Danske Bank pārtrauks sniegt bankas pakalpojumus Baltijā un Krievijā

Danske Bank jau kādu laiku apsvēra tās atlikušā biznesa nākotni Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī darbību Krievijā. Danske Bank pieņēmusi lēmumu izbeigt šīs biznesa aktivitātes.

Sekojot aizdomīgo darījumu lietai Igaunijā periodā no 2007. gada līdz 2015. gadam, Igaunijas finanšu uzraudzības iestāde (Igaunijas finanšu uzraugs) pieprasījusi Danske Bank izbeigt bankas darbību Igaunijā, ko banka ir piekritusi darīt.

“Mēs saprotam, ka nopietnajai iespējamās naudas atmazgāšanas lietai Igaunijā bija negatīva ietekme uz Igaunijas sabiedrību, un mēs izprotam, ka Igaunijas finanšu uzraugs, ņemot vērā šo fonu, uzskata, ka vispareizāk būtu Danske Bank izbeigt darbību Igaunijā,” saka Jespers Nilsens (Jesper Nielsen), Danske Bank vadītāja vietas izpildītājs. “Mums ir ļoti žēl, ka jāaiziet no Igaunijas uz šādas nots, taču saprotam nopietnību, ar kādu Igaunijas uzraugs vērtē šo lietu, un mēs slēgsim savu atlikušo darbību Igaunijā, kā pieprasīts. Mēs turpināsim sadarbību ar Igaunijas un citām uzraudzības iestādēm.”

 

Pēdējo gadu laikā Danske Bank ir ievērojami paplašinājusi tās iniciatīvas naudas līdzekļu atmazgāšanas apkarošanas jomā.


Darbības izbeigšana Latvijā, Lietuvā un Krievijā

Neatkarīgi no Igaunijas uzrauga paziņojuma, atbilstoši bankas stratēģijai koncentrēties uz tās Ziemeļu mājas tirgiem, Danske Bank jau zināmu laiku ir vērtējusi tās atlikušo aktivitāšu nākotni Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī Krievijā. Tagad Danske Bank pieņēmusi lēmumu izbeigt darbību šajos tirgos.

 

Taču darbu turpinās Danske Bank dalīto pakalpojumu centrs Lietuvā, kas veic virkni administratīvo funkciju Danske Bank vajadzībām.

 

Jespers Nilsens turpina: “Pēdējos gados mēs esam ieviesuši stratēģiju, kura paredz koncentrēšanos uz mūsu Ziemeļvalstu pamattirgiem, un esam jau saistībā ar to samazinājuši savu darbību Baltijā. Lēmums pilnībā izbeigt darbību Baltijā un Krievijā pilnībā atbilst šai stratēģijai. Ciešā sadarbībā ar attiecīgajām iestādēm mēs parūpēsimies par to, lai šajā procesā klientu un darbinieku intereses tiktu ievērotas iespējami labākajā veidā.”


2015. gadā Danske Bank noslēdza līgumu par tās privātpersonu apkalpošanas biznesa pārdošanu Swedbank. Savukārt 2018. gadā tika pieņemts lēmums Baltijas valstīs apkalpot tikai Danske Bank Ziemeļvalstu klientus un globālos uzņēmumus ar nozīmīgu tirgus daļu Ziemeļvalstīs.  Visas citas bankas aktivitātes tika noteiktas kā ārpus pamatdarbības esošas ar mērķi tās izbeigt vai no tām atbrīvoties.

 

Šim lēmumam nebūs ietekmes uz Danske Bank peļņas prognozēm 2019. gadam.