Informācija patērētājiem

Tarifu informācijas dokuments, kā arī glosārijs par tipiskākajiem ar maksājumu kontu saistītiem pakalpojumiem.

Ar šo informējam, ka esam sagatavojuši un patērētājiem darījuši pieejamu "Tarifu informācijas dokumentu", kā arī glosāriju par tipiskākajiem ar maksājumu kontu saistītiem pakalpojumiem. Šie dokumenti ļaus patērētājiem vieglāk saprast un salīdzināt maksājumu kontu komisijas maksas, saistītos pakalpojumus un piedāvājumus ar citu maksājumu pakalpojumu sniedzēju piedāvājumiem. Glosārijā ir ietvertas tipisko maksājumu pakalpojumu definīcijas un apraksti, kā arī līgumos, mārketinga informācijā un Danske Bank pakalpojumu cenrādī izmantotā terminoloģija.

Lūdzu, skatiet pievienotos dokumentus: