Danske Bank Baltijā koncentrēsies uz Ziemeļvalstu klientu meitas sabiedrību un globālo korporāciju apkalpošanu

Danske Bank Grupa šodien paziņojusi, ka turpmāk savas aktivitātes Baltijas valstīs pielāgos Grupas stratēģijai. Tas nozīmē, ka Baltijā Danske Bank koncentrēsies tikai un vienīgi uz atbalsta sniegšanu Ziemeļvalstu klientu meitas uzņēmumiem, kā arī globālajām korporācijām ar nozīmīgu biznesa daļu Ziemeļvalstīs.

“Lēmums ir stratēģisks, un tas ir balstīts mūsu ambīcijā koncentrēties uz Ziemeļvalstu reģiona klientiem. Tāpēc mēs turpinām atbilstoši pielāgot arī savu darbību Baltijas valstīs. Šādi mēs saviem Ziemeļvalstu klientiem varam sniegt vislielāko pievienoto vērtību, piedāvājot savu ekspertīzi, globālos pakalpojumus un risinājumus”, norāda Frederiks Bjorns (Frederik Bjørn), Grupas vecākais vadošais viceprezidents, Starptautisko biznesa klientu apkalpošanas vadītājs.

“Tas nozīmē, ka mēs harmonizēsim savu piedāvājumu un servisa modeli pāri robežām, lai Baltijas valstīs tas būtu tāds pat, kā, piemēram, Vācijā vai Polijā. Lēmums, protams, ietekmēs mūsu biznesa apjomus Baltijas valstīs, taču pāreja visās trīs valstīs būs pakāpeniska un kādu laiku mēs turpināsim apkalpot mūsu vietējos klientus, kā arī pilnīgi noteikti pildīsim visas mūsu esošās līgumu saistības,” viņš piebilst.

Tūlītēju izmaiņu esošajiem vietējiem klientiem nebūs
Iziešana no vietējo uzņēmumu, kā arī privātpersonu apkalpošanas tiks īstenota pakāpeniskas apjomu samazināšanas ceļā. Tas nozīmē, ka banka pārtrauks kontu atvēršanu jauniem vietējiem klientiem.

Taču esošie vietējie klienti tiks apkalpoti atbilstoši esošajām saistībām un līgumiem. Tādejādi, visi noslēgtie kredītu un depozītu, kā arī citi pakalpojumu līgumi paliks spēkā atbilstoši tajos atrunātajiem nosacījumiem. Arī esošie ikdienas pakalpojumi tiks nodrošināti līdz turpmākam paziņojumam. Taču vienlaikus jāatzīmē, ka banka nepaplašinās sadarbību ar šiem klientiem, neizsniegs jaunus kredītus un neslēgs jaunus pakalpojumu līgumus.

Vietējiem klientiem šobrīd nekas nav jādara, jo mēs turpināsim viņus apkalpot kā ierasts. Par jebkādām izmaiņām Danske Bank informēs vietējos klientus ļoti laicīgi.

No šī brīža Danske Bank Baltijas valstīs vairs nepaziņos savus individuālos finanšu rezultātus. Baltijas filiāļu finanšu sniegums tiks atspoguļots konsolidētā veidā Grupas finanšu pārskatos.