Skip to main content

Termiņdepozīts

Danske Bank neslēdz jaunus termiņdepozīta līgumus.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet mums pa tālruni +371 67 959 599 vai sazinieties ar savu darījumu vadītāju.


Papildu informācija par termiņdepozītiem

 • Vispārējie noteikumi termiņdepozītiem EUR un USD

  Vispārējie noteikumi termiņdepozītiem EUR un USD

  • Termiņdepozīti tiek pieņemti eiro (EUR) un ASV dolāros (USD).
  • Minimālā termiņdepozīta summa ir 1500 EUR vai 1500 USD.
  • Līgumu par termiņdepozītu eiro vai ASV dolāros var slēgt uz termiņu no 30 dienām līdz 60 mēnešiem.
  • Termiņdepozīta procenti tiek izmaksāti vai nu reizi mēnesī, vai pēc termiņa beigās.
  • Līguma darbības laikā termiņdepozīta summu nav iespējams mainīt.
  • Ja termiņdepozīta līguma darbība tiek pārtraukta ātrāk, procenti netiek maksāti. Ja procenti jau ir izmaksāti, to summa tiek atskaitīta no termiņdepozīta summas. Papildus tam klientam ir pienākums apmaksāt bankai refinansēšanas izmaksas, ja termiņdepozīta summa pārsniedz 50 000 EUR vai ekvavilentu citā valūtā.
  • Danske Bankā turētie noguldījumui tiek garantēti saskaņā ar Dānijas Karalistes Noguldītāju un ieguldītāju investoru garantiju fonda aktu.

 • Procentu likmes EUR un USD termiņdepozītiem

  Procentu likmes EUR un USD termiņdepozītiem

  Procentu izmaksa termiņa beigās:

  Termiņš
  Gada % likme
  Mēneši
  USD
  EUR
  1
  0,01
  -
  2
  0,05
  -
  3
  0,15
  -
  4
  0,15
  -
  5
  0,20
  -
  6
  0,25
  -
  7
  0,25
  -
  8
  0,25
  -
  9
  0,30
  -
  10
  0,35
  -
  11
  0,40
  -
  12-15
  0,45
  -
  16-19
  0,50
  -
  20-23
  0,55
  -
  24-35
  0,60
  0,01
  36-59
  1,00
  0,10
  60
  1,25
  0,25

   

  Ikmēneša procentu izmaksa:
  Termiņš
  Gada % likme
  Mēneši
  USD
  EUR
  1
  -
  -
  2
  0,00
  -
  3
  0,05
  -
  4
  0,05
  -
  5
  0,10
  -
  6
  0,15
  -
  7
  0,15
  -
  8
  0,15
  -
  9
  0,20
  -
  10
  0,25
  -
  11
  0,30
  -
  12-15
  0,35
  -
  16-19
  0,40
  -
  20-23
  0,45
  -
  24-35
  0,50
  -
  36-59
  0,90
  -
  60
  1,15
  0,15

Noguldījumu apdrošināšanas sistēma un saistības pret ieguldītājiem

 • Noguldījumu apdrošināšanas sistēma un saistības pret ieguldītājiem
 • Kas ir Noguldītāju un Investoru garantiju fonds?
  Noguldītāju un investoru garantiju fonds (turpmāk “fonds”) ir struktūra, kas izveidota ar Dānijas Karalistes Parlamenta aktu. Fonds ar noteiktiem ierobežojumiem atlīdzina zaudējumus, kas radušies Dānijas banku, hipotēku banku vai ieguldījumu sabiedrību klientiem, ja tiek izbeigta bankas, hipotēku bankas vai ieguldījumu sabiedrības darbība. Šī aizsardzība attiecas uz visiem Danske Bank A/S Latvijas filiāles (turpmāk “banka”) klientiem (privātām un juridiskām personām).
 • Cik lielus zaudējumus fonds atlīdzina?

  Naudas līdzekļi

  Fonds var izmaksāt atlīdzību līdz 100 000 EUR par noguldījumiem vai naudas līdzekļiem klienta bankas kontos jebkurā valūtā.

   

  Vērtspapīri

  Fonds arī kompensē zaudējumus, kas ieguldītājam radušies, ja bankas neatgriež ieguldītāja vērtspapīrus, kurus tā ir pārvaldījusi vai administrējusi vai kuri ir turēti ieguldītāja vērtspapīru kontā.  Ieguldītājs var saņemt atlīzību līdz 20 000 EUR.

 • Kā atlīdzība tiek aprēķināta?

  Naudas līdzekļi

  No klienta bankā noguldīto naudas līdzekļu kopsummas un viņa bankas kontā esošā atlikuma tiek atskaitīta bankas aizdevumu un citu finansiālo saistību summa. Klientam tiek izmaksāts pozitīvais naudas līdzekļu atlikums, bet ne vairāk kā 100 000 EUR.

  Vērtspapīri

  Parasti bankas maksājumu apturēšana vai piespiedu likvidācija neietekmē vērtspapīrus, jo arī šādos gadījumos ieguldītāji parasti atgūst savus vērtspapīrus.
  Tomēr dažreiz vērtspapīrus nav iespējams atgriezt ieguldītājam. Šādos gadījumos, ja vērtspapīri netika atgūti fonds atlīdzina zaudējumus līdz 20 000 EUR apmēram uz vienu investoru, atskaitot visus investora parādus bankai. Tomēr atlīdzība nevar pārsniegt atlikušo vērtspapīru tirgus vērtību.

 • Kā var pieteikties atlīdzības saņemšanai?
  Ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā pēc restrukturizācijas vai bankrota procedūras uzsākšanas Garantiju fonds jums nosūtīs kopējās bilances pārskatu kopā ar norādījumiem, kā rīkoties tālāk (norādījumi būs pieejami arī fonda tīmekļa vietnē).

  Pēc minētā pārskata saņemšanas jūsu jaunā banka palīdzēs jums iesniegt prasību Garantiju fondā. Garantiju fonds attiecīgās summas pārskaitīs uz jauno banku septiņu darba dienu laikā.

  Jūs varat sazināties ar Garantiju fondu, kā arī iegūt papildu informāciju par Dānijas noguldījumu garantiju sistēmu, vēršoties Dānijas depozītu garantiju fondā:

  Garantiformuen (Dānijas depozītu garantiju fonds)
  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
  DK-1250 København K
  Tālr.: (+45) 33 14 62 45
  E-pasta adrese: gii@gii.dk
  Tīmekļa vietne: www.gii.dk

  Ja maksājums nav saņemts septiņu darba dienu laikā, mēs iesakām jums sazināties ar Garantijas fondu, jo, iespējams, ka ir jāpārbauda maksājuma pieprasīšanas termiņš.
 • Papildinformācija par Dānijas noguldījumu garantiju sistēmu
  Garantiformuen (Danish Deposit Guarantee Scheme)
  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
  DK-1250 København K
  Tālr.: (+45) 33 14 62 45
  E-pasta adrese: gii@gii.dk
  Tīmekļa vietne: www.gii.dk

  Dānijas likums, kas regulē noguldījumu un vērtspapīru garantēšanu

  Dānijas likuma, kas regulē noguldījumu un vērtspapīru garantēšanu, tulkojums angļu valodā ir pieejams Dānijas Finanšu uzraudzības iestādes tīmekļa vietnē www.finanstilsynet.dk vai www.dfsa.dk.