Skip to main content

Svarīga informācija ieguldītājiem - MiFID II

Eiropas Savienības direktīva 2004/39/EC par finanšu instrumentu tirgiem (Markets in Financial Instruments Directive –MiFID) stājās spēkā 2007. gada 1. novembrī un tās mērķis ir noteikt vienotas prasības attiecībā uz finanšu instrumentu tirdzniecību. Noteikumi ir izveidoti, lai nodrošinātu lielāku ieguldītāju aizsardzību, lielāku finanšu tirgus pārredzamību un vienotu uzraudzības  kārtību visās ES dalībvalstīs, tādejādi uzlabojot vienoto finanšu pakalpojumu tirgu. Šī direktīva attiecas uz finanšu iestāžu darījumiem ar finanšu instrumentiem, tajā skaitā konsultāciju sniegšanas pakalpojumiem, produktu attīstību, kā arī vērtspapīru tirdzniecības pakalpojumiem un aktīvu pārvaldīšanu.

MiFID II 

Īstenojot jaunās ES regulas (MiFID II) prasību ieviešanu, mēs līdz 2018.gada 3.janvārim ieviesām virkni izmaiņu ieguldījumu jomā, lai nodrošinātu pārredzamāku investīciju tirgu un labāku ieguldītāju aizsardzību.

 

Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet mums pa tālruni +371 67 959 599   vai sazinieties ar savu konsultantu.
Rīkojumu izpildes tālruņa numurs +371 67 959 203

 • Sistemātiskais internalizētājs

  Sistemātiski internalizētāji (SI) ir ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes, kas organizēti, bieži un sistemātiski veic darījumus uz sava rēķina, izpildot klientu rīkojumus ārpus regulētā tirgus vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas.

   

  SI režīms stājas spēkā 2018. gada 3. janvārī. No šī brīža ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes var izvēlēties kļūt par SI attiecībā uz konkrētu finanšu instrumentu vai finanšu instrumentu grupu.

   

  No 2018. gada 1. septembra brokeru sabiedrības, kredītiestādes tiks obligāti klasificētas kā SI attiecībā uz tiem finanšu instrumentiem, kurus tās bieži, sistemātiski un organizēti tirgo. SI statusu izvērtēs nepārtraukti, ņemot vērā komercdarbības vajadzības un reglamentējošās prasības.

   

  Danske Bank kā SI

  Danske Bank izvēlējusies būt par sistemātisku internalizētāju sākot no 2018. gada 3. janvāra zem tirgus identifikatora MIC ar kodu "DASI". Šādi rīkojoties, mums būs noteikti pienākumi sniegt klientiem cenu piedāvājumus un padarīt šos cenu piedāvājumus pieejamus. Mēs arī nodrošināsim pēc-tirdzniecības publikācijas, lai palīdzētu klientiem iepazīties ar jauno pārredzamības režīmu.

   

  Mēs apkalposim klientus kā SI saistībā ar tirdzniecības vietās tirgojamiem finanšu instrumentiem šādās aktīvu kategorijās:

   

  • Ziemeļvalstu akcijas;
  • obligācijas;
  • fiksēto ienākumu atvasinātie finanšu instrumenti;
  • FX (valūtas tirgus) instrumenti.

   

  Detalizētāku informāciju skatīt pievienotajā dokumentā.

   

  Kā Danske Bank nodrošina pirms un pēc tirdzniecības publicēšanu?
  Danske Bank izmantos apstiprinātu publicēšanas struktūru (APS) pirms un pēc tirdzniecības publikācijām. Pirms-tirdzniecības publicēšanu mēs izmantosim BATS akcijām un Trax pārējiem finanšu instrumentiem. Pēc-tirdzniecības publikācijām, mēs izmantosim Nasdaq un Trax.

   

  Pieeja Danske Bank SI cenu piedāvājumiem:

   

  • akcijām;

   pārējiem finanšu instrumentiem.