Danske Bank A/S filiāles Latvijā privāto klientu kredītportfeli 2020. gada 1. februārī pārņēmusi Citadele banka

2020. gada 1. februārī AS Citadele banka (turpmāk Citadele) uzņēmuma daļas nodošanas veidā pārņēma Danske Bank A/S (turpmāk Danske Bank) privāto klientu kredītportfeli Latvijā – aizdevumus, ķīlas līgumus, kā arī naudas līdzekļus Danske Bank kredītu apkalpošanas kontos.

Klientu līgumu noteikumi nemainīsies. Tomēr no 2020. gada 1. februāra uz pārceltajiem līgumiem attieksies Citadeles Vispārējie darījumu noteikumi un cenrādis, un Citadelē katram klientam tiks atvērts jauns kredītu apkalpošanas konts, uz kuru turpmāk jāveic ar kredītu saistītie maksājumi.

Līdz 2020. gada 7. februārim Citadele informēs klientus par jaunā kredītu apkalpošanas konta numuru. 

No 2020. gada 1. februāra visi maksājumi jāveic uz kontu Citadelē. Tomēr klientu ērtībai līdz 2020. gada 29. februārim Danske Bank pārskaitīs uz Citadeli visus maksājumus, kurus klienti būs veikuši Danske Bank kredītu apkalpošanas kontā.

Visi līdz 2020. gada 1. februārim kredītu apkalpošanas kontā uzkrātie naudas līdzekļi tika automātiski pārskaitīti uz Citadeli.

Danske eBanka pārceltajiem klientiem būs pieejama ar ierobežotu funkcionalitāti līdz 2020. gada 29. februārim - mēnesi pēc aizdevuma pārcelšanas. Mēs aicinām klientus saglabāt nepieciešamos konta izrakstus. Vēsturiskie kontu izraksti netiek pārcelti uz Citadeli.

Ķīlas līgumu pārcelšana

Visi esošie kredītlīgumu nodrošinājumi un visi nodrošinājuma līgumi ir nodoti Citadelei, lai nodrošinātu saistības, kas izriet no pārceltajiem kredītlīgumiem, un tie paliks spēkā saskaņā ar esošajiem noteikumiem. Klientiem nekas nav jādara attiecībā uz nodrošinājumu nodošanu, kā arī nebūs jāsedz ar to saistītos izdevumus.

Apdrošināšana

Ieķīlātā īpašuma apdrošināšanas polise ir spēkā līdz tās derīguma termiņa beigām. Mēs esam informējuši apdrošināšanas sabiedrības par jauno labuma saņēmēju. Noformējot jaunu polisi, tajā kā labuma guvējs jānorāda Citadele.

Vairāk informācijas

Ja jums ir jautājumi par kredītlīgumiem, ķīlas līgumiem vai turpmākiem maksājumiem, lūdzu, sazinieties ar Citadeli:
+371 6701 0000
info@citadele.lv

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem