR 2016. GADA 9 MĒNEŠIEM

2017. gada pirmajos deviņos mēnešos Danske Bank Latvijā no sava pamata biznesa guva peļņu pirms uzkrājumiem 2,8 miljonu eiro apmērā (2,5 miljoni eiro pērn attiecīgajā periodā), gada laikā pieaugot par 12%. Tīrā peļņa samazinājās par 4% un sastādīja 2,6 miljonus eiro.

Pateicoties pieaugošajiem biznesa apjomiem, bankas kopējie ienākumi pieauga par 16%, sasniedzot 7,1 miljona eiro atzīmi. Tīrie procentu ienākumi pieauga par 24% līdz 5,6 miljoniem eiro. Tīrie komisijas naudas ienākumi samazinājās par 7% un sastādīja 1,4 miljonus eiro.

Bankas izmaksas salīdzinājumā ar 2017. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem pieauga par 19%, līdz 4,3 miljoniem eiro. Viens no izmaksu pieauguma iemesliem ir lielāka izmaksu daļa, kas attiecināta uz bankas pamata aktivitātēm, ņemot vērā pērn īstenoto privātpersonu apkalpošanas biznesa pārdošanu. Bez tam, izmaksu pieaugumu ietekmēja darbs pie Baltijas vienotās platformas ieviešanas. Tā ļaus mums turpināt uzlabot iekšējos procesus, kā rezultātā nākamajā gadā sagaidām mazāku izmaksu pieaugumu.

Bankas klientu noguldījumu portfelis samazinājās par 9% un sasniedza 353,8 miljonus eiro. Bankas izsniegto kredītu apjoms pamata segmenta klientiem pieauga par 24% un 2017. gada 3.ceturkšņa beigās sasniedza 356,1 miljonus eiro. Ievērojot pārdomātu risku kontroles politiku, atsevišķiem kredītiem izveidojām uzkrājumus kopumā divsimt tūkstošu eiro apmērā.

Danske Bank ir apņēmusies turpināt stiprināt tās pozīcijas Latvijā korporatīvo klientu segmentā, piedāvājot saviem klientiem profesionālas konsultācijas un individuāli pielāgotus kreditēšanas risinājumus. Tāpat mēs koncentrēsimies uz kapitāla izmantošanas efektivitāti, lai nodrošinātu savu konkurētspēju tirgū un pievilcīgus piedāvājumus saviem klientiem.

Danske Bank Grupas finanšu rezultāti
Danske Bank šodien paziņoja tās 2017. gada deviņu mēnešu finanšu rezultātus. Vairāk informācijas danskebank.com/reports.

Par Danske Bank Latvijā
Danske Bank ir Dānijā reģistrētās Danske Bank filiāle Latvijā. Danske Bank Latvijā koncentrējas uz biznesa klientu un ar šiem klientiem saistītu privātpersonu apkalpošanu.
Īstenojot atbildīgu un ilgtspējīgu saimniecisko darbību, Danske Bank Latvijā saņēmusi apliecinājumu par tās īstenotās prakses atbilstību Ilgtspējas indeksa sudraba kategorijai.

 

Papildu informācijai:
Ieva Zauere
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Danske Bank Latvijā
Tel: +371 29 485 726
E-pasts: ieva.zauere@danskebank.lv
www.danskebank.lv