Izmaiņas Elektronisko pakalpojumu līguma standarta noteikumos

Cienījamie klienti!

Informējam, ka 2019. gada 4. martā attiecībā uz klientiem - juridiskām personām, bet 2019. gada 4. aprīlī attiecībā uz privātpersonām stāsies spēkā izmaiņas Elektronisko pakalpojumu līguma standarta noteikumos.

Jaunajā Elektronisko pakalpojumu līguma standarta noteikumu redakcijā precizētas Danske eBankas lietotāju tiesības saistībā ar “pazīsti savu klientu” principa īstenošanu, kā arī noteikta dokumentu un saistītās informācijas pārsūtīšanas kārtība. Attiecīgi standarta noteikumos ir papildināts 5.7. punkts un labota “Darījuma” definīcija, kā arī pievienots 5.3. punkts.

Elektronisko pakalpojumu līguma standarta noteikumu jaunā redakcija stāsies spēkā automātiski 2019. gada 4. martā juridiskām personām un 2019. gada 4. aprīlī privātpersonām. Ja Jūs nepiekrītat izmaiņām, Jums ir tiesības izbeigt līgumu, kas noslēgts ar banku, pie nosacījuma, ka ir izpildītas attiecīgā līguma saistības.

Aicinām iepazīties ar Elektronisko pakalpojumu līguma standarta noteikumu  jauno redakciju. Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet pa tālruni +371 67 959 599.