Danske Bank 2017. gada pamatdarbības rezultāti

“2017. gadā mēs turpinājām stiprināt sadarbību ar saviem biznesa klientiem un sasniedzām atzīstamus pamatdarbības rezultātus. Mūsu korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu apjoms pērn pieauga par 21%, bet pamatdarbības ienākumi pieauga par 17%,” norāda Danske Bank Latvijā vadītājs Raivis Kakānis. “Marta beigās mēs spersim pēdējo soli ceļā uz mūsu pakalpojumu un informācijas sistēmu apvienošanu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, izveidojot vienotu platformu Danske Bank filiālēm trīs Baltijas valstīs, kas nesīs jaunas iespējas mūsu klientiem,” viņš piebilst.

  • Pamatdarbības ienākumi: 9,7 miljoni EUR, 17% pieaugums
  • Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem: 3,7 miljoni EUR, 6% pieaugums
  • Neto peļņa: 1,7 miljoni EUR, 68% samazinājums
  • Kredīti: 364 miljoni EUR, 21% pieaugums
  • Noguldījumi: 185 miljoni EUR, 31% samazinājums
 DANSKE BANK LATVIJĀ, PAMATA BIZNESS (miljoni EUR) [1] 20172016  Izmaiņas 17/16

Tīrie procentu ienākumi

7.6

6.1

125

Tīrie komisijas naudas ienākumi

1.9

2.0

95

Peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu

0.2

0.2

100

Pārējie ienākumi

0.0

0.0

-

Pamatdarbības ienākumi

9.7

8.3

117

Pamatdarbības izdevumi

(6.0)

(4.8)

125

Peļņa pirms uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam

3.7

3.5

106

Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam

(0.3)

0.7

-

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

3.4

4.2

81

Ienākuma nodoklis

(1.7)

1.1

-

Pārskata perioda peļņa

1.7

5.3

32

Kredīti perioda beigās

363.6

299.4

121

Noguldījumi perioda beigās

184.8

268.9

69

Pārskata perioda peļņas/asignētā kapitāla attiecība (ROAC), (%)

2.5

11.9

-

Izdevumu/ienākumu attiecība (%)

62.3

57.9

-[1] Danske Bank Latvijā koncentrējas uz biznesa klientu un ar šiem klientiem saistītu privātpersonu apkalpošanu, savukārt pārējo privātpersonu apkalpošana noteikta kā ārpus pamata biznesa esoša un netiek ietverta šajā paziņojumā. Kopējie darbības rezultāti atspoguļoti Danske Bank Grupas pārskatā, konsolidētajos Baltijas rezultātos.

 

2017. gada rezultāti salīdzināti ar 2016. gadu

Danske Bank Latvijā 2017. gadā sasniedza atzīstamus pamatdarbības rezultātus, no pamata biznesa gūstot peļņu pirms uzkrājumiem 3,7 miljonu eiro apmērā (3,5 miljoni eiro pērn), gada laikā pieaugot par 6%. Tīrā peļņa sastādīja 1,7 miljonus eiro.

 Mēs turpinājām sadarbību ar saviem biznesa klientiem, un mūsu izsniegto kredītu apjoms 2017. gadā pieauga par 21%, gada beigās sasniedzot 364 miljonus eiro. Pieaugošo biznesa apjomu rezultātā, bankas kopējie ienākumi pieauga par 17%, sasniedzot 9,7 miljonu eiro atzīmi.

Ievērojot pārdomātu risku kontroles politiku, atsevišķiem kredītiem izveidojām uzkrājumus kopumā trīssimt tūkstošu eiro apmērā.

Bankas klientu noguldījumu portfelis samazinājās par 31% līdz 184,8 miljoniem eiro.

Bankas izmaksas, salīdzinot ar 2016. gadu, pieauga par 25%, līdz 6,0 miljoniem eiro. Viens no izmaksu pieauguma iemesliem ir lielāka izmaksu daļa, kas attiecināta uz bankas pamata aktivitātēm, ņemot vērā pērn īstenoto privātpersonu apkalpošanas biznesa pārdošanu. Bez tam, izmaksu pieaugumu ietekmēja darbs pie Baltijas vienotās platformas ieviešanas, ko plānojam pabeigt jau marta beigās.

 

Danske Bank Grupas finanšu rezultāti

Danske Bank šodien paziņoja tās 2017. gada finanšu rezultātus. Vairāk informācijas danskebank.com/reports. 

 

Par Danske Bank Latvijā

Danske Bank ir Dānijā reģistrētās Danske Bank filiāle Latvijā. Danske Bank Latvijā koncentrējas uz biznesa klientu un ar šiem klientiem saistītu privātpersonu apkalpošanu.

Īstenojot atbildīgu un ilgtspējīgu saimniecisko darbību, Danske Bank Latvijā saņēmusi apliecinājumu par tās īstenotās prakses atbilstību Ilgtspējas indeksa sudraba kategorijai.

 

Papildu informācijai:

Ieva Zauere

Komunikācijas nodaļas vadītāja

Danske Bank Latvijā

Tel: +371 29 485 726

E-pasts: ieva.zauere@danskebank.lv

www.danskebank.lv