Izmaiņas Līguma par ieguldījuma pakalpojumiem standarta noteikumos (spēkā no 2018. gada 9. novembra)

Informējam, ka 2018. gada 9. novembrī stāsies spēkā Līguma par ieguldījuma pakalpojumiem standarta noteikumu jaunā redakcija.

Galvenās izmaiņas:

  • noteikumi attiecībā uz līguma izbeigšanu un finanšu instrumentu turēšanu pēc līguma izbeigšanas termiņa;

  • Klienta tiesības biežāk saņemt finanšu instrumentu kontu pārskatus;

  • Bankas tiesības atteikties sniegt ieguldījumu konsultācijas;

  • saziņas kanāli.

 

Jaunie Līguma par ieguldījuma pakalpojumiem standarta noteikumi stāsies spēkā 2018. gada 9. novembrī. Ja Jūs nepiekrītat izmaiņām, Jums ir tiesības izbeigt Līguma par ieguldījuma pakalpojumiem, kas noslēgts ar banku, pie nosacījuma, ka ir izpildītas attiecīgās līguma saistības.

Lūdzam iepazīties ar jaunajiem Līguma par ieguldījuma pakalpojumiem standarta noteikumiem.