Starptautiskā maksājuma veikšanai nepieciešamā informācija

 • Saņēmēja vārds, uzvārds/nosaukums, adrese un konta numurs

  Ja veicat maksājumu uz saņēmēja kontu, kas atvērts kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu bankām, konta numurs jānorāda IBAN (starptautiskais bankas konta numurs) formātā. Citās valstīs maksājumu veikšanas kārtība var būt atšķirīga, jo katrā valstī ir spēkā citi noteikumi un standarti.

   

  Ja nenorādīsiet saņēmēja vārdu, uzvārdu/nosaukumu un adresi, saņēmēja banka var atteikties izpildīt ienākošo maksājumu.

 • Maksājuma steidzamība
  Maksājuma steidzamība nosaka to, cik ilgā laikā banka izpildīs maksājumu. Atkarībā no maksājum valūtas jūs varat izvēlēties vienu no trim izpildes ātrumiem: standarta, steidzamu vai ekspress maksājumu. Ja maksājuma steidzamība nav norādīta, tas tiek uzskatīts par standarta maksājumu.
 • Saņēmēja bankas kods — SWIFT/BIC

  BIC (bankas identifikācijas kods) jeb SWIFT kods ir 8 vai 11 ciparu un burtu kombinācija, kas identificē kredītiestādi. SWIFT/BIC kodu jūs varat pārbaudīt SWIFT/BIC kodu publiskajā reģistrā (www.swift.com).
  Ja nenorādīsiet saņēmēja bankas SWIFT/BIC kodu, banka var ieturēt papildu maksu (norādītu bankas cenrādī) par maksājuma rīkojuma manuālu apstrādi.

 • Maksājuma mērķis
  Jums ir jānorāda maksājuma mērķis. Tam ir jābūt konkrētam, īsam tekstam, kura garums nepārsniedz 140 rakstzīmes.
 • Pakalpojuma maksas veids

  Atkarībā no pakalpojuma maksas veida no jūsu konta tiks ieturēta komisija par maksājuma rīkojuma izpildi saskaņā ar spēkā esošo cenrādi.

  Ir pieejami šādi pakalpojuma maksas veidi:

  • SHA (Dalīti) — maksātājs apmaksā Danske Bank komisijas  maksu par starptautisko maksājumu, savukārt saņēmējs apmaksā ārvalstu bankas piemēroto maksu.
  • OUR (Maksātājs) — maksātājs apmaksā visas ar starptautiskā maksājuma rīkojuma izpildi saistītās maksas (gan Danske Bank, gan ārvalstu bankas piemērotās maksas). Šādā gadījumā saņēmējs saņem visu pārskaitīto naudas summu.
  • BEN (Saņēmējs) — saņēmējs apmaksā visas ar starptautiskā maksājuma rīkojuma izpildi  saistītās maksas (gan Danske Bank, gan ārvalstu bankas piemērotās maksas). Šādā gadījumā saņēmējs nesaņems pilnu maksājuma summu.

  Maksājumus Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu valūtās šo valstu ietvaros iespējams veikt tikai ar pakalpojumu maksas veidu SHA (Dalīti).

 • Korespondentbanka (nav nepieciešama)

  Nav nepieciešams norādīt saņēmēja bankas korespondentbanku (izņemot gadījumus, kad maksājumi tiek veikti RUB).
  Danske Bank izvēlēsies saņēmēja bankas korespondentbanku pēc saviem ieskatiem. Ja klients norādīs korespondentbanku, Danske Bank apstrādās maksājuma rīkojumu atbilstoši klienta prasībai. Ņemiet vērā: ja norādīsiet kļūdainu korespondentbanku, ārvalstu banka var atgriezt pārsūtīto summu vai ieturēt papildus maksu par maksājuma rīkojumu. Norādot saņēmēja bankas korespondentbanku, ir jānorāda saņēmēja bankas SWIFT/ BIC kods. Ja nenorādīsit saņēmēja bankas SWIFT/ BIC kodu, Danske Bank var ieturēt papildu samaksu (norādītu bankas cenrādī) par maksājuma rīkojuma manuālu apstrādi.

 • Papildinformācija par maksājumiem RUB
  • Detalizēta informācija par saņēmēja banku
   • Bankas BIK kods (9 cipari). SWIFT/ BIC kods nav jānorāda.
   • Korespondentbankas konta numurs (sastāv no 20 cipariem sākas ar 3; korespondentbankas konta pēdējiem trim cipariem ir jāsakrīt ar  BIK koda pēdējiem trim cipariem).
   • Saņēmēja bankas pilns nosaukums un adrese.
   Detalizēta informācija par saņēmēju
   • Saņēmēja INN kods (ja saņēmējs ir juridiska persona, kods sastāv no 10 cipariem; ja saņēmējs ir privātpersona, kods sastāv no 12 cipariem).
   • Ja saņēmējs ir privātpersona, jānorāda vārds, uzvārds un tēva vārds.
   • Saņēmēja bankas konta numurs — sastāv no 20 cipariem sākas ar 4.
   Maksājuma mērķis
   • VO (valūtas operācijas) kods, sastāv no 5 cipariem. Skatieties VO kodu sarakstu.
   • Precīzs maksājuma mērķis — līguma vai rēķina numurs un datums.

Cik ilgā laikā nauda tiks pārsūtīta?

 • Maksājuma veids - standarta
 • Maksājumi EUR valūtā uz Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm tiek izpildīti vienas darba dienas laikā.
 • Pārējie maksājumi tiek izpildīti divu darba dienu laikā.
 • Maksājuma veids — steidzams
  • Visi maksājumi, ko banka pieņēmusi darba dienā līdz plkst. 15:00, tiek izpildīti vienas darba dienas laikā.

  • Visi maksājumi, ko banka pieņēmusi darba dienā vai brīvdienā/svētku dienā pēc plkst. 15:00, tiek izpildīti divu darba dienu laikā.

 • Maksājuma veids — ekspress

 • Maksājumi EUR, ko banka pieņēmusi darba dienā līdz plkst. 15:00, tiek izpildīti tajā pašā darba dienā.
 • Maksājumi EUR, ko banka pieņēmusi darba dienā vai brīvdienā/svētku dienā pēc plkst. 15:00 , tiek izpildīti nākamajā bankas darba dienā.
 • Maksājumi DKK, GBP, NOK, SEK un PLN, ko banka pieņēmusi darba dienā līdz plkst. 12:00, tiek izpildīti tajā pašā darba dienā.
 • Maksājumi DKK, GBP, NOK, SEK un PLN valūtā, ko banka pieņēmusi darba dienā vai brīvdienā/svētku dienā pēc plkst. 12:00, tiek izpildīti nākamajā bankas darba dienā.
 •  

 • Starptautiskie maksājumi starp Danske Bank A/S Grupas bankām
  • Maksājumi visās valūtās (izņemot CNY)  starp Danske Bank klientu kontiem Latvijā un Lietuvā   tiek izpildīti nekavējoties jebkurā kalendārajā dienā, tostarp brīvdienās un svētku dienās.
  • Maksājuma rīkojumi  BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, ISK, NOK, PLN, RON vai SEK, ko banka pieņēmusi līdz plkst. 16:00 darba dienā, tiek izpildīti tajā pašā darba dienā.
  • Maksājuma rīkojumi  BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, ISK, NOK, PLN, RON vai SEK, ko banka pieņēmusi pēc plkst. 16:00 darba dienā vai brīvdienā/svētku, tiek izpildīti nākamajā darba dienā.
  • Maksājumi citās valūtās, ko banka pieņēmusi līdz plkst. 12:00 darba dienā, tiek izpildīti vienas darba dienas laikā.
  • Maksājumi citās valūtās, ko banka pieņēmusi pēc plkst. 12:00 darba dienā vai brīvdienā/svētku dienā, tiek izpildīti divu darba dienu laikā.

Starptautisko maksājumu atsaukšana, izmeklēšana un labošana

 • Atsaukšana

  Atsaukšana

  Jūs varat iesniegt pieprasījumu atsaukt starptautisko maksājumu pēc tam, kad tas  ir iesniegts bankā.

  • Ja maksājuma summa nav pārsūtīta uz saņēmēja banku vai starpniekbanku, Danske Bank atgriezīs maksājuma summu jūsu kontā.
  • Ja maksājuma rīkojums jau ir pārsūtīts uz saņēmēja banku vai starpniekbanku, Danske Bank varēs tikai nosūtīt maksājuma atsaukumu un atgriezīs maksājumu jūsu kontā tikai pēc tam, kad maksājuma summa tiks atgriezta Bankai.  Danske Bank neatbild par starpniekbankas vai saņēmēja bankas veiktajām darbībām saistībā ar maksājuma rīkojuma atsaukšanu un pārsūtītās summas atgriešanu.

   Banka neatmaksās pakalpojuma maksu, kas ieturēta par maksājuma rīkojuma izpildi.

 • Izmeklēšana un labošana

  Izmeklēšana un labošana

  Jūs varat iesniegt pieteikumu maksājuma rīkojuma statusa izmeklēšanai vai maksājuma rīkojuma labošanai (izņemot maksājuma summu un valūtu). Ja maksājums jau būs  norakstīts no bankas korespondējošā konta, Danske Bank par nepieciešamajiem labojumiem informēs starpniekbanku, tomēr to veikšana šādā gadījumā būs atkarīga tikai no saņēmēja bankas.
   
  Pieteikumu starptautiskā maksājuma rīkojuma atsaukšanai, izmeklēšanai vai labošanai var iesniegt Danske Bank vai izmantojot Danske eBanku.

 • Korespondentbankas
  Valūta
  Banka
  SWIFT/BIC
  via
  AUD
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
  Australia and New Zealand Banking Group Limited, Melbourne, BIC: ANZBAU3M
  CAD
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
  Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto, BIC: CIBCCATT
  CHF
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
  UBS AG, Zurich, BIC: UBSWCHZH80A
  CZK
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
  Ceskoslovenska Obchodni banka, Prague, BIC: CEKOCZPP
  DKK
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
   
  EUR
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
   
  GBP
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
  HSBC Bank, London, BIC: MIDLGB22
  HKD
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
  The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong, BIC: HSBCHKHH
  HUF
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
  Raiffeisen Bank Zrt, Budapest, BIC: UBRTHUHB
  JPY
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
  The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd, Tokyo, BIC: BOTKJPJT
  NOK
  Danske Bank A/S, Trondheim
  DABANO22
  PLN
  Danske Bank Polska S.A., Warszawa
  DABAPLPW
   
  RUB
  Danske Bank A/S, Copenhagen Correspondent account number with Joint Stock Company UniCredit Bank 30111810800013283059
  DABADKKK

  IMBKRUMM

  Joint Stock Company UniCredit Bank, Moscow, BIK 044525545, correspondent account number 0101810300000000545 with GRCTS GU of Bank of Russia, 

  INN: 7710030411, KIO Code: 12100

  SEK
  Danske Bank A/S, Stockholm
  DABASESX
   
  SGD
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
  United Overseas Bank Limited, Singapore, BIC: UOVBSGSG

Maksājumi uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem

 • Īpašie nosacījumi

  Maksājumos uz AAE laukā “Maksājuma mērķis”  ir jānorāda atbilstošs maksājuma operācijas kods. Operāciju kodi pieejami Apvienoto Arābu Emirātu Centrālās bankas mājas lapā.

  Ja operācijas kods netiks norādīts, maksājuma izpilde var aizkavēties vai saņēmēja banka var atgriezt maksājumu.