Izmaiņas Elektronisko pakalpojumu līguma standarta noteikumos

Informējam, ka 2018. gada 12. novembrī stāsies spēkā izmaiņas Elektronisko pakalpojumu līguma standarta noteikumos.

Galvenās izmaiņas:

1) atcelta obligātā prasība norēķinu konta esamībai Elektronisko pakalpojumu līguma darbības nodrošināšanai;

2) mainīta definīcija „Lietotājs”;

3) mainīta līguma izbeigšanas kārtība, paredzot iespēju nodrošināt klientiem ierobežotas funkcionalitātes Danske eBankā, gadījumā, ja norēķinu konti ir slēgti (7.5.punkts).

Elektronisko pakalpojumu līguma standarta noteikumu jaunā redakcija stāsies spēkā 2018. gada 12. novembrī. Ja Jūs nepiekrītat izmaiņām, Jums ir tiesības izbeigt līgumu, kas noslēgts ar banku, pie nosacījuma, ka ir izpildītas attiecīgā līguma saistības.

Aicinām iepazīties ar Elektronisko pakalpojumu līguma standarta noteikumu jauno redakciju.