Skip to main content

Vienkārša lietošana

 • Izmantojiet elektroniskos kanālus, lai veiktu maksājumus neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas.
 • Mēs esam vienkāršojuši šo procesu. Neatkarīgi no tā, vai veicat vietējo maksājumu vai ES maksājumu uz kādu no Eiropas Savienības dalībvalstīm, šos maksājumus varat ērti veikt, izmantojot Danske eBankas izvēlni  “Jauns maksājums”.
 • Ievadot maksājumu, norādiet saņēmēja starptautisko konta numuru - IBAN. Konta numuru IBAN formātā izmanto visā Eiropā. Tā sākumā norādīti divi burti, kas apzīmē valsti, un tas ietver bankas kodu, saņēmēja konta numuru un kontrolciparus.

Maksājuma rīkojums eiro

 • Cik ātri nauda tiek pārskaitīta?
  • Iekšbankas maksājumi un maksājumi starp Danske Bank klientu kontiem Latvijā un Lietuvā tiek veikti nekavējoties. Maksājuma rīkojums tiek apstrādāts uzreiz jebkurā kalendārajā dienā, tostarp brīvdienās/svētku dienās.
  • Maksājumi uz citām bankām tiek veikti šādi:
   - Ja banka pieņem maksājuma rīkojumu līdz plkst. 16:30, maksājums tiek izpildīts tajā pašā bankas darba dienā.
   - Ja banka pieņem maksājuma rīkojumu pēc plkst. 16:30 vai ja maksājums tiek veikts brīvdienā vai svētku dienā, maksājums tiek izpildīts nākamajā bankas darba dienā.
  • Vietējie ekspress maksājumi EUR valūtā uz bankām Latvijā, ko banka pieņēmusi līdz plkst. 17:00, tiek pārsūtīti nekavējoties un maksājuma summai jābūt redzamai saņēmēja kontā citā bankā ne vēlāk kā pēc 30 minūtēm.

  Banka nav atbildīga par saņēmēja banku veiktajām darbībām, tomēr saskaņā ar likumu saņēmēja bankām maksājums ir jāieskaita saņēmēja kontā nekavējoties pēc tam, kad attiecīgā banka ir saņēmusi maksājuma rīkojumu.


 • Valstis, uz kurām var veikt izejošus ES maksājumus

   Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Francijas Gvijāna, Gibraltārs, Grieķija, Gvadelupa, Horvātija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Martinika, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Reinjona, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija un Zviedrija.

 • Maksājumu atsaukšana

  Jūs varat atsaukt maksājumu EUR valūtā pēc tam, kad tas iesniegts bankā. Maksājuma atsaukšanas pieteikumu var aizpildīt Danske Bank vai izmantojot Danske eBanku. Pieteikumā ir jābūt visiem atsaucamā Maksājuma rīkojuma datiem.

  • Ja maksājuma darījuma summa nav pārsūtīta uz saņēmēja banku, Danske Bank atgriezīs maksājuma summu jūsu kontā.
  • Ja maksājuma darījuma summa jau ir pārsūtīta uz saņēmēja banku, Danske Bank varēs tikai nosūtīt maksājuma atsaukumu un atgriezīs maksājumu jūsu kontā tikai pēc tam, kad maksājuma summa tiks atgriezta Bankai.

  Banka neatmaksās pakalpojuma maksu, kas ieturēta par maksājuma rīkojuma izpildi. Pakalpojuma maksa par maksājuma atsaukšanu tiks norakstīta no Jūsu konta saskaņā ar cenrādi neatkarīgi no tā, vai banka ir sekmīgi atgriezusi maksājuma summu.