Skip to main content

Pakalpojumi privātpersonām

2019. gada februārī Danske Bank Grupa pieņēma lēmumu izbeigt bankas  aktivitātes Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Šīs izmaiņas ietekmēs visus Danske Bank klientus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Vairāk par minēto lēmumu variet uzzināt Danske Bank paziņojumā biržai (tulkojums uz latviešu valodu).

Mēs turpināsim Jūs apkalpot kā ierasts, līdz būs noslēgtas attiecīgas vienošanās

Laiks, kas nepieciešams bankas aktivitāšu slēgšanai, būs atšķirīgs katrā tirgū, taču mēs sagaidām, ka visas bankas aktivitātes Baltijā izbeigsim tuvāko 12 mēnešu laikā.

Kā tas ietekmēs jūsu sadarbību ar banku

 • Sadarbības pārtraukšana ar privātpersonām
  Pēdējo mēnešu laikā esam sazinājušies ar jums par līgumu izbeigšanu. Vakardienas paziņojums šajā procesā, tā saturā vai termiņos neko nemaina. Vēlamies vēlreiz uzsvērt, ka mēs pildīsim visas mūsu saistības, kas mums ir pret jums kā klientu, un pildīsim visas iepriekšējās vienošanās.
  Mēs turpināsim apkalpot jūsu kredītlīgumu kārtībā, par kādu informējām jūs iepriekš.
 • Mēs jūs informēsim laikus
  Tuvāko dažu nedēļu laikā mēs sazināsimies ar klientiem, kurus skars šīs izmaiņas un precizēsim ietekmi, kāda šim lēmumam būs uz katru jūsu šobrīd izmantoto pakalpojumu.

Kredītu apkalpošana

 • Kredīta atmaksas konts

  Ja jūsu Danske Bank konts ir slēgts vai tiks slēgts tuvāko mēnešu laikā, un jums ir spēkā esošs kredīta līgums, norēķini par kredītsaistībām jāveic uz īpašu kredīta atmaksas kontu.

   

  Kas jums jāzina?

  • Ja kredīta maksājumus līdz šim veicāt caur savu norēķinu kontu, tad tagad tie veicami uz kredīta atmaksas kontu.
  • Kredīta atmaksas konta numurs jums tika nosūtīts vēstulē. To varat redzēt arī Danske eBankā.
  • Šis konts pieder Danske Bank, tas ir atvērts uz bankas vārda. Vienīgais šī konta izmantošanas mērķis ir ar jums noslēgto kredīta līgumu apkalpošana. Kredīta atmaksas konts ir atvērts tikai kredīta atmaksas veikšanai. Konts nevar tikt izmantots naudas līdzekļu glabāšanai vai citu ikdienas pakalpojumu lietošanai.
  • Visi maksājumi saistībā ar kredītlīgumu, piemēram, pamatsummas un procentu maksājumi.
  • Visi maksājumi atbilstoši kredītlīgumiem, tajā skaitā pamatsumma, procenti, saistības maksas, līzinga maksājumi un ar tiem saistītas maksas, kavējuma maksas, soda naudas u.c. tamlīdzīgi maksājumi jāveic uz kredīta atmaksas kontu.
  • Saņēmējs: Danske Bank A/S filiāle Latvijā.
  • Konta numurs: jums nosūtītajā vēstulē norādītais konta numurs.
  • Maksājuma mērķis: (piemēram) Kredītlīguma saistību izpilde.
  • Maksājumam nav atsauces numura un nav iespējams pasūtīt e-rēķinu.
  • Lūdzu, veiciet maksājumus kredīta atmaksas kontā saskaņā ar jūsu kredītlīgumā norādīto atmaksas grafiku un esošajām maksāšanas saistībām.
  • Banka ieturēs līdzekļus no kredīta atmaksas konta atbilstoši kredīta atmaksas grafikam. Vairāku kredītlīgumu gadījumā līdzekļi tiks ieturēti atbilstoši līgumos noteiktajai secībai.
  • Bankai ir tiesības daļēji vai pilnībā atgriezt kredīta atmaksas kontā ieskaitītu maksājumu, ja bankas ieskatā tas neatbilst vajadzībai segt kredītsaistības (piemēram, ieskaitītie līdzekļi ievērojami pārsniedz dažu nākamo kredītmaksājumu summu).
  • Ja Jums ir spēkā esošs elektronisko pakalpojumu līgums, tad informāciju par kredītlīgumiem, paziņojumus par bāzes procentu likmes izmaiņām un atmaksas grafikus attiecīgajam periodam saņemsiet Danske eBankā. Tur varēsiet apskatīt arī caur kredīta atmaksas kontu veiktos maksājumus. Danske eBankā varēsiet arī nosūtīt bankai paziņojumus un sniegt informāciju atbilstoši līgumiem.
  • Ja jums nav spēkā esošs elektronisko pakalpojumu līgums, jūs saņemsiet informāciju e-pastā vai pa pastu.
  • Jūsu kredītlīgums var noteikt pienākumu turēt bankā atvērtu norēķinu kontu. Banka apliecina, ka šis pienākums ir atcelts.

  Kā jums jārīkojas?

  • Lūdzu, precīzi ievērojiet kredītlīgumā ietvertos pienākumus un maksājumu termiņus.
  • Mēs iesakām veikt maksājumu vismaz vienu dienu pirms maksājuma termiņa. Tas ļaus izvairīties no iespējamiem pārpratumiem saistībā ar novēloti ienākušiem maksājumiem, parāda rašanos vai kavējumu procentu aprēķināšanu.

  Lūdzu, sazinieties ar banku šādos gadījumos:

  • Ja visa kredīta summa nav izmaksāta, un jūs vēlaties saņemt kredīta daļu.
  • Ja vēlaties atmaksāt kredītu pirms termiņa. Pretējā gadījumā banka var izvērtēt, ka kredīta atmaksas kontā ieskaitītā summa ir ievērojami lielāka, nekā nepieciešams tuvāko maksājumu segšanai, un var atgriezt to maksātājam.
  • Ja jūsu kredītlīgums drīz beigsies un vēlaties vienoties par turpmākajiem soļiem  ķīlas dzēšanai (piemēram, hipotēkas vai komercķīlas dzēšanai).

Pakalpojumu izbeigšana

 • Norēķinu konta slēgšana

  Visi bankas pakalpojumi un līgumi ir piesaistīti jūsu norēķinu kontam. Kad norēķinu konts tiek slēgts, nav iespējams izmantot arī maksājumu kartes, kas bijušas piesaistītas slēgtajam kontam.

  Norēķinu kontu nevar slēgt, ja jums ir:

  • parāds bankai vai trešajai pusei par pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgo kontu.

  IKDIENAS BANKAS PAKALPOJUMU UN LĪGUMU PĀRCELŠANA UZ CITU BANKU

  Ja pieņēmāt lēmumu pārcelt jūsu ikdienas pakalpojumu līgumus uz citu banku, mēs vēlētos vērst jūsu uzmanību uz šiem aspektiem:

  • Lūdzu, sazinieties ar mums, ja vēlaties mainīt savu kredīta līgumu.
  • Ja jums ir spēkā esošs kredīta līgums Danske Bank, iesakām saglabāt Danske Bank elektronisko pakalpojumu līgumu, jo tas var noderēt, lai apmainītos ar informāciju saistībā ar kredītu.

  NORĒĶINU KONTA SLĒGŠANA

  Ja esat pārcēlis savus ikdienas bankas pakalpojumus uz citu banku, lūdzam mums iesniegt pieteikumu un slēgt norēķinu kontu.

  To varat darīt:

  • iesniedzot brīvā formā sagatavotu pieteikumu Danske eBankā;
  • nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz info@danskebank.lv;
  • iesniedzot pieteikumu bankā;

  Banka slēgs norēķinu kontu 15 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Jautājumu gadījumā mēs sazināsimies ar jums.

  Lūdzu, par konta numura maiņu informējiet visus iesaistītos:

  • savu darba devēju;
  • VID un VSAA (ja saņemat kādu pabalstu, kompensāciju vai gaidāma nodokļa atmaksa);
  • Izmantojiet jauno konta numuru, kad aizpildiet ienākumu deklarāciju nodokļa atgūšanai.

   

  SVARĪGA INFORMĀCIJA:

   

  Vispārējie darījumu noteikumi (PDF)


  Norēķinu konta līguma standarta noteikumi (PDF)


  Pamatinformācija par garantēto noguldījumu aizsardzību (PDF)


  Informācija par personas datu aizsardzību Danske Bank (PDF)


  Anketa privātpersonai (PDF)

 • Kredīta un līzinga līgumu izbeigšana

  Kredīta līguma pārcelšana nozīmē, ka pārtraucat savu līgumu ar Danske Bank un noslēdzat jaunu ar citu banku, atbilstoši tās noteikumiem.

  • Lai veiktu kredīta atmaksu pirms termiņa, lūdzam iesniegt atbilstošu iesniegumu ne mazāk kā trīs darba dienas pirms kārtējā maksājuma termiņa.
  • Par kredīta pirmstermiņa atmaksu var tikt ieturēta maksa atbilstoši līguma nosacījumiem.

  Lūdzu, ņemiet vērā: Kredīta līgums uzskatāms par izbeigtu, kad izpildītas visas tajā noteiktās saistības.

  Lai pieteiktos kredīta pirmstermiņa atmaksai, lūdzam:

  • iesniegt brīvā formā sagatavotu iesniegumu Danske eBankā;
  • informēt par šo vēlmi savu personīgo finanšu konsultantu vai rakstīt uz e-pastu info@danskebank.lv; vai
  • iesniegt pieteikumu bankā.