Izmaiņas Vispārējos darījumu noteikumos un Informācijā par personas datu aizsardzību Danske Bank (spēkā no 2018. gada 27. oktobra)

Cienījamie klienti!

Informējam, ka 2018. gada 27. oktobrī stāsies spēkā grozījumi Vispārējos darījumu noteikumos un to pielikumā - Informācija par personas datu aizsardzību Danske Bank.

Kā jau agrāk informējām, Danske Bank A/S filiāle Latvijā šobrīd koncentrējas tikai un vienīgi uz pakalpojumu sniegšanu Ziemeļvalstu klientu meitas uzņēmumiem, kā arī globālajām korporācijām ar nozīmīgu biznesa daļu Ziemeļvalstīs un attiecīgie grozījumi Vispārējos darījumu noteikumos tiks veikti, lai atspoguļotu šo stratēģiju.

Mēs vēršam Jūsu uzmanību arī uz to, ka stāsies spēkā papildu noteikums attiecībā uz darījumiem ar divējāda lietojuma precēm, kā arī Informācijā par personas datu aizsardzību Danske Bank tiks atjaunināta datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija.

Jaunie Vispārējie darījumu noteikumi un to pielikums stāsies spēkā 2018. gada 27. oktobrī. Ja Jūs nepiekrītat izmaiņām, Jums ir tiesības izbeigt līgumu, kas noslēgts ar banku, pie nosacījuma, ka ir izpildītas attiecīgā līguma saistības.

 

Lūdzam iepazīties ar jaunajiem noteikumiem: