Izmaiņas Drošības līdzekļu līguma standarta noteikumos no 2018. gada 19. decembra

Informējam, ka 2018. gada 19. decembrī stāsies spēkā izmaiņas Drošības līdzekļu līguma standarta noteikumos.

Galvenā izmaiņa – pievienots 7.5. punkts, kas nosaka Drošības līdzekļu līguma automātisku izbeigšanos.

Drošības līdzekļu līguma standarta noteikumu jaunā redakcija stāsies spēkā 2018. gada 19. decembrī. Ja Jūs nepiekrītat izmaiņām, Jums ir tiesības izbeigt līgumu, kas noslēgts ar banku, pie nosacījuma, ka ir izpildītas attiecīgā līguma saistības.

Aicinām iepazīties ar Drošības līdzekļu līguma standarta noteikumu jauno redakciju.