2018. gada 25. maijā stāsies spēkā jauni nosacījumi saistībā ar personas datu aizsardzību

Cienījamie klienti!

 

Informējam, ka 2018. gada 25. maijā stāsies spēkā jauna Vispārējo darījumu noteikumu redakcija.

 

Ieviešot jaunās ES regulas prasības attiecībā uz personas datu apstrādi (Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti), Vispārējie darījumu noteikumi ir papildināti ar jaunu pielikumu – “Informācija par personas datu aizsardzību Danske Bank”. Šis dokuments aizstās līdzšinējo pielikumu par datu apstrādi “Klientu datu apstrādes principi”.

 

Informācija par personas datu aizsardzību nosaka, kā Danske Bank A/S filiāle Latvijā turpmāk apstrādās privātpersonu personas datus un sniedz skaidrojumu par tiesību aktos nostiprinātajām privātpersonu tiesībām uz datu konfidencialitāti  un personas datu aizsardzību. Minētais dokuments ietver šādas sadaļas:

  • Kāpēc banka iegūst un izmanto fizisku personu personas datus
  • Kādi personas dati tiek iegūti un izmantoti
  • Kad un kā tiek iegūti un izmantoti fizisku personu personas dati

  • Fizisku personu personas datu apmaiņa ar trešajām personām

  • Fiziskas personas tiesības attiecībā uz personas datiem

  • Kur vērsties jautājumu gadījumā saistībā ar konfidencialitātes tiesību nodrošināšanu Danske Bank un norādes par to, kā iesniegt sūdzību par personas datu apstrādes jautājumiem

 Papildus iepriekšminētajam, Vispārējie darījumu noteikumi ir papildināti ar atsaucēm uz jauno pielikumu par personas datu aizsardzību Danske Bank.

 

Jaunie Vispārējie darījumu noteikumi un to pielikums stāsies spēkā 2018. gada 25. maijā un tie neietekmēs Jūsu šobrīd izmantotos pakalpojumus.

 

Lūdzam iepazīties ar jaunajiem noteikumiem:

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt mums pa tālruni + 371 67 959 599 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00) vai rakstīt info@danskebank.lv.

Danske Bank